Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Geodinam / GSTU_41_47_2004

.pdf
Скачиваний:
50
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.05 Mб
Скачать

ГСТУ 41 – 47 – 2004

Продовження додатку Г

ml

Мілоніти

f

Ультрамілоніти

bk

Бластокатаклазити

bm

Бластомілоніти

t

Тектоніти нерозчленовані

 

5. Діафторити

ds

Діафторитові сланці

dg

Діафторитові гнейси

da

Діафторитові амфіболіти

d

Діафторити нерозчленовані

 

6. Меланж

mМеланж

7.Метасоматити Польовошпатова група

ad

Адулярит

al

Альбітити

gm

Гумбеїти (ортоклазовий, анкеритовий тощо)

mk

Калішпатити (мікрокліновий, ортоклазовий тощо)

fp

Фельдшпатоїди двопольовошпатові

ae

Ейсити (кальцит-апатитовий та ін.)

 

8. Кварц-слюдиста група

ag

Ангилезити

br

Березити (серицитовий, альбітовий та ін.)

b

Біотитити

gr

Грейзени

l

Лиственіти (брейнеритові та ін.)

sl

Слюдити нерозчленовані (флогопіти та ін.)

9. Група темноколірних та основних порід

cr

Карбонатити метасоматичні

ma

Метасоматичні амфіболіти

mpr

Метасоматичні піроксеноліти (егиринит – eg, жадеїтит – g,

німпірит – nm тощо)

 

p

Пропіліти

sp

Серпентиніти

sk

Скарни

t

Талькіти (форстеритовий та ін.)

91

ГСТУ 41 – 47 – 2004

Закінчення додатку Г

e

Епідозити

mt

Метасоматити нерозчленовані (тільки для позамасштабних

складних тіл)

 

Примітка. За необхідності можуть бути введені символи інших метасоматитів.

 

10. Кори вивітрювання

kv

Кори вивітрювання

l

Латеритні

g

Глинисті

d

Дезинтеграції

ik

Інфільтраційні кори

kr

Крем’янисті

kz

Крем’янисто-залізисті

gl

Продукти гальміролізу

sm

Смектитові

ceo

Цеолітові

 

11. Імпактні породи

b

Брекчії

pk

Псамоалевритові (кластити та кластоліти) породи

zv

Зювіти

im

Імпактити

Примітка. Індекси порід груп 1, 2, та 10 застосовуються для побудови спеціалізованих карт.

92

ГСТУ 41 – 47 – 2004

Додаток Д

(обов’язковий)

Транслітерація та правила написання палеонтологічних таксонометричних одиниць

Транслітерація українського алфавіту на латинський наведена в таблиці Д.1: Таблиця Д.1 - Транслітерація українського алфавіту на латинський

Українська літера

Латинський

Українська літера

Латинський

відповідник

відповідник

 

 

а

а

н

n

б

b

о

o

в

v, w

п

p

г

g

р

r

ґ

g,h

с

s

д

d

т

t

е

e

у

u

є

e

ф

f

ж

ž

х

сh

з

z

ц

c

и

i

ч

č

і

i,y

ш

š

й

io

щ

šč

к

k

ю

ju

л

l

я

ja

м

m

 

 

Скорочення латинських палеонтологічних термінів наведене в таблиці Д.2: Таблиця Д.2

Скорочення

Термін

Значення

 

 

 

1

2

3

aff.

affinis

споріднений (близький до певного виду, але має

деякі відмінності)

 

 

cf.

conformis

схожий (до певного виду)

cl

classis

клас (тварин та рослин)

еm.

еmendavit (виправив)

діагноз або об’єм таксону виправлений

 

emendatus (виправленої,

написання назви уточнене або змінене

emend.

Наприклад, Productus S o w e r b y, emend.

зміненої)

 

M u i r – W o o d

 

 

et

et

та

 

 

 

ex gr.

еx grege (із стада)

належний до групи даного виду

еx greх ( з групи)

 

 

f.

forma

форма; в штучних систематиках відповідає виду

 

 

 

fam.

familia

pодина

 

 

 

93

ГСТУ 41 – 47 – 2004

Закінчення таблиці Д.2

 

1

2

3

gen.

genus

рід

 

 

 

 

hic

 

hic

тут (тобто таксон виділений або названий вперше)

 

 

 

 

h. l.

