Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРАКТИЧН___ ЗАВДАННЯ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
87.55 Кб
Скачать

Практичні завдання

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

1) Отримано матеріали від іноземного постачальника на суму 1000 дол.в США, курс на момент складання ВМД (вантажної митної декларації) складав 7,1 грн. за 1 долар США. (Д20 К632 1000/7100)

2) Перераховано на УМВР (Український міжбанківський валютний ринок) із поточного рахунку в національній валюті 7650 грн. для купівлі 1000 доларів США, в т.ч. комісійні витрати Курс УМВР на дату перерахування коштів складав 7,4 грн. за долар США. (Д333 К311 - 7650)

3) Надійшла придбана іноземна валюта 1000 доларів США на поточний рахунок в іноземній валюті за курсом НБУ 7,2 грн. за 1 долар США. Суму визначити. (Д312 К333 — 1000/7200)

4) Відображена сума комісійних витрат під час купівлі іноземної валюти - 200 грн. (Д711 К334 - 200)

5) Відвантажена продукція іноземним покупцям 20000 доларів США за курсом НБУ 7,2 грн. за 1 долар США.(Д362 К701 — 20000/144000)

6) Нараховано заробітну плату працівникам відділу ЗЕД підприємства - 10000 грн.(Д93 К661 - 10000)

7) Відображена різниця між курсом НБУ (7,2 грн. за 1 дол. США) і курсом УМВР (7,4 грн. за дол. США). Суму визначити. (Д942 К333 - 200)

8) Перерахована з поточного рахунку в іноземній валюті заборгованість іноземному партнеру за придбані матеріали 1000 доларів США по курсу НБУ 7,2 грн. за 1 долар США - 7200 грн. (Д632 К312 — 1000/7200)

9) Відображена курсова різниця по рахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками». Суму визначити. (Д945 К632 - 100)

10) Повернуто банком на поточний рахунок підприємства залишок коштів, пов’язаний з придбанням валютних коштів. Суму визначити. (Д311 К333 - 50)

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

1) Перераховано на УМВР із поточного рахунку в національній валюті 33500 грн. для придбання іноземної валюти в сумі 4000 дол. США, в т.ч. комісійні витрати. Курс УМВР на дату перерахування коштів складав 8,3 грн. за 1 до. США. (Д333 К311 - 33500)

2) Отримані матеріали від іноземного постачальника на суму 3000 дол. США, курс НБУ на дату складання ВМД (вантажної митної декларації) склав 8,25 грн. за 1 дол.США. (Д201 К632 — 3000/24700)

3) Надійшла придбана іноземна валюта 4000 дол. США на поточний рахунок в іноземній валюті за курсом НБУ - 8,1 грн. за 1 дол. США. (Д312 К333 — 4000/32400)

4) Відображена сума комісійних витрат під час придбання іноземної валюти - 200 грн. (Д942 К333 - 200)

5) Списано собівартість реалізованої іноземної валюти 20000 грн. на фінансовий результат. (Д79 К942 - 20000)

6) Нараховано заробітну плату працівникам відділу збуту.(Д93 К661)

7) Відображена різниця між курсом НБУ (8,1 грн. за 1 дол. США) і курсом УМВР (8,3 грн. за 1 дол. США). Суму визначити. (Д945 К333 - 800)

8) Перерахована з поточного рахунку в іноземній валюті заборгованість іноземному постачальнику за матеріали 4000 дол. США по курсу НБУ 8,2 грн. за 1 дол. США. (Д 632 К312 — 4000/32800)

9) Нараховано операційна курсова різницяі на поточному рахунку у зв’язку зі зміною курсу НБУ (курс НБУ – 8,2 грн. за дол. США) на дату перерахування коштів іноземному постачальнику. (Д312 К714 - 400)

10) Повернуто банком на поточний рахунок підприємства залишок коштів, пов’язаний з придбанням валютних коштів. Суму визначити. (Д311 К333 - 900)

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

1) Перераховано на УМВР із поточного рахунку в національній валюті 55755 грн. для придбання іноземної валюти в сумі 5500 дол. США, в т.ч. на комісійні витрати. Курс УМВР на дату перерахування коштів складав 8,4 грн. за 1 дол. США.

2) Надійшла придбана іноземна валюта в сумі 5500 дол. США на поточний рахунок в іноземній валюті за курсом НБУ 8,1 грн. за дол. США.

3) Відображена сума комісійних витрат під час придбання іноземної валюти - 275 грн.

4) Списано собівартість реалізованих товарів іноземним покупцям 25000 грн.

5) Нараховано знос комп’ютерного обладнання, яке використовується в роботі відділу ЗЕД підприємства.

