Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АГД.Методичка2.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
576 Кб
Скачать

Завданя для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Вивчення предмету «Аналіз господарської діяльності» пов'язане з необхідністю надбання практич­них навиків роботи з даними обліку і звітними матеріалами.

Контрольна робота повинна допомогти студентам оволодіти методами і технікою обробки обліково-економічної інформації, що має велике значення для використання набутих знань у практичній роботі. Разом з тим, контрольна робота сприяє закріпленню теоретичного матеріалу з відповідних тем.

Студенти виконують одну контрольну роботу, яка містить два теоретичних питання та задачу.

Інші завдання методичних вказівок рекомендується виконувати як вправи для надбання необхідних навиків. Вирішення задачі не повинно зводитись тільки до математичних розрахунків та оволодіння обчислювальною технікою. Необхідно навчитися розуміти економічну сутність показників господарської діяльності та динаміку економічного розвитку, виявити невикористанні резерви і визначити шляхи більш ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись наступних вимог:

- вказати номери контрольних питань та задачі у зошиті і на адресному бланку;

- відповіді на контрольні питання бажано проілюструвати на конкретному прикладі підприємства;

- подати рішення задачі детально і згідно з формулами, з усіма розгорнутими розрахун­ками та поясненнями до них;

- оформити результати вирішення задачі аналітичними таблицями, графіками, діагра­мами;

- результати аналітичних розрахунків і таблиць проаналізувати і зробити висновки;

- навести список використаної літератури.

 • студент виконує контрольне завдання за номерами, що наведені в таблиці, позначеному літерою, яка відповідає початковій літері його прізвища:

Номер варіанту

Номери контрольних

питань

Номери контрольних

завдань

1

1,17

1

2

2,29

2

3

3,18

3

4

4,19

6

5

5,24

8

6

6,25

9

7

7,26

7

8

8,27

14

9

9,28

15

10

10,23

18

11

11,20

13

12

12,21

23

13

13,16

16

14

14,25

21

15

15,26

16,27

3

19

16

20,28

11

17

21,11

10

18

23,15

5

19

24,14

17

\

Контрольні питання

 1. Аналіз господарської діяльності як функція управління та елемент керованої системи.

 2. Зміст і завдання аналізу господарської діяльності в умовах формування ринкових відносин.

 3. Аналіз господарської діяльності і його місце в системі економічних наук.

 4. Об'єкт аналізу господарської діяльності.

 5. Метод аналізу господарської діяльності.

 6. Класифікація методів аналізу господарської діяльності.

 7. Характеристика системи економічної інформації.

 8. Порівняння, його використання в аналізі господарської діяльності.

 9. Методи балансового пов’язування (балансовий метод) і його використання в аналізі господарської діяльності

 10. Використання середніх та відносних показників в економічному аналізі.

 11. Загальна характеристика економіко-математичних методів аналізу.

 12. Економіко-математичне моделювання як спосіб вивчення господарської діяльності.

 13. Методи кореляційно-регресійного аналізу.

 14. Види аналізу господарської діяльності і основи їх класифікації..

 15. Характеристика оперативного аналізу.

 16. Характеристика перспективного аналізу.

 17. Характеристика ретроспективного аналізу.

 18. Комплексний аналіз господарської діяльності.

 19. Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин.

 20. Організаційно - інформаційна модель аналізу господарської діяльності підприємства.

 21. Організаційно - інформаційна модель аналізу виробництва і якості продукції.

 22. Організаційно-інформаційна модель аналізу факторів виробництва.

 23. Методика аналізу впливу трудових факторів на результати господарської діяльності підприємства.

 24. Методика аналізу впливу використання основних засобів на результати господарської діяльності підприємства.

 25. Організаційно-інформаційна модель витрат на виробництво та собівартість продукції.

 26. Методика аналізу формування собівартості продукції.

 27. Організаційно-інформаційна модель оцінювання фінансових результатів.

 28. Методика аналізу утворення та використання чистого прибутку.

 29. Методика оцінювання загальної рентабельності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.