Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4. Документація та інвентаризація.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
149.5 Кб
Скачать

Контрольні питання

 1. Дайте визначення понять «первинний документ», «документація».

 1. У чому полягає економічне, контрольне та юридичне значення документів?

 1. Які ознаки класифікації документів вам відомі?

 1. Чим відрізняються розпорядчі, виправдувальні та комбіновані документи?

 1. Які обов'язкові та додаткові реквізити містяться в документах?

 2. Які основні вимоги висуваються до оформлення документів?

 3. Дайте визначення поняття документообігу. Які його етапи?

 4. У чому полягає призначення та необхідність графіків документообігу?

 5. Якій перевірці підлягають первинні документи, що надійшли до бухгалтерії?

 6. З яких послідовних етапів складається бухгалтерська обробка первинних документів?

 7. У чому полягає необхідність організації зберігання бухгалтерських документів?

 8. Що таке інвентаризація майна підприємства? У чому полягає її значення?

 9. Назвіть об'єкти інвентаризації.

 10. У яких випадках інвентаризація майна підприємства обов'язкова?

 11. Як класифікується інвентаризація за характером проведення та повнотою охоплення її об'єктів?

 12. Наведіть орієнтовні строки проведення інвентаризації майна підприємства.

 13. У чому полягає сутність підготовчої роботи до проведення інвентаризації?

 14. Яку документацію оформляє інвентаризаційна комісія в процесі своєї роботи?

 15. Чим відрізняється зміст та порядок складання інвентаризаційного опису та звірювальної

 16. ідомості?

 17. Що таке інвентаризаційна різниця?

 18. Що собою являє протокол (акт) інвентаризаційної комісії?

 19. Які правила врегулювання інвентаризаційних різниць в бухгалтерському обліку?

 20. Які кореспонденції рахунків здійснюються за результатами інвентаризації майна підприємства?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.