Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія сем.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
342.53 Кб
Скачать

Поясніть вислів

„Увага - це ті єдині двері нашої душі, через які, безумовно, проходять всі об'єкти зовнішнього світу, відображені свідомістю"

К.Д.Ушинський

„У кожному психічному процесі присутній момент, що виражає різні ставлення особистості, зокрема до світу людей, природи, свідомості до об'єкта. Це ставлення виявляється в увазі"

С.Л. Рубінштейн

„Геній - це невідступна увага

Ж.Кюв'є

„Уважність - любов до точності"

С. Міллер

Запитання

1. Розкрийте зміст уваги як специфічної форми організації свідомості людини.

2. Покажіть місце і значення уваги в навчальній діяльності учня, студента.

3. Чим подібні погляди І.П.Павлова і О.О.Ухтомського на фізіологічні основи уваги і чим вони відрізняються? Який закон, відкритий І.П.Павловим, ліг в основу вчення О.О.Ухтомського про фізіологію уваги?

4. Дати порівняльну характеристику видів уваги. Показати їх подібність і відмінність.

5. Дайте характеристику властивостей уваги людини. Яку роль вони відіграють у діяльності кожного з нас? Наведіть приклади.

6. Покажіть, які фактори сприяють збільшенню стійкості та концентрації уваги. Наведіть приклади.

7. Що таке неуважність? Назвіть причини неуважності.

8. Виявіть різницю між обсягом та розподілом уваги. Наведіть приклади.

9. Назвіть умови: а) за яких можливий розподіл уваги; б) які сприяють переключенню уваги. Наведіть приклади.

10. Які, на Ваш погляд, є можливості у вчителя по організації (і управління) процесу уваги учнів? Наведіть приклади.

Термінологічний диктант

Увага, уважність, домінанта, субдомінанта, розсіяність, обсяг уваги, розподіл уваги, коливання уваги, зосередженість уваги, спрямованість уваги.

Психологічні задачі

1. Як ви можете пояснити наступне:

А. На одноманітні зауваження вчителя учні перестають реагувати. Б. Студент розгублюється біля дошки, хоча й знає матеріал. В. Захоплена розв'язанням якоїсь задачі, дитина не помічає того, що діється навколо.

2. Яка з нижче наведених думок відповідає дійсності? Що ж насправді є ознакою уважності?

А. Одні вважають, що ознакою уважності є здатність людини протягом тривалого часу, не відволікаючись, розв'язувати якусь задачу.

Б. На думку других, уважний той, хто розповідаючи, бачить і чує все, що діється навколо.

В. Треті переконані: уважна людина може одночасно слухати якесь повідомлення, записувати його, розуміти та вносити свої корективи в зміст записуваного.

3. Поясніть, чому практично неможливо утримати увагу студентів після того, як пролунав дзвінок на перерву?

Питання для роздумів

Чи справедливе абсолютне протиставлення гіпнозу і сну? Чи є розсіяність вченого порушенням уваги?

Теми доповідей і рефератів

1. Увага, її природа та роль у навчальній і трудовій діяльності.

2. Вікові та індивідуальні особливості уваги.

3. Стійкість уваги та способи її вивчення.

4. Умови підвищення ефективності мимовільної та довільної уваги.

5. Вивчення уваги з метою визначення втомлюваності людини.

Тестові завдання

Яке з наведених визначень уваги є правильний?

1. Увага - це форма психічної діяльності, що виникає при дії об'єкта на органи чуття.

2. Увага являє собою вибіркове сприймання об'єктів.

3. Увага - це форма психічної діяльності людини, що виявляється у скерованості і зосередженості її свідомості на певних об'єктах.

4. Увага - це робочий стан організму, установка аналізаторів ні подразники.

Який зв'язок існує між увагою і діяльністю?

1. Увага існує у зв'язку з діяльністю людини і нею підтримується.

2. Увага існує незалежно від діяльності і може існувати поза нею. ,3. Увага існує залежно від установки аналізатора на подразник.

Яка діяльність вимагає від людини більших зусиль для підтримання уваги?

1. Цікава діяльність, що скеровується віддаленою метою.

2. Нецікава діяльність, що скеровується віддаленою метою.

3. Нецікава діяльність, що скеровується близькою метою.

4. Цікава діяльність, що скеровується близькою метою.

У якому рядку всі перелічені властивості подразників сприяють привертанню до них уваги?

1. Раптовість, сила, тривалість, нерухомість.

2. Сила, контраст з фоном, нерухомість, раптовість.

3. Сила, монотонність, раптовість, зміна положення в просторі.

4. Раптовість, сила, зміна положення в просторі, контраст з фоном. Павло Павлович надзвичайно уважний: з яким би захопленням він не розповідав матеріал учням ( здається він весь у полоні розповіді), але жодна деталь поведінки учнів у класі не пройде повз його увагу. Він бачить і чує все, що робиться довкола. Про які властивості уваги йдеться в епізоді?

1. Коливання уваги.

2. Розподіл уваги.

3. Стійкість уваги.

4. Концентрація уваги.

Якось виникла суперечка про те, кого можна назвати найуважнішим. Один сказав: "Іван Іванович дуже уважний. Коли він читає книжку або слухає співбесідника, то ніщо не може відвернути його увагу: пі поява стороннього в кімнаті, ні розмова сусідів, ні радіо і т.д. Вся його увага зайнята тіш, що він зараз робить". Про які властивості уваги йдеться в епізоді?

5. Коливання уваги.

6. Розподіл уваги.

7. Стійкість уваги.

8. Концентрація уваги.

Як називається здатність людини тривалий час зосереджуватись на об'єкті?

1. Коливання уваги.

2. Стійкість уваги.

3. Обсяг уваги.

4. Концентрація уваги.

Як називається здатність людини свідомо змінювати спрямованість своєї діяльності?

1. Розподіл уваги.

2. Обсяг уваги.

3. Переключення уваги.

4. Коливання уваги.

Чи залежить коливання уваги від характеру діяльності людини?

1. Не залежить, а наступає закономірно через 2-3 сек.

2. Залежить лише від якості подразника, що діє.

3. Залежить від характеру діяльності людини, якості подразників, що діють, і виявляється закономірно через один і той же інтервал часу.

При якій умові переключення уваги здійснюється легше?

1. Зв'язок між попередньою і наступною діяльністю незначний; нове завдання не дуже привабливе, а ступінь зосередженості на попередній діяльності невисокий.

2. Зв'язок між попередньою і наступною діяльністю незначний; нове завдання цікаве, а ступінь зосередженості на попередній діяльності невисокий.

3. Наявний зв'язок між попередньою і наступною діяльністю; нове завдання цікаве, а зосередженість на попередній діяльності невисока.