Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розрахункова частина.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
43.84 Кб
Скачать

Завдання 4.7. Вміст волових і рухомих форм азоту, фосфору і калію

Таблиця 4.8

Вміст елементів живлення у заданому ґрунті

Шар ґрунту, см

Щільність ґрунту

Валовий вміст елементів живлення у заданому ґрунті

Вміст рухомих елементів живлення

N

P205

K20

N

P205

K20

%

т/га

%

т/га

%

т/га

мг в 100г ґрунту

кг/га

мг в 100г ґрунту

кг/га

мг в 100г ґрунту

кг/га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

460

850

888

Висновок до завдання 4,7:

Завдання 4.8. Розрахунок показників фізико-хімічних властивостей ґрунту Фізико-хімічні властивості ґрунту

Шар ґрунту, см

рН водний

Обмінні основи (катіони)

Ca+2/Mg+2

Сума увібраних основ, мг,-екв./100г

Н+, мг,-екв./100г

Ємність поглинання, мг,-екв./100г

Ступіть насиченості ґрунту основами, %

% Na+ від ємності вбирання

Оцінка ґрунту за ступенем солонцюватості

Ca2+

Mg2+

Na+

мг,-екв./100г

%

мг,-екв./100г

%

мг,-екв./100г

%

1

0-20

20-40

0-40

Висновок до завдання 4.8:

Завдання 4.9. Маса розрахункового шару ґрунту. Склад водної витяжки, сума токсичних солей і розрахунок поливної норми

Шар ґрунту, см

Щільність ґрунту,

г\см3

Маса розрахункового шару шару ґрунту, т/га

Аніони, мг.-екв./100 г

%

Катіони, мг.-екв./100 г

%

CO2-3

HCO-3

Cl-

SO4-2

∑A

Ca2+

Mg2+

Na++K+

∑K

1

2

3

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

0-100

 

Шар ґрунту, см

 

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

0-100