 

hoc loco

тут (тобто в даній публікації)

 

 

 

 

in coll.

in collectione

назва таксону має місце тільки на етикетках колекції

даного автора

 

 

 

inc. sed.

incertae sedis

систематичне положення не встановлене

 

 

 

 

ind., indet.

indeterminatus, -a, -um

невизначений

Наприклад: gen. et sp. ind. – рід та вид невизначені;

 

 

 

fam. indet. – родина не визначена

in lit.,

in litteris

oпис має місце тільки в рукописі (листі) автора

in litt.

ms., msc.,

manus scriptum

не опубліковано

MS

 

 

 

 

nom.

nomen

назва

 

 

 

nom. nov.

nomen novum

нова назва таксону

 

 

 

 

nom. nud.

nomen nudum

таксон має тільки назву; голотип (типовий вид) не

(гола назва)

вказаний, опис таксону відсутній

 

 

 

новий

nov.

novus, -a, -um

Наприклад:

gen. nov. (genus novum) - новий рід

 

 

 

sp. nov. (species nova) - новий вид;

 

 

 

gen. et sp. nov. - новий рід та вид

ord.

 

ordo

ряд (в систематиці тварин)

 

порядок (в систематиці рослин)

 

 

 

pars

pars

частково

 

 

 

part.

partim

частково

 

 

 

 

1)

s. l.

sensu lato

в широкому розумінні (мається на увазі

 

s. lato

загальноприйнята серед дослідників думка)

 

 

2)

s. l.

sine loco

без вказівки на місцезнаходження

 

 

 

 

sp.

 

species

вид

 

 

 

spp.

species species

види

 

 

 

 

ssp.

 

subspecies

підвид

 

 

 

 

s. s.

 

 

в даному випадку (мається на увазі думка окремого

s. str.

sensu stricto

дослідника)

s. stricto

 

 

 

subfam.

subfamilia

підродина

 

 

 

subgen.

subgenus

підрід

 

 

 

 

subord.

subordo

підряд (в систематиці тварин);

підпорядок (в систематиці рослин)

 

 

 

sec., sect.

sectio

секція (систематична одиниця в ботаніці)

 

 

 

subsp.

subspecies

підвид

 

 

 

 

var.

 

varietas

різновид

 

 

 

 

 

Примітка. Якщо певний дослідник встановлює належність даного виду до іншого роду,

прізвище автора, що вперше відкрив цей вид, береться в дужки.

Наприклад: спочатку був встановлений вид – Trigonia cardissoides L a m a r c k, 1819. На основі цього виду пізніше був виділений новий рід – Opis. Повна назва даного виду набуває форму: Opis cardissoides

(L a m a r c k) D e f r a n c e, 1825.

94

ГСТУ 41 – 47 – 2004

Додаток Е

(довідковий)

Класифікація метасоматичних порід

Класифікація метасоматичних порід наведена в таблиці Е.1: Таблиця Е.1

Провідний

 

Температура (фація)

 

Вихідна порода

рухомий

 

 

 

 

 

компонент

низька, нижче

 

середня, 350º -

 

висока, вище

 

 

350ºС

 

450ºС

 

450ºС

 

 

Підклас

кислотних метасоматитів

(pH=3-7)

 

 

 

 

 

 

H+

Аргілізити (Kl – Qu) (Pp-Qu)

 

Вторинні кварцити

Гранітоїди

 

 

 

 

 

Ans, Sil-Qu

 

F¯(K+)

Fl

 

Top-Mu-Ans

-Fsp-Qu (Ab)

Гранітоїди

 

 

 

 

 

 

K+(B¯)

Qu-Sre (Tur)

 

Грейзени (Qu, Mu,

 

Qu-Fsp (Tur)

Гранітоїди

 

 

 

Bt, Tur)

 

 

 

K+(CO2, H2S)

Березити Qu-Src

 

Гумбеїти Do-Fsp

 

Fsp-Cc

Основні, залізисті

 

(Bt)-Chl-Ank-Pyr

 

 

 

 

породи, гранітоїди

K+(CO2)

Лиственіти Phl-Chl-

 

Phl-Ant-Co

 

Sp-Co-Sa-Phl

Ультрабазити

 

Srp-Cb

 

 

 

 

 

H2S

Pyr-Chp

 

Колчедани

 

 

Гранітоїди,

 

 

 

Pyrr-Apyr-Chp

 

 

основні, залізисті

 

 

 

 

 

 

породи

Na+

Kl-CM-Ab-Zo-Pa

 

Chl-Ab-Amf-Qu

 

Qu-Pl-Amf

Гранітоїди, базити

Ca2+ (CO2)

Пропіліти Qu-Ep-

 

Епідозити Qu-Ep-

 

Скарни Qu-Di-Amf-

Гранітоїди, базити

 

Chl-Ab-Cc

 

Chl-Act-Cc-Pl

 

