Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Savchuk_14.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

0

Форма № Н-6.01

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відділ фізики ІФТКН

_____________________________________________________________________________________________

Кафедра термоелектрики

_____________________________________________________________________________________________

Курсова робота

на тему: Визначення параметрів генераторних гіротропних термоелементів

Студента_4_курсу _413_ групи

Напряму підготовки__прикладна фізика

Савчук Олег

Керівник: Константинович І.А.

Кандидат фізико-математичних наук

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

Чернівці–2014

Анотація

В роботі розглянуті перспективні матеріали для виготовлення генераторних гіротропних термоелементів. Отримана залежність добротності від температури для InSb та InAs. Побудовано залежності ККД від температури для InSb для різних гіротропних термоелементів в режимі генерації електричної енергії.

Дипломна робота містить 31 сторінку друкованого тексту, 12 рисунків, 1 таблиці та 19 літературних джерел.

ЗМІСТ

Вступ 4

Розділ 1. Термоелементи Нернста-Еттінгсгаузена. 5

Розділ 2. Фізика генераторних гіротропних термоелементів 7

Розділ 3. Розрахунок параметрів генераторних гіротропних термоелементів 25

Висновки 29

Список використаних джерел 30

ВСТУП

Термоелектричні прилади і системи, розроблені на їх основі широко застосовуються в енергетиці, холодильній та вимірювальній техніці. Основною властивістю термоелектричних приладів є здатність використовувати взаємні перетворення теплової та електричної енергій, тому можливості практичного використання термоелектрики залежать від прогресу у фізиці термоелектричного перетворення енергії. Перспективним напрямком розвитку прикладного застосування термоелектрики є пошук нових більш ефективних термоелектричних матеріалів та винайдення нових типів термоелементів на основі гіротропних середовищ.

Актуальність полягає у необхідності підвищення ефективності та надійності гіротропних термоелементів для подальшого використання їх у приладобудуванні.

Метою є розрахунок основних характеристик гіротропних термоелементів в режимі генерування.

Об’єктом дослідження є перетворення теплової енергії в електричну у термоелементі Нернста-Еттінгсгаузена.

Предметом дослідження є оцінка параметрів гіротропних термоелементів в режимі генерації електричної енергії.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]