Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Seminar8.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
78.34 Кб
Скачать

Не 1.8. Загальні засади конституційного ладу та його гарантії (Семінарське заняття, максимальна кількість балів - 2)

(4 год.)

Схема оцінювання:

1. Усна відповідь – мах 1 бал.

2. Вирішення тестів – мах 0,5 бала.

3. Письмове вирішення задач –мах 0,5 бала.

Частина і

 1. Поняття, суть та ознаки конституційного ладу.

 2. Система основних засад конституційного ладу України.

 3. Конституційні характеристики України як суверенної, демократичної, правової, соціальної та національної держави.

 4. Нормативні та організаційні гарантії конституційного ладу України: поняття та суть.

 5. Конституційні основи закріплення політичної, економічної та іделогічної багатоманітності.

 6. Закріплення основ громадянського суспільства в Конституції України та можливості його побудови в Україні.

 7. Конституційні засади свободи господарювання та багатоманітності форм власності в Україні.

 8. Соціальна основа громадянського суспільства в Україні.

Частина 2

 1. Конституційно-правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій.

 2. Конституційно-правовий статус молодіжних та дитячих організацій.

 3. Конституційне регулювання статусу благодійних організацій.

 4. Основи конституційно-правового статусу релігійних організацій в Україні.

 5. Поняття інформації, основні принципи інформаційних відносин в Україні.

 6. Види інформації та їх конституційно-правове регулювання.

 7. Конституційно-правовий статус друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації.

 8. Взаємовідносини держави та друкованих ЗМІ в Україні.

Контрольні завдання і питання:

 1. Сформулюйте визначення конституційного ладу України як інституту конституційного права.

 2. Які демократичні засади конституційного ладу України закріплені в Конституції України?

 3. Обгрунтуйте роль Декларації про державний суверенітет України і Акту проголошення незалежності України у становленні конституційного ладу України.

 4. Який взаємозв”язок Конституції України і основ конституційного ладу України?

 5. Порівняйте терміни “конституційний лад”, “державний лад”, “суспільний лад”.

 6. Як вирозумієте таке конституційне положення (ч.3 ст.5): право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

 7. Поняття та сутність національної держави?

 8. Українська держава - як гарант консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури. Конституційно-правові основи державної політики щодо українців, які проживають за межами держави. Поняття, структура та принципи правового статусу національних меншин. Основні права, свободи та обов‘язки національних меншин. Механізм ти гарантії реалізації прав національних меншин.

 9. Що таке обєднання громадян

 10. В чому полягає специфіка різноманітних організаційних форм обєднань громадян

 11. Як створити обєднання громадян Хто такі засновники, члени та учасники обєднання громадян

 12. Які заходи необхідно провести для створення обєднання громадян і які документи необхідно прийняти

 13. Чи може обєднання громадян існувати без реєстрації Що дає державна реєстрація обєднанню громадян і державі

 14. Які права та засоби впливу мають політичні партії в сфері державного і політичного життя

 15. Які права має обєднання громадян в господарській діяльності і чи має право на власність

 16. Як можна припинити діяльність обєднання громадян Чи можна призупинити діяльність обєднання громадян

 17. Що таке державне фінансування політичних партій

 18. Суть права на опозицію політичної партії.

 19. Що таке інформація та її види

Задачі:

№1

20.03.2008р. до управління юстиції обласної державної адміністрації подано заяву з проханням зареєструвати політичну партію — “Ліберальна партія України”. До заяви додавались:

1. Статут

2. Протокол установчого з`їзду

3. Документи про сплату реєстраційного збору

4. Відомості про засновників.

У реєстрації було відмовлено.

Чи правомірна відмова? Які документи та до якого органу подаються при реєстрації? Які нормативні акти встановлюють порядок реєстрації політичних партій?

№2

Правонаступництво — категорія досить вживана не тільки в практиці діяльності окремих юридичних та фізичних осіб, але й нерідко цілих держав.

24 серпня 1991 року відродилась незалежна Україна, а відтак виникло питання про її правонаступництво.

Дайте його характеристику, зробіть аналіз відповідного документу, яким воно було оформлено.

№3

Група віруючих-мусульман звернулась до виконкому м. Бориспіль Київської області з проханням виділити їм приміщення для відправлення релігійних служб і обрядів. Отримавши відмову, віруючі звернулись до суду зі скаргою на дії виконкому. Не отримавши і тут задоволень своїх клопотань, вони зайняли нежиле приміщення, яке мали зносити.

Однак міліція вигнала їх звідти, після чого вони почали збиратись за містом, на галявині лісу. Але й тут працівники міліції заборонили збиратись, а при невиконанні наказу всі вони були транспортовані до райвідділу міліції. Дайте юридичну характеристику даній ситуації. Який порядок реєстрації релігійних організацій в Україні? В яких випадках діяльність релігійних організацій може бути припинено.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]