Ank-Cc

 

 

Підклас

лужних метасоматитів

(pH = 7-12)

 

 

 

 

 

 

Ca2+, Mg2+

Хлорит-

 

Di-Qu-An-Cc-Sph-Act-Wol-Ys

Гранітоїди,

(CO2)

актинолітові скарни

 

 

 

 

основні,

 

Chl-Qu-Act-Pl-Cb

 

 

 

 

карбонатні породи

Na+ (O2, CO2)

Альбітити, рибекитеиніти Rbc-Mt-Qli-

 

Альбітити,

Гранітоїди,

 

Hm-Chl-Cb

 

 

 

егіринити Ab-Aeg-

залізисті породи

 

 

 

 

 

Qu-Mt-Rbc-Hm-Cb

 

Na+, K+

 

 

 

 

Феніти Ab-Fsp-Aeg-

Гранітоїди

 

 

 

 

 

Aug-Rbc

 

CO2

Qu-Do (Ank)-CM-Ms (Sd)

 

Tr-Cc-Do-Di

Гранітоїди,

 

 

 

 

 

Di-Cc-Do-Tp

основні породи

95

ГСТУ 41 – 47 – 2004

Додаток Ж

(довідковий)

Фації метаморфізму

Буквені позначення фацій метаморфізму наведені у таблиці Ж.1: Таблиця Ж.1

Фація

Символ

Підвищення

температури

 

 

 

 

 

Низького тиску (А)

 

 

(контактового метаморфізму)

 

 

Спурит-мервінітова

Ао

 

Піроксенроговикова

А1

 

Амфібол-роговикова

А2

 

Мусковіт-роговикова

А3

 

 

 

 

Середнього тиску (В)

 

 

(регіонального метаморфізму)

 

 

Двопіроксенових гнейсів (гранулітова)

В1

 

Силіманіт-біотитових гнейсів (амфіболітова)

В2

 

Андалузіт (силіманіт)-мусковітових сланців (епідот-

В3

 

амфіболітова)

 

Зелених сланців

В4

 

В5

 

Цеолітова

 

 

 

 

 

 

Високого тиску (С)

 

 

Еклогітова

С1

 

Дистенових гнейсів та амфіболітів

С2

 

Дистен-мусковітових сланців (глаукофан-альмандинова)

С3

 

Жадеїт-лавсоніт-глаукофанова

С4

 

 

 

 

96

ГСТУ 41 – 47 – 2004

Додаток И

(довідковий)

Класифікація регіонально-метаморфічних порід

Класифікація регіонально-метаморфічних порід наведена у таблиці И.1: Таблиця И.1

Підклас

 

 

 

 

 

 

 

(фація),

Зеленосланцева

 

Епідот-амфіболітова

Амфіболітова

 

Гранулітова

Родина, група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнейси,

Гнейси,

 

 

 

 

 

гранітогнейси

Бідні CaO

 

 

Сланці, мікрогнейси,

гранітогнейси

Сланці

 

плагіогнейси,

глиноземисті

 

плагіогнейси,

плагіогнейси,

Chl, Bt, Gr, Amf,

 

кристалосланці,

породи

 

гранітогнейси

кристалосланці

Cc, Pl, Qu

 

грануліти

(семіпеліти)

 

Bt, Gr, Amf, Мі, Pl, Qu

Gr, Bt, Amf, Мі, Pl,

 

 

Bt, Рх, Gr, Or, Pl,

 

 

 

 

 

Qu

 

 

 

 

 

Qu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бідні СаО

 

 

Cланці, мікрогнейси,

Гнейси,

Гнейси,

Сланці

 

гранітогнейси

 

плагіогнейси,

гранітогнейси

високоглинозе

 

кристалосланці,

Chl, Mu, Chd, Gr,

 

гранітогнейси

плагіогнейси,

мисті породи

Bt, Qu

 

St, Ans, Mu, Gr, Bt, Mi,

Sil, Ans, Bt, Gr, Cd,

грануліти

(метапеліти)

 

Sil, Gr, Cd, Bt, Sp,

 

 

Pl, Qu

Mi, Pl, Qu

 

 

 

Or, Pl, Qu

 

 

 

 

 

 

Безрудні

Кварцити,

 

Кварцити,

Кварцити,

Кварцити,

кварцитосланці

 

кварцитосланці

кварцитосланці

кварцитосланці

кварцити

Chl, Src, Cc, Amf,

 

Ans, St, Mu, Amf, Di,

Sil, Cd, Mu, Amf, Di,

Sil, Cd, Mu, Di, Tu,

 

Ep, Pl

 

