Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dnevnik_5_kurs_filosofiготово.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
305.15 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

ЩОДЕНИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(психолого-педагогічний модуль)

студентки (студента) ____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові студентки (студента) – повністю)

V курсу, спеціальність__________________________________________________

Місце практики:___Одеське театрально-художнє училище_____________________

(назва навчального закладу, місто (село), район)

________________________________________________________________________

Термін практики: з __31.10.2011року____________ до ____25.12011 року

Керівник від кафедри педагогіки (психології): ________________________________

Керівник від філософського факультету______________________________________

Одеса індивідуальний план роботи

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Установча конференція з педагогічної практики

31.10.2011

+

Організаційно-педагогічна робота

2

Ознайомлення з навчальним закладом, історією, традиціями, режимом його роботи і правилами внутрішнього розпорядку

3.11.2011

+

3

Ознайомитись із внутріучилищною та кураторськую документацією (концепція виховання студентів, план виховної роботи училища), інформаційним фондом училищної бібліотеки з теорії та методики виховання.

4.11.2011

+

4

Закріплення студента-практиканта за вчителем-предметником. Знайомство з вчителями, обговорення плану роботи.

10.11.2011

+

Навчальна робота

5

Знайомство з навчальним планом, робочими програмами, календарно-тематичними, поурочними планами з дисципліни

10.11.2011

6

Відвідати ____1_ пари на 1 курсах ТХВ з історії образотворчого мистецтва та 3 РТЗ/КФВ з культурології

7

Підготувати план-конспект та провести 1 пробну пару з історії образотворчого мистецтва на 1 АМ

8

Підготувати план-конспект та провести 1 залікову пару з історії образотворчого мистецтва на 1 АМ

15.12.2011

9

Прийняти участь у підготовці дидактичних матеріалів лекції з теми:

Тема:_Мистецтво готики в середньовічній Європі

Перелік матеріалів: розробка тестових завдань з теми «Мистецтво готики в середньовічній Європі»

6.11.2011

10

Прийняти участь у підготовці наочних засобів до лекції:

Тема:_Мистецтво готики в середньовічній Європі

Перелік матеріалів: підбірка ілюстративного матеріалу та відео презентації для викладання теми «Мистецтво готики в середньовічній Європі»

9.11.2011

11

Перевірити конспекти

15.11.2011

12

Перевірка тестового завдання.

16.11.2011

Позакласна виховна робота:

13

Знайомство з планом виховної роботи училища, кураторів груп

4.11.2011

Ознайомлення з роботою гуртка при кабінеті історії образотворчого мистецтва

3.12.2011

Методична робота

23

Ознайомлення з методикою розробки навчальних планів ВНЗ культури і мистецтв I-II рівнів акредитації

17.11.2011

24

Ознайомлення з оформленням навчально-методичного забезпечення для викладання історії образотворчого мистецтва та культурології у ВНЗ культури і мистецтв I-II рівнів акредитації

1.12.2011

25

Ознайомлення з методикою розробки тематичних планів з історії образотворчого мистецтва та культурології для ВНЗ культури і мистецтв I-II рівнів акредитації

8.11.2011

26

Ознайомлення з методикою розробки робочих програм з історії образотворчого мистецтва та культурології для ВНЗ культури і мистецтв I-II рівнів акредитації

15.11.2011

27

Ознайомлення з оформленням паспорту кабінету.

22.11.2011

Дослідницька робота

30

Вивчити психолого-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу в Одеському театрально-художньому училищі; специфіку морально-психологічного клімату та міжособистісних стосунків у педагогічному та студентському колективах, залучаючи адекватні засоби і методи психодіагностики

З 10.11.2011 до 22.11.2011

31

Визначити рівні вихованості й предметної підготовленості студентів прикріпленої групи, характер їхніх міжособистісних стосунків, ролі і місця у колективі; скласти психолого-педагогічну характеристику групи

З 10.11.2011 до 22.11.2011

32

Здійснити спостереження за своєю особистістю як педагогом-предметником та вихователем, провести самодіагностику власних професійно важливих якостей; скласти профіль індивідуального стилю своєї педагогічної діяльності

З 10.11.2011 до 22.11.2011

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]