Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ІЕ та ЕД / ІЕ та ЕД (шпори) / Праця Дж. Кейнса Загальна теорія зайнятості, процента і грошей

..docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
21.97 Кб
Скачать

Праця Дж. Кейнса Загальна теорія зайнятості, процента і грошей.

Робота Кейнса „Загальна теорія зайнятості, проценту і грошей”(1936р.).

Основні ідеї:

  • Максимально можливу зайнятість (як основу його досліджень) і економічне зростання може забезпечити лише активне втручання держави в економіку.

  • Саме ефективний попит відіграє вирішальну роль в економічному зростанні. Оскільки капіталістична система має тенденцію до хронічного надлишку капіталів у підприємців та пов’язаного з цим масового безробіття, то держава має примусити надлишкові капітали (доходи) повертатися в економіку і тим самим збільшувати виробництво і зайнятість.

  • Процент і гроші – це головні чинники, які запропонував Кейнс для стимулювання споживчого попиту у вигляді запропонованої кредитно-грошової і бюджетно-фінансової політики.

  • Динамічна рівновага досягається, коли агрегатне зростання виробництва дорівнює агрегатному зростанню попиту. Кейнс не відкидав ідею саморегуляції ринку, але вважав її малоймовірною, оскільки ціна і зарплата – не такі гнучкі фактори як ринок (внаслідок появи монополій і профспілок, які гальмують їх вільне саморегулювання), а тому необхідне державне втручання у механізм ринку.

Дж. Кейнс (1883-1946) у праці "Загальна теорія зайнятості, проценту і грошей" розробив теорію “держави загального благоденства”. Головний зміст теорії зводиться до такого:

- сучасна демократична держава втратила класовий характер і діє в інтересах усіх членів суспільства. Держава використовує такі економічні важелі, як політика цін, податки, інвестиції, державне замовлення, кредити, регулювання експорту та імпорту і цим впливає на приватний сектор, пристосовує його для блага всіх; - держава, реалізуючи функцію соціальних послуг (матеріальна допомога, поліпшення умов праці, підвищення заробітної плати і пенсій, покращення житлових умов, охорони здоров'я, освіти), забезпечує більш високий рівень життя населення всієї країни;

- постійно відмирає репресивно-каральна функція держави, звужується сфера державного примусу.

Автор робить висновок, що розвиток змішаної економіки, активізація функції соціальних послуг, відмирання репресивно-каральної функції держави перетворює її з класово-антагоністичної на державу загального благоденства.

В своїй головній праці „Загальна теорія зайнятості, процента і грошей” Дж. Кейнс в першу чергу піддає критиці принципи, сформульовані в „законі ринків” Ж. Б. Сея, що були взяті за основу неокласичною політичною економією.

На відміну від представників неокласичної теорії, Дж. Кейнс стверджує, що в нових умовах ціни втрачають свою гнучкість, і тому вже не можуть виконувати роль стихійного регулятора. Коли панують монополії та набуває поширення профспілковий рух, ціни легко зростають, проте знижуються вкрай повільно і, як правило, ніколи не досягають попереднього рівня. Має місце так званий „ефект храповика”. Одночасно виникають суттєві перешкоди із вільного поширення ринкової інформації. Це посилює невизначеність і спотворює

ринкові сигнали, особливо на грошових і фінансових ринках.

Також Дж. Кейнс піддає критиці і ті погляди неокласиків, що стосуються питань про рівень зайнятості і фактори безробіття. Неокласична теорія розглядала два види безробіття: природне і добровільне. Заслугою Дж. М. Кейнса було те, що він один із перших почав розглядати вимушене безробіття, яке має в своїй основі внутрішні, економічні причини.

Також Дж. М. Кейнс зауважує, що неокласична теорія фактично виходила з наявності простого мінового господарства, де гроші виконують роль звичайного посередника в товарообмінних операціях і не виступають в якості самостійного активу. В умовах же розвинутого грошового господарства гроші окрім функції розрахункової одиниці і засобу обміну починають виконувати функцію засобу збереження вартості. З’являється, відповідно, попит на гроші – потреба в ліквідності. Досліджуючи нову роль і якість

грошей, Дж. М. Кейнс відмічає, що гроші перетворюються в самостійний актив тривалого користування і тому починають відігравати свою особливу самостійну роль та впливати на мотиви поведінки економічних суб’єктів.

Наявність схильності до ліквідності впливає на бажання членами суспільства заощаджувати частину свого доходу.

Формулюючи принцип ефективного попиту, Дж. М. Кейнс визначив головне завдання свого економічного аналізу – встановити фактори, що впливають на ефективний попит, а отже і на обсяг використання економічних ресурсів та рівень зайнятості.

Кейнс приходить до висновку, що держава може безпосередньо впливати на збільшення приватних інвестицій та боротися з безробіттям, регулюючи рівень позичкового проценту.

Отже, робить висновок Дж. М. Кейнс – держава з метою подолання економічної депресії та забезпечення повної зайнятості повинна проводити активну, розширювальну монетарну політику.

Дж. М. Кейнс пришов до висновку, що сучасна система ринкових відносин не є досконалою і саморегульованою і що максимально можливу зайнятість і економічне зростання може забезпечити лише

активне втручання держави в економіку. Воно повинно бути скероване на стимулювання ефективного попиту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.