Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Hist of Uk 5 cllas / 7_5-32___19-20_

..docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
15.39 Кб
Скачать

Дата___________________ Урок 32

Історія України 5 клас

Тема. Наш край у XIX — на початку XX ст.

Мета: ознайомитися з подіями, які відбувалися на Закарпатті протягом ХІХ –ХХ ст., порівняти з подіями, що відбувалися в У країні, розвивати вміння складати розповідь, працювати з різними історичними джерелами, вибирати пов’язані події; виховувати почуття зацікавленості історією рідного краю.

Обладнання: роздавальний матеріал, історичні документи з історії Закарпаття, карта Закарпатті.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Мотивація навчальної діяльності учнів

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Урок проходить у вигляді заочної екскурсії. На дошці висить карта Закарпаття, якою пройде екскурсія.

Розповідь учителя:

На початку XIX ст. Закарпаття, яке з 1699 р. увійшло до складу Авст­рії, являло собою найвіддаленішу від центру східну провінцію імперії. Основу економіки тут складало сільське господарство, що спиралося на працю селян-кріпаків. На відміну від центральних районів уряд не вкла­дав кошти в розвиток виробництва, будівництва доріг в цьому регіоні. Відірвані від традиційних ринків збуту на сході, занепали міста, торгівля, ремесло. Закарпаття перетворилося на сировинну колонію імперії. Під впливом зростаючого національного, соціально-політичного руху, прагну­чи розколоти угорський та український рух, австрійський уряд у кінці XVIII ст. провів реформи, які обмежили кріпацтво, надали права селянам, запровадили початкову освіту рідною мовою.

Наприкінці XVIII—XIX ст. спостерігається значне культурне відроджен­ня Закарпаття, чому значно сприяло налагодження тісних зв'язків з інши­ми українськими землями. Вихідцями із Закарпаття були професори Львів­ського університету П. Лодій та І. Земанчик, перший ректор Петербурзького університету М. Балуг'янський.

Революційні події 1848—1849 рр. мали відгомін на Закарпатті. Угор­ський сейм скасував кріпацтво на Закарпатті 18 березня 1848 р., це рішен­ня було підтверджено австрійським імператором Францем-Іосифом І (1853). Уряд змушений був піти на опублікування конституції, скликання парла­менту. Після утворення у 1867 р. Австро-Угорщини Закарпаття увійшло до складу Угорщини. Усі свободи українського населення Закарпаття були ліквідовані. Посилився процес мад'яризації краю, закривалися українські школи, газети та журнали, розпускались культурно-просвітницькі това­риства. У 1868 р. сейм у Будапешті оголосив все населення краю єдиною угорською нацією. У відповідь значно посилився москвофільський рух, орієнтований на Росію.

Важким залишалося економічне становище Закарпаття. Постійний земельний голод, повільні темпи розвитку промисловості викликали наприкінці XIX ст. масову еміграцію населення регіону, насамперед до США та Канади.

школи, газети та журнали, розпускались культурно-просвітницькі това­риства. У 1868 р. сейм у Будапешті оголосив все населення краю єдиною угорською нацією. У відповідь значно посилився москвофільський рух, орієнтований на Росію.

Важким залишалося економічне становище Закарпаття. Постійний земельний голод, повільні темпи розвитку промисловості викликали наприкінці XIX ст. масову еміграцію населення регіону, насамперед до США та Канади.

IV. Домашнє завдання

Повторити основні поняття, дати, події теми.

 

Соседние файлы в папке Hist of Uk 5 cllas