Tr, Pl, Mi, Qu

Tr, Mi, Pl, Qu

Or, Pl, Qu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сланці,

 

 

 

Амфіболіти,

Амфіболіти,

 

амфіболіти

 

Сланці, амфіболіти

кристалосланці

Метабазити

 

кристалосланці

Chl, Bt, Amf, Cc,

 

Amf, Bt, Ep, Gr, Pl, Qu

Px, Ilm, Cr, Pl, Qu,

 

Tc, Ep, Qu

 

 

 

Amf, Gr, Bt, Pl, Qu

Bt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сланці,

Кристалосланці

 

Сланці

 

 

 

піроксеноліти,

Метаультрабаз

 

Сланці, амфіболіти

кристалосланці,

Chl, Cc, Tc, Amf,

 

амфіболіти

ити

Do, Ms

 

SM, Amf, Cc, Do, Ms

амфіболіти

Px, Ol, Amf, Bt,

 

 

 

 

Amf, Di, Cc, Bt

 

 

 

 

 

Cc, Do

 

 

 

 

 

 

Залізисто-

Залізисті сланці, залізисто-силікатні сланці,

Залізисті кристалосланці, залізисто-

таконіти, джеспіліти, залізисто-силікатні

силікатні кристалосланці, евлізити,

крем’янисті

кварцити, залізісті кварцити, багаті залізні

кварцити, багаті залізні руди

породи

руди

 

 

Amf, Px, Bt, Gr, Mt, Qu, Fa

 

Chl, Amf, Bt, Mt, Hm, Qu

 

 

 

 

Карбонатні

Карбонатні сланці,

 

Кальцифіри,

Кальцифіри, мармури

 

Кальцифіри,

кристалічні вапняки,

 

 

мармури

породи

мармури

 

мармури

Di, Cc, Do, Qu, Tr, С,

 

Fo, Cc, Do, Phl,

(метавапняки)

 

Cc, Do, Tr, Qu, С

Phl, Fo, Sp

 

 

Cc, Do, Tr, Qu

 

 

 

 

Sp, Srp, Wol

 

 

 

 

Вапнисто-

 

 

Вапнисто-

Вапнисто-

 

 

 

Вапнисто-силікатні

 

силікатні сланці

Сланці

 

силікатні сланці

 

силікатні

 

сланці (скарноїди)

 

(скарноїди)

сланці

Сс, Do, Qu, Tc

 

(скарноїди)

Сс, Qu, Di, Pl, Sca, Bt,

 

Сс, Qu, Di, Phl,

 

Сс, Tc, Qu, Di,

 

(скарноїди)

 

 

 

Tr, C, Ve, Sph, Zo

 

Wol, Gr, Se, C,

 

 

 

Pl, Sca, Phl, Tr

 

 

 

 

 

 

 

Sph, Bt

 

 

 

 

 

 

 

97

ГСТУ 41 – 47 – 2004

Додаток К

(довідковий)

Класифікація залізисто-крем’янистих порід

Класифікація залізисто-крем’янистих порід наведена в таблиці К.1: Таблиця К.1

Магнетит,

Кварц

Силікат

Зеленосланцева та епідот-

Амфіболітова та гранулітова

гематит

амфіболітова фації

фації

 

 

 

 

 

 

 

10-70

до 10

20-90

Залізисті сланці

Залізисті кристалосланці

 

 

 

 

 

10-70

10-50

20-80

Залізисто-силікатні

Залізисто-силікатні

сланці, євлізит

кристалосланці, євлізит

 

 

 

30-70

20-50

10-20

Таконіти

 

 

 

 

 

50-80

20-50

до 10

Джеспіліти

Ітабірити

 

 

 

 

 

10-50

50-80

10-40

Залізисто-силікатні кварцити

 

 

 

 

10-50

50-90

до 10

Залізисті кварцити

 

 

 

 

70-100

до 30

до 30

Багаті залізні руди

 

 

 

 

 

98

Додаток Л

(обов’язковий)

Символи родин інтрузивних (плутонічних) порід

Символи родин інтрузивних (плутонічних) порід наведені в таблиці Л.1: Таблиця Л.1

 

 

 

Петрохімічний ряд

 

 

 

 

нормальний

 

сублужний

 

лужний

 

 

 

Група ультраосновних порід

 

 

 

σ

Дуніти – олівініти (дуніт, олівініт)

ι

Слюдяні олівініти

EM

Мелілітоліти

 

(сігма рядк.)

(йота рядк.)

(епсілон, мю проп.)

