Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ІЕ та ЕД / ІЕ та ЕД (шпори) / Теорії ринку з недосконалою конкуренцією

..docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
21.15 Кб
Скачать

Теорії ринку з недосконалою конкуренцією.

Недосконала конкуренція реалізується у формі функціонування монополій, олігополій та монополістичної конкуренції.

Монополія виникає тоді, коли на ринку існує лише один товаровиробник або продавець.

Монопсонія – на ринку існує лише один покупець і багато товаровиробників (ринок важкого військового обладнання)

Ознаки: існує один товаровиробник, продукція унікальна, немає близьких замінників, повний контроль над ціною, вступ в галузь заблокований (захист патенту, певний період – тимчасова монополія).

Олігополія – наявність невеликої кількості великих фірм, що займають більшу частину ринку конкретного товару. Існує контроль над цінами та ринковою ситуацією в цілому. Продукція може бути як однорідною, так і диференційованою. Вступ в галузь має значні обмеження внаслідок великих початкових витрат патентного захисту, використання реклами, дії ефекту масштаба.

Монополістична конкуренція поєднує риси досконалої конкуренції і деякі характеристики монополізму.

Ознаки:

велика кількість різних за розміром товаровиробників,

вироблювана продукція має певні якісні відмінності, тобто є диференційованою,

відносно легкий вступ в галузь та вихід з неї,

інформація про окремі сторони господарсько-фінансової діяльності обмежена (комерційна таємниця), певний контроль над ринковою ситуацією, як правило за допомогою нецінової конкуренції (фірми спорт.одягу).

Робінсон (1903-1986) у своїй роботі “Економічна теорія недосконалої конкуренції” (1933), як і Чемберлін, довела, що конкуренція за умов монополізації зустрічається, але видозмінюється, набираючи соціологічних недоліків.

Недосконалою конкуренцією Робінсон вважала такий тип ринку, який контролюється кількома фірмами-конкурентами (олігополіями), які змовляються з приводу контролювання цін та недопущення туди нових конкурентів, формуючи таким чином закритий ринок.

Проте конкуренція існує, але в новому вигляді і точиться між фірмами-монополістами, що ділять ринок. Вихід на такий ринок для інших фірм ускладнений: існує бар’єр патентного захисту, недостатність капіталів та ін.

Недоліки недосконалої конкуренції: низькі зарплати та експлуатація найманих робітників. За недосконалої конкуренції виникає так звана “цінова дискримінація”, коли один і той самий продукт збувається різним покупцям за різними цінами.

Тому Робінсон для подолання соціальних недоліків пропонувала:

а) ввести антимонопольну політику держави;

б) створювати профспілки, які б захищали інтереси найманих робітників.

Також до недосконалої конкуренції відносила чисті монополії (1 продавець) та монопсонії (1 покупець – цей термін ввела у науковий обіг Робінсон), та визначального впливу на ринок за ними не визнавала, оскільки ці явища досить рідкісні.

Теорія монополістичної конкуренції” Е.Чемберлена

У 20-30 рр. 20ст. виникла необхідність у створенні макроекономічної теорії, яка б відображала нові тенденції, а саме поява та розвиток монополій, корпорацій, які значною мірою впливають на процеси ціноутворення. Доба вільної (чистої) конкуренції закінчилася внаслідок загальної тенденції виробників до концентрації виробництва, що дозволяло економити на масштабах виробництва (ефект масштабу). Переваги великомасштабного виробництва: зниження виробничих витрат при збільшенні обсягів випуску продукту.

Виникало питання: чи порушують монополії здатність ринку до саморегуляції, чи ні.

В своїй праці “Теорія монополістичної конкуренції: реорієнтація теорії вартості” (1933) Чемберлін запропонував таку теорію, в якій обґрунтував ідею синтезу конкуренції та монополії.

На думку Чемберліна (1899-1967), монополізація – це закономірний процес розвитку маленьких фірм, і фірми-монополісти не знищують конкуренцію, а виводять її на новий рівень, змагаючись за покупця диференційованим товаром.

Тобто будь-який товар не може бути монопольним, оскільки він завжди є диференційованим (відмінним від однорідних товарів на ринку).

Диференціація товару відбувається за такими ознаками:

  • ціновий фактор

  • якість

  • реклама

  • неціновий фактор (місцезнаходження, репутація, марка, престижспритність та ін.)

Таким чином, навіть маленька фірма може стати монополістом стосовно свого диференційованого товару. Проте фірми-монополісти завжди зазнають жорсткої конкуренції як з боку виробників товарів – субститутів (замінювачів), так і з боку інших фірм-монополістів (виробників однорідних товарів). Отже, висновок, якого дійшов Чемберлін, що типовим для сучасного ринку є поєднання конкуренції і монополії і ввів поняття „монополістична конкуренція”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ІЕ та ЕД (шпори)