Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АГД.Методичка2.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
576 Кб
Скачать

Практичні завдання для самостійної роботи

Завдання 1.

Проаналізувати вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

Завдання 2.

Проаналізувати виконання плану випуску продукції та визначити вплив на зміну її обсягу наступних факторів: середньооблікової чисельності робітників, середньої кількості днів відпрацьованих одним робітником за рік, середньої кількості годин, відпрацьованих одним робітником за день, середньогодинного виробітку одного робітника. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

Завдання 3.

На основі наведених даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці. Зробити висновки за результатами аналізу

Завдання 4.

Проаналізувати вплив на фонд оплати праці зміни чисельності робітників та середньої заробітної плати. Зробити відповідні висновки

Завдання 5.

Визначити ступінь впливу на фонд заробітної плати зміни випуску продукції, середньорічної виробки промислово-виробничого персоналу та середньорічної заробітної плати, виходячи з наведених даних. За результатами аналізу зробити висновки.

Завдання 6.

Проаналізувати динаміку фонду заробітної плати працівників підприємства під впливом змін обсягу виробництва продукції, середньорічної заробітної плати та продуктивності праці. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

Завдання 7.

Визначити ступінь впливу на обсяг валової продукції зміни кількості верстатів, відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу

Завдання 8.

Визначити ступінь впливу на обсяг виробництва готової продукції зміни кількості відпрацьованих станко-годин та середнього виробітку за одну станко-годину. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних

Завдання 9.

Визначити ступінь впливу на обсяг валової продукції, зміни кількості верстатів, відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

Завдання 10.

Визначити ступінь впливу на обсяг валової продукції, зміни відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

Завдання 11.

Виходячи з наведених даних, проаналізувати вплив на зміну обсягу продукції, зміни середньорічної вартості основних. виробничих засобів та фондовіддачі. Зробити висновки за результатами аналізу

Завдання 12.

Проаналізувати і дати оцінку ефективності використання оборотних активів. Визначити ступінь впливу на зміну оборотності оборотних активів зміни обсягу реалізації промислової продукції і середньорічної вартості оборотних активів

Завдання 13.

Визначити вплив на рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції зміни собівартості та обсягу реалізації продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

Завдання 14.

Охарактеризувати динаміку загальної рентабельності підприємства і визначити вплив факторів на її зміну, виходячи з наведених даних, та зробити відповідні висновки

Завдання 15.

Проаналізувати рентабельність використання засобів підприємства. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних

Завдання 16.

Проаналізувати ефективність господарської діяльності підприємства і зробити відповідні висновки з наведених даних

Завдання 17.

Проаналізувати залежність між рівнем рентабельності та обсягом реалізації продукції підприємствам промисловості. Дати оцінку рівнянню регресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з нижченаведених даних

Завдання 18.

На основі даних підприємства визначити залежність отриманого прибутку від обсягу реалізації продукції, використавши методи кореляційно-регресійного аналізу, за умови, що форма зв'язку є лінійною. Оцінити отримане рівняння регресії. Зробити висновки за результатами аналізу

Завдання 19.

Вирівняти динамічний ряд, що характеризує реалізацію продукції підприємства промисловості, дати оцінку рівнянню регресії та спрогнозувати обсяг реалізації на наступний рік, виходячи з наведених даних

Завдання 20.

Вирівняти динамічний ряд обсягу випуску продукції підприємства промисловості, оцінити рівняння регресії та визначити ймовірний обсяг виробництва на наступний рік, виходячи з наведених даних

Завдання 21.

На основі наведених даних дати комплексну оцінку діяльності промислового підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.