Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Hist of Uk 5 cllas / 6_5-33__

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
377.27 Кб
Скачать

Дата___________________ Урок 33

Історія України 5 клас

Тема. Урок узагальнення знань за темою «Україна в ХІХ –ХХ ст.»

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою «Україна в ХІХ –ХХ ст.»; визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, згадати основні події, поняття теми; закріпити набуті вміння: працювати в групах, складати хронологічні задачі, переповідати адаптований історичний текст, давати повну відповідь на запитання; виховувати в учнів зацікавленість історією власної держави.

Обладнання: Власов В., Данилевська О . Вступ до історії України. — К .: Ґенеза, 2005; Мисан В. Вступ до історії України. — К .: Ґенеза, 2005; роздавальний матеріал, портрети діячів ХІХ –ХХ ст., фотодокументи.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІІ . Узагальнення знань з навчального матеріалу теми

Формуємо просторові уміння

У ч и т е л ь. ХІХ ст. Україна зустріла, будучи розділеною між двома державами. Використовуючи карту на с. 26 історичного атласа, назвіть держави, до складу входили українські землі у ХІХ ст., а також які історико-географічні області опинилися:

а) у складі Російської імперії; б) у складі Австрійської імперії.

Складаємо історичний портрет 1. На дошці висять портрети діячів ХІХ ст. Картки з написами прізвищ під портретами переплутались. Доберіть правильні картки до них.

 

 Підписи: Т. Шевченко, Леся Українка, Я. Головацький, І. Вагилевич, М. Шашкевич, І. Франко, І. Котляревський. 2. Складіть невеличку розповідь про життя та діяльність Т. Шевченка. Чим він уславився на весь світ? 3. Які з наведених фактів стосуються біографії І. Франка?

• Його батько був сільським ковалем.

• До 25 років перебував в кріпацтві, а потім був викуплений.

• Закінчив у Петербурзі художню академію.

• Був одним із засновників першої української політичної партії.

• Автор понад 50 томів літературних, наукових, публіцистичних творів.

• Його називають «Великим Каменярем».

Характеризуємо подію за допомогою опорних слів За допомогою опорних слів і вже набутих знань дати історичну характеристику Першої та Другої світових воєн.

1-а група. Перша світова війна 1914–1918 роки; Антанта і Троїстий союз; братовбивча війна для українців; Українські січові стрільці; великі втрати; стала приводом до революції в Російській імперії, а пізніше і в Україні.

2-а група. Друга світова війна 1939–1945 роки; вступ радянських військ на територію західноукраїнських земель; напад Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 р; окупація України, німецький новий порядок; боротьба радянських людей проти німецьких загарбників на фронтах і в тилу;

звільнення України; 9 травня — День Перемоги.

Працюємо з таблицею Порівняти Першу та Другу світові війни й заповнити таблицю.

Спільне

Відмінне

 

 

Формуємо хронологічні уміння

1. Учні мають скласти хронологічний ланцюжок подій в Україні між Першою та Другою світовою війнами. 2. Скласти по одній хронологічній задачі з поданими датами.

Працюємо з текстом підручника Прочитати оповідання «Народе мій, до тебе я ще верну...» в підручнику В. Власова, О. Данилевської «Вступ до історії України» (К.: Ґенеза, 2005. — С. 183–185) і виконати завдання.

1. Визначте історичне тло в художньому оповіданні.

2. Розкажіть, що ви дізналися про творчість Василя Стуса.

3. Про які риси вдачі Василя Стуса свідчать його власні слова?

Працюємо з історичним текстом Прочитати уривок з оповідання Едуарда Першина і дати відповіді на запитання.

«…У ті перші години, коли підмога ще була в дорозі, командир пожежної частиеи-2 майор Леонід Телятников (він був у відпустці і мав вийти на службу лише через день), прибув на станцію за 25 хвилин.

Коли він вбіг до головного корпуса, полум’я вже вирувало на різних поверхах, принаймні у п’яти місцях. Лейтенант Правик організував гасіння пожежі з боку машинного залу та реакторного відділення четвертого енергоблоку. Тепер під загрозою опинився й третій…

Ось де крилася смертельна небезпека! Про наслідки не хотілося й думати… Він знав, що в цей момент їх на станції рівно двадцять вісім і вони — двадцять вісім пожежників — мають зупинити полум’я».

1. Яка подія описана автором у цьому уривку?

2. Назвіть пожежників, прізвища яких згадуються в уривку.

3. Скільки пожежників брали участь у гасінні пожежі на ЧАЕС?

4. У чому полягала смертельна небезпека під час ліквідації пожежі внаслідок аварії на атомній станції?

IV. Домашнє завдання

1. Повторити основні дати та події теми.

Джерела: 1. «Усі уроки «Вступ до історії України. 5 клас».

2. Книга «Вступ до історії України. 5 клас. Дидактичні матеріали».

 

Виконання завдань 1. Г 2.Б 3.А 4.Б 5.А 6.В 8. Шістдесятники 9. а)Леся Українка б) Іван Франко 10. Б, В, Г, А.

(Історія України 5 клас)

Узагальнення знань з теми «Україна в 19-20 ст.»

Дата _______________________ Прізвище, ім’я _______________________

І рівень (0,5 бала)

1. Автор поеми «Енеїда»:

1

а) Т. Шевченко б) І. Франко

в) Л.Українка г) І.Котляревський

2. У якому році вийшов «Кобзар» Т. Шевченка?

2

а) 1740 р. б) 1840 р. в)1861 р. г) 1871 р.

3. Хто очолював Центральну Раду?

3

а)М. Грушевський б)І. Франко

в)В. Винниченко г)В.Ленін

4. У якому році був голодомор на Україні?

4

а) 1917-18 рр. б)1932-33 рр. в) 1943-44рр. г)1991-92рр.

5. Друга світова війна розпочалась:

5

а) 1939 році б) 1940 році

в) 1941 році г) 1942 році

6. Тимчасове загарбання однією державою території іншої держави - це:

6

а) Панщина б) Референдум

в)Окупація г) Репресії

ІІ рівень (1 бал)

7. Що означають поняття:

Репресії - ________________________________________________________

__________________________________________________________________

Референдум - _____________________________________________________

8. Про кого розповідається?

Наприкінці 50-х років – на початку 60-х років 20 ст. постало нове покоління борців. Молоді письменники, художники, інженери, учителі, лікарі, журналісти, науковці відважилися на протести проти брехні й пристосуванства, переслідувань за слово й думку, незаконних арештів та безпідставних вироків. ____________________________________________

9. Визначити історичну особу за поданою характеристикою.

а) До літературної творчості взялася не досягнувши десятирічного віку. Чудово грала на фортепіано й мріяла про артистичну кар’єру. Вільно володіла багатьма мовами. ______________________________ б) Його творчий доробок вражає. Його перу належить близько 8400 праць художніх і наукових творів. Отож визначальною рисою його була виняткова працездатність, яку прищепив йому батько – сільський коваль.____________________________

ІІІ рівень (1,5 бала)

10. Вправа «Вгадай героя»

а) Василь Стус б) Михайло Грушевський в) Іван Франко г) Леся Українка

11. Що означають скорочення?

УЦР – ___________________________________________________________

ЗУНР- ____________________________________________________________

УПА - ___________________________________________________________

IV рівень (3 бала)

12. Опишіть досягнення та проблеми України за часів Радянської влади.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка____________

Соседние файлы в папке Hist of Uk 5 cllas