Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УМПС.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
2.05 Mб
Скачать

2 Етап – проведення наради

2.1. Відкриття наради

Відкриваючи нараду, керівник виголошує вступне слово, повідомляє про склад присутніх у разі потреби називає прізвище, ім’я, по батькові та посади всіх або деяких учасників. Серед учасників наради не повинно бути невідомих осіб.

Потім оголошують порядок денний наради та повідомляють регламент.

Рекомендований регламент проведення традиційних нарад є таким: вступне слово – 5-7 хв.; доповідь – 25-30 хв.; відповіді доповідача на запитання – 5-7 хв.; виступи у дебатах – 3-5 хв.; викладення проекту рішення – 3-5 хв.; обговорення і прийняття рішення – 8-10 хв.

Доцільно вказати мету і завдання наради, коротко схарактеризувати проблеми, поставлені перед її учасниками (актуальність, важливість, труднощі, які виникають при їх вирішенні), підкреслити їх практичне значення.

До того ж голові наради слід враховувати такі рекомендації:

  • слід нагадати присутнім мету засідання, порядок денний, встановити регламент;

  • рекомендується з’ясувати, чи немає в учасників запитань, зауважень, пропозицій щодо порядку денного, регламенту і складу присутніх;

  • керівник має сприяти тому, щоб слово отримав кожен охочий, не повинен допускати дублювань у виступах (необхідно ввічливо сказати, що доповідач повторює сказане раніше, що ці положення вже звучали);

  • особливу увагу слід приділити висловлюванням опонентів;

  • найважливіше завдання голови – організувати підтримати полеміку, зацікавлений, відвертий і доброзичливий обмін думками між учасниками наради; крім цього він загострює одні проблеми, просить висловити думку з інших, не допускає нетактовних виступів і реплік, з повагою ставиться до кожної думки;

  • обов’язок голови – підтримувати в залі атмосферу зацікавленості, доброзичливості

Запам’ятати:

Авторитету голови наради сприятимуть такі рекомендації:

  • дякувати кожному оратору за виступ;

  • усі повідомлення робити стоячи за винятком коротких коментарів;

  • називати не лише прізвище того, хто виступає, а й його ім’я та по батькові, посаду.

2.2. Виголошення доповіді

Після вступного слова виголошують доповідь або повідомлення. Такий порядок є традиційним, проте він не завжди є виправданим – в окремих випадках доповідь може замінити коротка інформація, представлена учасником у письмовому вигляді, тези доповіді або її текст.

Велике значення для успіху виступу має культура мовлення доповідача, зокрема правильність і чіткість вимови, логічність, виразність, емоційність.

2.3. Відповіді на запитання та обговорення доповіді

Після закінчення доповіді (повідомлення, інформації) доповідач відповідає на поставлені запитання з метою поглибити і доповнити матеріал на прохання учасників, переконати їх у достовірності інформації, проте запитання не повинні виходити за межі обговорюваної теми.

Іноді під час відповідей на запитання виникає полеміка.

Обговорення доповіді забезпечує виявлення думок учасників наради, визначення сильних і слабких сторін доповіді, формулювання різних поглядів на проблему, розроблення нових ідей, підходів та методів.

Саме під час обговорення, діалогу з учасниками керівник отримує нову інформацію, з’ясовує інтереси учасників наради.

Якщо нарада має суто інформаційний, ознайомлюваний характер, керівник може обмежити кількість учасників дискусії.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]