Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсак капуста +.docx
Скачиваний:
22
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
806.35 Кб
Скачать

Визначення типу та ступені засолення ґрунту

Шар ґрунту, см

Тип засолення

Ступінь зпсолення

За аніонним складом

За катіонним складом

Тип

Тип

1

2

3

4

5

6

7

8

0-20

0,15

0,37

Сульфатний

0,47

0,16

Магнієво-кальцієвий

Незасолені

20-40

0,18

0,38

0,47

0,15

40-60

0,19

0,38

0,36

0,14

60-80

0,28

0,35

0,40

0,15

80-100

0,29

0,34

0,44

0,15

0-100

0,22

0,36

0,43

0,15

Висновок до завдання 4.9: Визначення маси розрахункового шару ґрунту, складу водної витяжки, суми токсичних солей дозволяє визначити втрати врожаю для різних культур в залежності від їх солевитривалості. Так втрати врожаю слабосолевитривалих культур - втрати врожаю 20-50%, середньо солевитривалих – втрати врожаю відсутні, сильно солевитривалих – втрати врожаю відсутні. Промивна норма залежить від суми токсичних солей. Для того щоб вимити 3840 кг/га токсичних солей, необхідно 2957 м3/га води (розрахунковий шар 0-20).

Завдання 4.10. Рішення тестових завдань

1.а)

2.г)

3.г)

Висновки і пропозиції виробництву

Розрахувавши дану графічну роботу я визначив що грунт тут є чорнозем чорнозем звичаний також провівши подальші розрахунки я визначив оцінку щільності складення орного шару яка сягала відповідності ущільнена рілля і також я визначив з даного завдання загальну шпаруватість грунту, яка в орному шарі сягала 40%. Також із подальших розрахунків я визначив що даний грунт має гуматно - фульватний тип гумусу, добрі показники структурності його гранулометричну структурність. В подальших розрахунках я визначив водні властивості грунту з яких я роблю висновок що даний грунт потребує поливу поливними нормами які мною розраховані. Слід також сказати що в даній розрахунковій по моїм визначенням чітко видно що грунт не потребує у вапнуванні але потребує внесення гіпсу за моїми розрахунками адже грунт є сильносолонцюватим. Також я можу звернути увагу на вміст елементів живлення у грунті и можу сказати що якщо в господарстві є можливість внесення мініральних добрив то це буде не зайвим.

Отже взагалом я можу сказати що даний грунт при нинішній ситуації найбільше підходить для вирощування сильно солевитривалих культур але якщо в подальшому спиратися на дані розрахунки то можна значно поліпшити урожайність сільськогосподарських культур.

Список використаної літератури

  1. Атлас почв СССР: под редакцией доктора сельскохозяйствених наук професора И.С.Кауричева и канидата сельскохоззяйствених наук И.Д. Грачко. – Москва: Колос, 1974.

  2. Почвоведение. Гамаюнов В.Е. – Херсон, 1997. – 292 с. (Учебное пособие для преподователей и студентов сельськохозяйственных вузов по специальности 7.130.102. – «Агрономия».).

  3. Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості: [навч.посіб.] В.І.Купчик, В.В.Іваніна, Г.І.Нестеров та ін..; За ред. В.І.Купчика. – К.: Кондор, 2012. – 414 с.

  4. Ґрунтознавство з основами геології: [навч.посіб.] / О.Ф.Гнатенко, М.В.Капштик, Л.Р.Петренко, С.В.Вітвицький. К.: Оранта. – 2005. – 648 с.

  5. Грунтознавство: Підручник/ Д.Г. Тихоненко, М.О.Горін, М.І.Лактіонов та ін..; за ред.. Д.Г.Тихоненка. – К.: Вища освіта, 2005. – 703 сю.: іл.

  6. Землеробство/ В.П.Гудзь, І.Д. Примак, Ю.В.Бідьоний; За ред. В.П.Гудзя. – К.: Урожай, 1996. – 384 с .

  7. Крикунов В.Г. Грунти і їх родючість: Підручник. – К.: Вища шк., 1993. – 287 с .: іл..

  8. Лабараторний практикум з грунтознавствю.: [навч.посіб.] О.В.Сидякіна, Н.І.Драчова, О.Л.Сидоренко. – Херсон: РВЦ Колос, 2012. – 147 с.