 

υσ

Перидотити (гарцбургіт, лерцоліт, верліт)

 

Сублужні перидотити (слюдяний

Ультраосновні фоїдити (якупірангіт,

 

(іпсілон, сігма

 

перидотит, гранат-слюдяний перидотит,

(епсілон проп.,

мельтейгіт, ійоліт, уртит, місурит)

 

рядк.)

Роговообманкові перидотити

 

титанавгітовий верліт)

йота рядк.)

 

 

 

 

Сублужні ультрамафіти (титанавгітовий

 

 

 

 

(кортландит, шрисгейміт)

 

піроксеніт, слюдяний піроксеніт,

 

 

 

 

 

 

слюдяний горнблендит)

 

 

 

 

 

 

Група основних порід

 

 

 

 

Піроксеніти-горнблендити (ортопірок-

 

 

 

 

 

 

сеніт, олівіновий ортопіроксеніт,

ευ

 

Еυ

Основні фоїдоліти (тавіт, фергусит,

 

υ

вебстерит, олівіновий вебстерит, кліно-

Сублужні піроксеніти (титанавгітовий

 

піроксеніт, олівіновий кліно-піроксеніт,

(епсілон,

(епсілон проп.,

польовошпатові ійоліт, уртит, основні

 

(іпсілон рядк.)

піроксеніт)

 

роговообманковий піроксеніт, олівін-

іпсілон рядк.)

іпсілон рядк.)

якупірангит, мельтейгіт)

 

 

амфіболовий піроксеніт, горнблендит,

 

 

 

 

 

 

олівіновий горнблендит)

 

Сублужні габроїди (титанавгітове габро,

Еν

 

 

ν

Габроїди (габро, олівінове габро, норит,

εν

Лужні габроїди (тераліт, тешеніт,

 

олівіновий норит, габронорит, олівіновий

калішпатове габро, сублужний

(епсілон проп.,

 

(ню рядк.)

габронорит, троктоліт, амфіболове габро,

(епсілон, рядк.)

анортозит, безфельдшпатоїдний есексит,

ню рядк.)

есексит)

 

η

амфіболовий габронорит)

 

безфельдшпатоїдний шонкініт)

ψξ

Основні фельдшпатоїдні сієніти

 

(ета рядк.)

Габроїди (анортозит)

 

 

(псі, проп., ксі

(шонкініт, маліньїт, сернеїт, науяїт,

 

 

 

 

 

рядк.)

рисчорит, основний канадит)

 

 

 

 

Група середніх порід

 

 

 

 

 

ξ

Сієніти (сієніт, кварцовий сієніт - qξ)

Еξ

Лужні сієніти

 

 

 

(ксі рядк.)

(епсілон проп.,

 

 

 

µδ

Монцодіорити (монцодіорит, кварцовий

ксі рядк.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(мю, дельта

 

Фельдшпатоїдні сієніти (фойяїт, луяврит,

 

δ

Діорити (діорит, кварцовий діорит – qδ,

монцодіорит - qµδ)

φξ

 

рядк.)

маріуполіт, іаекіт, канадит,

 

(дельта рядк.)

габродіорит - νδ)

µ

Монцоніти (монцоніт, кварцовий

(фі, ксі рядк.)

псевдолейцитовий сієніт)

 

 

 

(мю рядк.)

монцоніт – qµ)

 

 

 

 

 

 

Група кислих порід

 

 

ГСТУ

 

 

 

 

 

 

γδ

Гранодіорити (тоналіт, гранодіорит)

γξ

Граносієніти

Εγξ

Лужні граносієніти

 

(гама, дельта

(гама, ксі

(епсілон проп.,

 

рядк.)

 

рядк.)

 

гама, ксі рядк.)

Лужні граніти (лужний лужно-

 

γ

Граніти (граніт)

εγ

Сублужні граніти (мікроклін-альбітовий,

Εγ

 

(епсілон, гама

(епсілон проп.,

польовошпатовий, лужний мікроклін-

–41

(гама рядк.)

 

рядк.)

К-шпатовий граніт)

гама рядк.)

альбітовий граніт)

Граніти (плагіограніт)

 

 

 

 

(пе лат., гама рядк.)

εlγ

 

Elγ

Лужні лейкограніти (лужний аляскіт,

–47

 

Сублужні лейкограніти (сублужний

(ель лат., гама

Лейкограніти (лейкотронд’єміт, аляскіт)

(епсілон, ель

(епсілон проп., ель

лужний мікроклін-альбітовий

лейкотронд’єміт, сублужний аляскіт)

рядк.)

 

лат., гама рядк.)

 

лат., гама рядк.)

лейкограніт)

2004

 

 

 

 

 

 

99

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.