Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Savchuk_14.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Висновки

 1. Розглянуто різні матеріали для гіротропних термоелементів. Побудовано залежність добротності ZH від температури. В інтервалі 300–700 К найбільше значення добротності для InSb склало ZH  1.3.10-4 К-1.

 2. Отримано залежність ККД від температури в інтервалі 350–700 К для InSb максимальне значення якого  2.4% для гіротропного термоелемента оптимальної форми, що на  0.6% більше ніж для гіротропного спірального термоелемента таких же розмірів.

Список використаних джерел

 1. Самойлович А.Г, Коренблит Л.Л. Современное состояние теории термоэлектрических и термомагнитных явлений в полупроводниках //УФН. – 1953. – Т. 49, № 2. – С. 243–272.

 2. Анатычук. Л.И. „Термоелементы и термоелектрические устройства” Киев, „Наукова думка”, 1979. 766 с.

 3. Самойлович А.Г. Термоэлектрические и термомагнитные методы превращения энергии. – Черновцы: Рута, 2006.– 226 с.

 4. Осипов Э.В., Варич Н.И., Микитей П.П. Исследования эффекта Эттингсгаузена в монокристалах Bi1-xSbx. – ФТП, 1971, 5, №11, с.2202–2204.

 5. Анатычук. Л.И. „Термоэлетричество. Т.2. Термоэлектрические пребразователи энергии”. Киев, Черновцы: „Наукова думка”, 2003. – 386 с.

 6. Onsager L. Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I.//Phys. Rev. – 1931. – V. 37, No 4. – 405–426.

 7. Onsager L. Reciprocal Relations in Irreversible Processes. II.//Phys. Rev. – 1931. – V. 38, No 12. – 2265–2279.

 8. Nakamura H., Ikeda K., Yamaguchi S. Transport coefficients of InSb in a strong magnetic field. // XVIth international conference on thermoelectrics, – Dresden, Germany. – 1997. – P. 142–146.

 9. Анатичук Л.І., Лусте О.Я., Федорук Я.Г., Шинкарук С.М. Вихрові термоелектричні струми в гіротропному середовищі з радіальним розподілом температури // Термоелектрика. – 2004. – № 1. – С. 19-24.

 10. Лусте О. Я., Федорук Я. Г. Гіротропний термоелемент в неодно-рідному магнітному полі//Термоелектрика. – 2006. – №1. – С. 16–22.

 11. Лусте О. Я., Федорук Я. Г. Оптимізація матеріалів для гіротропних термоелементів//Термоелектрика. – 2008. – №4. – С. 21–26.

 12. Алієв С.А., Алієв М.И., Агаєв З.Ф., Арасли Д.Г. Матеріал для холодильника Еттінсгаузена. Авт. свід. №828269, 1981.

 13. Алієв С.А., Зульфігаров Э.И. Термомагнітні та термоелектричні явища в науці та техніці. – Баку. – «ЕЛМ». – 2009. – 325 с.

 14. Агаєв З. Ф., Арасли Д. Г., Алиєв С. А. Термомагнітний перетворювач ІЧ-випромінювання. – Проблеми енергетики. – 2003. – № 3. – С. 12-21.

 15. Немов С.А., Прошин В.І., Тарантасов Г.Л., Парфен’єв Р.В., Шамшур Д.В., Черняев А.В. Поперечний ефект Нернста-Еттінгсгаузена, резонансне розсіяння та надпровідність у SnTe : In. – Фізика твердого тіла. – 2009. – Т. 51. – № 1. – С. 461-464.

 16. Harman T.G., Honig J.M. Thermoelectric and thermomagnetic effects and applications. – New York, Mc. Graw – Hill, 1967. – 377 p.

 17. Nakamura H., Ikeda K. and Yamaguchi S. Transport coefficients of InSb in a strong magnetic field //Research report. NIFS series, Nagoya, Japan (1998). –23 p.

 18. Hiroaki Nakamura, Kazuaki Ikeda, Satarou Yamaguchi. Transport coefficients of InSb in a strong magnetic field.// Proceedings of XVI International conference on Thermoelectrics. – Dresden (Germany). August 26-29, 1997. – P. 142-146

 19. Nakamura H., Ikeda K. and Yamaguchi S. Physical model of Nernst element//The XVII International Conference on Thermoelectrics, Nagoya, Japan (1998). – arXiv:cond-mat/9806296v1, 4 p.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]