Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
77____.docx
Скачиваний:
140
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
3.59 Mб
Скачать

Правила і методики розвитку швидкості та спритності.

Швидкість - здатність людини виконувати ті або інші дії за мінімальний за певних умов проміжок часу. Основним засобом розвитку швидкості є короткочасні фізичні вправи, виконувані із збільшуваною швидкістю.

Вправи, що відібрані, мають бути попередньо засвоєні з тим, щоб при їх виконанні увага була спрямована на швидкість, а не на засіб виконання.

Тривалість вправ на швидкість не повинна перевищувати 5-6 секунд.

Інтервали між повторенням вправ на швидкість забезпечить оптимальне відновлення працездатності. Для підтримання оптимального розвитку швидкості кожну наступну вправу слід повторювати при зниженні частоти серцевих скорочень до 110-115 ударів за хвилину.

Вправи для розвитку швидкості краще робити з різною швидкістю (від 80-до 95-100%) час від часу змінюючи умови їх виконання: чергуючи звичайні та полегшені умови з важкими.

Спритність - здатність людини швидко засвоювати нові рухи та перебудовувати рухову діяльність відповідно до вимог.

Спритність розвивається за допомогою конкретної вправи доти, поки вправа не буде засвоєною.

Новина засвоєної вправи може бути підсилена підвищенням швидкості виконання цієї вправи або створення умов, що заважають її виконанню.

Для розвитку спритності як здатності підлітка швидко та доцільно перебудовувати свою рухову діяльність особливо корисні спортивні ігри, єдиноборства, біг з перешкодами та інші.

Тренувати спритність найкраще на початку заняття. Паузи відпочинку між вправами можуть бути достатніми для відносно повного відновлення.

Характерні риси уроку та загальні вимоги до нього

Основною формою фізичного виховання школярів, яка забезпечує необхідний рівень знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою, є урок фізичної культури.

Уроки фізичної культури в комплексі з іншими предметами, позакласною та позашкільною роботою покликана забезпечувати всебічний гармонійний розвиток особистості школяра. Вони відрізняються від інших навчальних предметів тим, що їхнім специфічним змістом є рухова діяльність. Проте це не знижує їх освітнього і виховного значення. Уроки фізичної культури виховують у дітей дисциплінованість, самостійність, колективізм, сприяють підвищенню фізичної і розумової працездатності.

На мою думку сучасний урок фізичної культури слід розглядати з різних аспектів, а саме: педагогічних, психологічних та фізіологічних. Спираючись на теоретичні дослідження в галузі дидактики, можна прийти висновку, що визначення основних вимог до уроку фізичної культури може здійснюватись тільки на основі врахування закономірностей навчання. Прояв закономірностей залежить її основному від фахового рівня педагога, від того, як він усвідомлює повноту цілей навчання і реалізує відповідний їм зміст, методи та форми організації діяльності учнів.

План-конспект уроку для учнів 7 класу з волейболу

Мета і завдання: розвиток рухових якостей, спритності, швидкості, сили, розвиток координаційних здібностей.

Вивчення правил гри, технічних та тактичних прийомів гри у волейбол

Інвентар: волейбольні м'ячі та волейбольна сітка, перекладина.

Частина уроку

Зміст

Дозува ння

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча (11-12 хв.)

Шикування в одну шеренгу.

До 1 хв.

За зростом. Привітання.

Повідомлення завдання уроку.

До 2 хв.

Перевірити наявність учнів.

Ходьба звичайним кроком, на зовнішній стороні стопи, перекатами з п'ятки на носок.

1-2 хв.

По колу, в колону по одному.

Повільний біг.

1-2 хв.

Зберігати стрій.

Перешикування.

1 хв.

У чотири шеренги.

Комплекс ЗРВ.

До 6 хв.

Комплекс вправ на місці.

Основна (30-32 хв.)

Нижня пряма подача.

5-6 хв.

Фронтально одночасно. Висока і низька траєкторія подачі.

Передачі м'яча двома руками зверху.

8-10 хв.

У парах з одним м'ячем. Контролювати стійку і положення рук. Відстань між партнерами 4-5 м. траєкторія польоту м'яча -середня.

Навчальна гра "Волейбол"

14-16 хв.

За правилами гри у волейбол.

Заключна (3-4 хв.)

Підтягування на перекладині.

2-3 хв.

Один за одним по черзі.

Шикування.

0,5 хв.

За зростом.

Підсумок уроку.

0,5 хв.

Відмітити кращих.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]