Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ох пр в дипл для специалистов.. doc.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
256 Кб
Скачать

3.3. Пожежна безпека.

Наводять характеристику об'єкта з пожежної безпеки відповідно до ГОСТ 12.1.004-91, ДБН В.1.1-7–2002, ОНТП 24-86 та інших нормативних документів.

У проекті необхідно:

 • визначити можливі причини пожежі, розробити систему протипожежного захисту;

 • вибрати первинні засоби пожежегасіння залежно від особливостей об'єкта пожежі;

- розробити комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на виключення можливості виникнення пожежі, систему протипожежного захисту, що забезпечує безпеку людей у випадку пожежі й обмеження матеріального збитку від неї.

Визначають посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку об'єкта, шляхи евакуації людей при пожежі.

3.4. Розрахункова частина.

Дипломник повинен одержати від консультанта завдання і зробити розрахунок по запобіганню безпеки праці при експлуатації машин та механізмів.

Перелік завдань по розрахунку приведений в додатку 1.

Після найменування розрахункової частини студент повинен зробити відповідний малюнок, а потім розробити всі розрахунки по безпеці виконання робіт згідно нормативним актам

ДОДАТОК 1

Перелік завдань по розрахунку безпечних умов праці

 1. Визначення необхідної зони при роботі вантажопідйомного крану;

 2. Розрахунок стійкості самохідного крану, баштового крану;

 3. Розрахунок стійкості схилу котловану у рейковому путі баштового крану;

 4. Визначення розрахункових параметрів стропи або траверси;

 5. Визначення висоти прямовисної стінки траншеї котловану, яка не вимагає кріплення;

 6. Розрахунок безпечного віддалення від машин до схилу;

 7. Розрахунок занулення або захисного заземлення;

 8. Розрахунок блискавкозахисту будівель та споруд;

 9. Розрахунок допустимого схилу котловану та траншеї.

 10. Розрахунок безпечної зони розлітання кусків підірваної породи від дії ударної хвилі, від дії сейсмічної хвилі та детонації при виконанні вибухових робіт.

 11. Розрахунок кріплення схилу;

 12. Розрахунок безпечної відстані від каналу до машини, яка обкошує схили;

 13. Розрахунок місцевої витяжної вентиляції;

 14. Розрахунок кріплення стіни котловану або траншеї;

 15. Розрахунок траверси для ферм при монтажних роботах;

 16. Розрахунок природного освітлення;

 17. Розрахунок штучного освітлення будівельного майданчика або приміщення.

 18. Розрахунок прожекторного освітлення будівельного майданчика;

 19. Визначення границі вогнестійкості споруд;

 20. Розрахунок риштувань і підмостків на міцність при максимальному навантаженню;

 21. Визначення необхідного часу евакуації людей з приміщення.

ДОДАТОК 2

Таблиця 1

Кількість необхідного спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працюючих зайнятих при ______________________

(назва окремої технологічної операції)

№ п/п

Професія, посада

Найменування засобів індивідуального захисту

Термін використання, місяців

1

Примітка: кількість професій обирається залежно від завдання викладача

ДОДАТОК 3

Гост 12.0.003-74*. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація

1. Фізично небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

 • підвищена чи знижена температура повітря робочої зони;

 • машини, що рухаються, та механізми;

 • рухомі частини виробничого устаткування;

 • вироби, що пересуваються, заготівки, матеріали;

 • конструкції, що руйнуються;

 • гірські породи, що обрушуються;

 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

 • підвищений рівень шуму на робочому місці;

 • підвищений рівень вібрації; підвищений рівень інфразвукових коливань; підвищений рівень ультразвуку;

 • підвищений чи знижений барометричний тиск у робочій зоні і його різка зміна;

 • підвищена чи знижена вологість повітря;

 • підвищена чи знижена рухливість повітря;

 • підвищена, чи знижена іонізація повітря;

 • підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;

 • підвищений рівень статичної електрики;

 • підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

 • підвищена напруженість електричного поля;

 • підвищена напруженість магнітного поля;

 • відсутність чи недостача природного світла;

 • недостатня освітленість робочої зони;

 • підвищена яскравість світла;

 • знижена контрастність;

 • пряма і відбита блискість;

 • підвищена пульсація світлового потоку;

 • підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

 • підвищений рівень інфрачервоної радіації;

 • гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів, устаткування;

 • розташування робочого місця на значній висоті щодо пове­рхні землі (підлоги);

 • невагомість;

 • підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини.