Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія сем.doc
Скачиваний:
81
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
342.53 Кб
Скачать

Не 2.5. Уява Поясніть вислів

"Творчість - це не розкіш для обраних, а загальна біологічна потреба, інколи неусвідомлювана нами"

Г.Іванов

"Той, хто робить відкриття, бачить те, що бачать усі, і думає про те, що нікому не спадає на думку"

Альберт Сент-Дьєрі

"Мрія - це не те, що вже існує, але й не те, чого не може бути"

Лу Сінь

Запитання

1. Визначте, що таке уява і назвіть її функції.

2. Дайте аналіз впливу уяви на регулювання емоційних станів людини.

3. Як уява пов'язана з іншими пізнавальними процесами?

4. Проаналізуйте прояви уяви в науковій, технічній та художній діяльностях людини.

5. Охарактеризуйте фізіологічну основу уяви.

6. Порівняйте відтворюючу й творчу уяву. Наведіть приклади.

7. Що таке мрія, як особливий вид уяви?

8. Охарактеризуйте властивості уяви.

9. Дайте характеристику таким індивідуальним особливостям уяви, як широта, сила, повнота, реалістичність, дієвість.

10. Назвіть прийоми які розвивають уяву дітей.

Термінологічний диктант

Уява, інтуїція, аглютинація, гіперболізація, акцентування, схематизація, типізація, мрія, фантазія, творчість, марення, антиципація, аналогія, алегорія.

Психологічні задачі

1. Визначте, які прийоми використані для створення образів творчої уяви?

А. У міфах і легендах давнини описуються різні фантастичні істоти - кентаври, сфінкси, дракони тощо.

Б. Аналізуючи шляхи створення літературних образів, ОМ. Горький писав: „Вони створюються, звичайно, не портретно. Не беруть певної якоїсь людини, а беруть тридцять - п'ятдесят відсотків однієї лінії, одного ряду, одного настрою і з них створюють Обломова, Онєгіна, Фауста, Гамлета, Отелло і т.д."

2. Справжньою школою уяви можна вважати вивчення географічних карт. Опишіть образи уяви, які мають виникнути в учня при вивченні фізичної карти України і зокрема Буковини.

3. Дайте оцінку погляду Воєнного батька на виховання за таким його описом.

- У мене свій погляд на виховання. Речі треба називати своїми іменами. Хочу, щоб син тверезо дивився на світ. Якщо діти стромляють палички в пісок і кажуть, що це сад, або кидають вгору листок згорнутого паперу і думають, що запустили справжню ракету, то їм треба довести, що між паличками і садом, як і між листком паперу і ракетою.

Питання для роздумів

Чи може багатство уяви негативно відбитися на психічному житті людини?

Чи може уява дитини бути багатшою, ніж уява дорослої людини?

Теми доповідей і рефератів

1. Уява у пізнавальній і практичній діяльності людини.

2. Психологічні особливості спільної творчої діяльності.

3. Прийоми аглютинації та аналогії в сучасній технічній думці.

4. Поняття «інсайт» особливості його виникнення та вияву.

5. Натхненність і харизма. Поняття харизматичного впливу.

Тестові завдання

Яке з поданих нижче визначень уяви є правильним?

1. Створення в голові людини чітких образів раніше сприйнятих об'єктів.

2. Створення в голові людини нових для неї образів на основі словесного опису їх.

3. Сукупність уявлень про навколишню дійсність.

4. Створення в голові людини образів об'єктів, яких вона ніколи не сприймала, на основі попереднього досвіду.

В якому з наведених висловлювань мова йде про уяву?

1. Психічна діяльність, яка виявляє внутрішні, суб'єктивні стани людини, її афект, бажання, враження.

2. Узагальнене і опосередковане відображення дійсності.

3. Складна психічна діяльність, яка є вродженою здібністю, що розвивається, незалежно від умов життя і виховання.

4. Відображення реальної дійсності в нових образах, інших сполученнях і зв'язках.

В якому з наведених варіантів дається правильна характеристика творчої уяви? Творча уява - це:

1. Створення образів нових, оригінальних об'єктів на основі попереднього досвіду.

2. Створення образів об'єктів на основі їх словесної характеристики, графічного зображення.

3. Створення образів об'єктів, які зустрічалися в житті і діяльності людини.

4. Своєрідна дослідницька робота мислення.

У якому з наведених нижче варіантів йдеться про уяву?

1. Я виразно уявив собі школі, вчителів, учнів, з якими вчивспонад десять років тому.

2. Підійшовши до троянди, я милуюсь її красою, малюю в своїй голові ії образ.

3. Читаючи роман, я, наче живих, бачу його героїв.

У якому з поданих нижче визначень йдеться про творчу уяву?

1. Самостійне створення в голові людини нових образів на основі попереднього досвіду.

2. Створення в голові людини картин далекого майбутнього.

3. Психічна діяльність в результаті якої відбувається самостійне створення в голові людини нових думок.

4. Створення в голові людини образів нових для неї об'єктів на основі словесного опису.

У якому з рядків перелічені види діяльності включають творчу уяву дітей?

1. Виготовлення стільця дітьми за зразком вихователя.

2. Переказ казки дітьми.

3. Малювання дітьми щойно відвіданого зимового парку.

4. Придумування дітьми казки.

В якому з варіантів правильно визначається мрія?

1. Мрія - це творча уява, скерована на конкретні вчинки, поведінку.

2. Мрія - це образ бажаного майбутнього.

3. Мрія - це фантастичне бачення свого майбутнього.

4. Мрія - це придумування людиною картин життя і діяльності. Знайдіть правильне визначення мрії:

1. Відтворююча уява, звернена в далеке минуле і майбутнє.

2. Форма творчої уяви, скерованої на близьке майбутнє.

3. Творча уява, що створює в голові людини образи бажаного, здійсненного майбутнього.

4. Створення людиною образів свого майбутнього.

Воно палало так яскраво, мов сонце, і яскравіше за сонце, і увесь ліс замовк, освітлений цим смолоскипом великої любові до людей, а темрява розлетілася від світла його і тим, глибоко в лісі, тремтячи, впала в гнилизну болота. Люди ж, зачудовані, стали як кам'яні". Який прийом створення художнього образу використав письменник...

1. Аглютинація.

2. Типізація.

3. Гіперболізація.

4. Загострення.

Л.М.Толстой, створюючи образ Наталі Ростової, поєднав у ньому риси своєї дружини Софії та її сестри Тані. Який прийом створення художнього образу використав письменник...

1. Аглютинація.

2. Типізація.

3. Гіперболізація.

4. Загострення.