Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ghfrnbrf / Додатки до звіту / Положення про организацийний виддил Солом'янської.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
54.78 Кб
Скачать

3. Права організаційного відділу.

3.1 Безпосередньо взаємодіяти з першим заступником та заступниками голови адміністрації, керівниками структурних підрозділів адміністрації та ради, районних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

3.2. Отримувати в установленому порядку від керівників структурних підрозділів адміністрації проекти квартальних і тижневих планів роботи, матеріали, інформації та інші документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3. За погодженням із керівниками відповідних структурних підрозділів адміністрації залучати їх працівників для підготовки апаратних нарад, засідань колегії при голові адміністрації, а також для розробки та реалізації заходів, що проводяться організаційним відділом згідно з покладеними на нього завданнями.

3.4. Перевіряти за дорученням голови адміністрації, в межах своєї компетенції, роботу структурних підрозділів адміністрації.

3.5. Брати участь у нарадах, що проводяться в адміністрації, її структурних підрозділах, у роботі сесій ради та скликати наради з питань, віднесених до його компетенції.

3.6. Інформувати голову адміністрації або заступника голови адміністрації – керівника апарату у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи вчасно не надають документи, інформації та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.7. У разі необхідності користуватися всіма засобами комп’ютеризації, зв’язку, оргтехніки та транспорту адміністрації.

4. Начальник відділу.

4.1. Повинен вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту та стаж роботи в органах державного управління не менш трьох років або на керівних посадах у інших сферах не менш п`яти років.

4.2. Повинен знати:

- Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності адміністрації, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти;

  • основи державного управління;

  • форми і методи контролю рішень і доручень;

  • основи політики держави;

  • форми та методи роботи із засобами масової інформації;

  • правила ділового етикету;

  • правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

  • основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби.

4.3. Керує діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.4. Планує і організує діяльність відділу, розподіляє обов`язки між працівниками, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення її ефективності, сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу.

4.5. Підпорядковується голові адміністрації, безпосередньо заступнику голови адміністрації – керівнику апарату.

4.6. Забезпечує виконання доручень голови адміністрації та заступника голови адміністрації – керівника апарату.

4.7. Бере участь у забезпеченні контролю за виконанням структурними підрозділами адміністрації та ради указів і розпоряджень Президента України, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень Київської міської державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови адміністрації, що належать до компетенції відділу.

4.8. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови адміністрації з питань, які віднесені до компетенції відділу.

4.9. За дорученням голови адміністрації та заступника голови адміністрації – керівника апарату створює робочі групи та комісії із спеціалістів структурних підрозділів адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на апаратних нарадах у голови адміністрації, засіданнях колегії при голові адміністрації або на нарадах у заступника голови адміністрації – керівника апарату, а також для опрацювання проектів розпоряджень голови адміністрації та виконання інших доручень голови адміністрації, заступника голови адміністрації – керівника апарату, що відносяться до компетенції відділу.

4.10. Готує і подає на затвердження голові адміністрації Положення про організаційний відділ та затверджує посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку та вимог Регламенту адміністрації.

4.11. Погоджує службові документи, які розроблені іншими структурними підрозділами адміністрації та ради.

4.12. Підписує табель обліку робочого часу та лікарняні листки непрацездатності на працівників відділу, надає пропозиції щодо розміру винагород за наслідки праці підлеглих працівників.

4.13. Відповідає:

- за відповідність прийнятих рішень та дій Конституції України, Законам України, постановам Верховної Ради України, указам і розпорядженням Президента України, декретам, постановам, розпорядженням Кабінету Міністрів України, іншим розпорядчим документам відповідних органів законодавчої та виконавчої влади, рішенням сесій ради та розпорядженням голови адміністрації, Регламенту роботи адміністрації, а також цьому Положенню;

- за дотримання підлеглими працівниками, у разі необхідності, конфіденційності інформації, що стала їм відома по специфіці роботи відділу;

- за збереження майна, устаткування та документації що знаходяться на обліку у відділі.

4.14. Виконує також інші обов`язки, що покладені на нього головою адміністрації та заступником голови адміністрації – керівником апарату.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.