Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий стан підприємства.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
179.71 Кб
Скачать

Оцінка майнового стану підприємства

Показники

Визначення

Од. виміру

200_

200_

200_

Відхилення

%

п.

1.

Величина основних засобів

тис. грн.

2.

Частка основних засобів в активі

%

3.

Знос основних засобів

тис. грн.

4.

Коефіцієнт зносу основних засобів

%

5.

Коефіцієнт оновлення основних засобів

%

6.

Коефіцієнт вибуття основних засобів

%

7.

Коефіцієнт придатності

%

Таблиця 3

Економічна оцінка показників ліквідності підприємства

Показник

Визначення

Нормативне значення

200_

200_

200_

Абсолютне відхилення

Швидколіквідні активи

220-240

-

Середньоліквідні активи

150, 160, 170, 180, 190, 200, 210

-

Важколіквідні активи

100-140

-

Поточні зобов’язання

620

-

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності покриття

(220+230+240) + (150 + 160+170+180+190+200+210)+ (100+110+120+130+140)

620

>1

>2-2,5

Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності

(220+230+240) + (150 + 160+170+180+190+200+210)

620

0,6-0,8

>1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

220+230+240

620

>0 збільшення

0,2-0,35

Оборотні виробничі фонди, тис. грн.

100+110+120+270

> 0 збільшення

Таблиця 4

Економічна оцінка платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Показник

Нормативне значення

Визначення

200_

200_

200_

Відхилення, + / -

Власні оборотні кошти підприємства

більше 0

(380+430+630)-080

Власні оборотні кошти (робочий капітал)

більше 0

р. 260-р.620

Матеріальні запаси

100+110+120+130+140

Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості)

>1

______380_____

430 +480+620+630

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

< 0,5

430 + 480+620+ 630

640

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, власного капіталу)

>0,5

380

640

Коефіцієнт фінансової залежності

-

280

380

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними обіговими коштами

>0,1

(380+430+630)-080

260+270

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

>0 збільшення

260-620

380

Коефіцієнт фінансового левериджу

480

380

Таблиця 5

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]