Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи права. літо 2013-2014 н.р. ФПрН-1.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
92.67 Кб
Скачать

Національний університет

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК

Кафедра загальнотеоретичних та державно-правових наук

Робочий тематичний план

навчальної дисципліни для студентів неюридичних спеціальностей

«ОСНОВИ ПРАВА»

Обсяг годин – 108:

З них лекційних –26 Форма контролю – залік

Групових –10 Кредитів за курс 3 ЄКТС

Самостійна робота – 72

АНОТАЦІЯ

«Основи права» навчальна дисципліна для студентів вищих навчальних закладів, спрямована на формування сучасної правосвідомості та правової культури, одержання наукових уявлень про систему національного права.

Тема 1. Основи теорії права (лекція – 4 год.)

Семінар 1: Основи теорії права (1 год.)

 1. Типи праворозуміння (класичні: природно-правовий, етатистський та соціологічний, некласичний: інтегративна юриспруденція). Співвідношення права і закону.

 2. Поняття позитивного права, його відмінні ознаки. Норма права: поняття, ознаки, структура, види.

 3. Принципи права. Принципи верховенства права та правової держави: спільне та відмінне, принципи рівності, справедливості, законності, пропорційності

 4. Форми (джерела) права. Джерела права у сучасній Україні. Роль прецеденту в правовій системі України.

Тема 2. Конституційне право – провідна галузь права України. Конституція України як Основний Закон держави. Конституційний лад України (лекція – 2 год.)

Тема 3. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні. Конституційні форми демократії в Україні. Органи державної влади: види, структура, порядок формування (лекція – 2 год)

Семінар 1: Основи конституційного права України - 1 година

 1. Конституція України: поняття, зміст, форма і структура. Підготовка, прийняття, зміна і скасування. Конституційно-правова реформа в Україні.

 2. Права, свободи та обов’язки людини й громадянина.

 3. Вибори та референдуми в Україні.

 4. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України, Президента України, органів виконавчої та судової влади. Місцеве самоврядування в Україні.

Тема 4. Основи цивільного та сімейного права України (лекція – 4 год.)

Семінар 2: Основи цивільного права України (2 год)

 1. Цивільне право і цивільні правовідносини: поняття, зміст. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільного права, їх цивільна правоздатність та дієздатність.

 2. Право власності, форми та види.

 3. Правочини: поняття, ознаки та види. Окремі види договірних зобов’язань: договір купівлі-продажу, дарування, найму (оренди), підряду.

 4. Спадкове право.

Семінар 3: Основи Сімейного права України (2 год)

Сімейне право України . Сімейний кодекс.

Тема 5. Основи трудового права України (лекція – 4 год.)

Семінар 4. Основи трудового права України (2 год)

 1. Поняття, зміст і види трудових договорів.

 2. Умови та порядок прийняття на роботу. Підстави і порядок припинення трудового договору. Трудова книжка працівника.

 3. Поняття і види робочого часу.

 4. Поняття й види часу відпочинку.

 5. Види дисциплінарних стягнень. Порядок їх накладення й зняття.

 6. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

 7. Новели трудового законодавства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.