6) Відображена різниця між курсом НБУ (8,1 грн. за 1 дол. США) і УМВР (8,4 грн. за 1 дол. США). Суму визначити.

7) Перераховано з поточного рахунку в іноземній валюті 5500 дол. США іноземному постачальнику, курс НБУ на дату перерахування склав 8,1 грн. за 1 дол. США.

8) Отримано від іноземного постачальника товари на суму 5500 дол. США, курс НБУ на дату складання ВМД (вантажної митної декларації) склав 8,2 грн. за 1 дол. США.

9) Повернуто банком на поточний рахунок підприємства залишок коштів, пов’язаний з придбанням валютних коштів. Суму визначити.

10) Кредиторська заборгованість іншим іноземним постачальникам на початок звітного періоду складала 3000 дол. США по курсу НБУ 8,1 грн. за дол. США, а на кінець звітного періоду курс дол. США склав 8,05 грн за дол. США. Визначить суму курсової різниці.

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

1) Перераховано на УМВР із поточного рахунку в національній валюті 45440 грн. для придбання іноземної валюти в сумі 5000 дол. США, в т.ч. комісійні витрати. Курс УМВР на дату перерахування коштів складав 8,2 грн. за 1 дол. США.

2) Отримані матеріали від іноземного постачальника на суму 5000 дол. США, курс НБУ на дату складання ВМД (вантажної митної декларації) склав 8,25 грн. за 1 дол. США.

3) Надійшла придбана іноземна валюта 5000 дол. США на поточний рахунок в іноземній валюті за курсом НБУ - 8,1 грн. за 1 дол. США.

4) Відображена сума комісійних витрат під час придбання іноземної валюти - 350 грн.

5) Перераховано з поточного рахунку мито і митний збір 500 грн.

6) Нараховано податок на прибуток 4000 грн.

7) Відображена різниця між курсом НБУ (8,1 грн. за 1 дол. США) і курсом УМВР (8,2 грн. за 1 дол. США). Суму визначити.

8) Перерахована з поточного рахунку в іноземній валюті заборгованість іноземному постачальнику за матеріали 3000 дол. США по курсу НБУ 8,1 грн. за 1 дол. США.

9) Відображена курсова різниця по рахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» на дату проведення розрахунків. Суму визначити.

10) Відображено курсова різниця по рахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» на кінець звітного періоду, курс НБУ складав 8,4 грн. за 1 дол. США.

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

Залишок коштів на початок місяця на поточному рахунку в іноземній валюті складав 950 доларів США за курсом НБУ 8,2 грн. за 1 долар США.

1) Відвантажені товари іноземному покупцю на 4500 дол. США, курс НБУ на день відвантаження складав 8,05 грн. за 1 дол. США. Суму визначити.

2) Отримана на рахунок іноземна валюта від іноземного покупця 4000 дол. США, курс НБУ складав 8,1 грн. за дол. США. Суму визначити.

3) Відображено курсову різницю по залишку на рахунку 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті», курс НБУ складав 8,1 грн. за дол. США. Суму визначити.

4) Відображено курсову різницю по рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» на дату часткового погашення боргу. Суму визначити.

5) 40% отриманої іноземної валюти відправлено для продажу, курс НБУ складав 8,1 грн. за 1 дол. США. Суму визначити.

6) Зараховано на поточний рахунок у національній валюті грошові кошти від реалізації іноземної валюти за вирахуванням комісійних витрат-200грн. Суму визначити.

7) Відображено комісійні витрати під час реалізації іноземної валюти - 200 грн.

8) Списано на фінансовий результат доход від реалізації іноземної валюти. Суму визначити.

9) Списана собівартість реалізованої іноземної валюти.

10) Списана на фінансовий результат собівартість реалізованої іноземної валюти. Суму визначити.

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

1) Отримана на рахунок іноземна валюта від іноземного покупця 5000 дол. США, курс НБУ складав 8,1 грн. за дол. США. Суму визначити.

2) 60% отриманої іноземної валюти відправлено для продажу, курс НБУ складав 8,1 грн. за 1 дол. США

3) Відвантажена готова продукція іноземному покупцю на 4000 дол. США, курс НБУ на день відвантаження складав 8,2 грн. за 1 дол. США. Суму визначити.

4) Зараховано на поточний рахунок у національній валюті грошові кошти від реалізації іноземної валюти за вирахуванням комісійних витрат-250грн. Курс НБУ на дату зарахування складав 8,2 грн. за 1 дол. Суму визначити.

5) Відображено комісійна винагорода банку під час реалізації іноземної валюти - 250 грн.

6) Списано на фінансовий результат доход від реалізації іноземної валюти. Суму визначити.

7) Списана собівартість реалізованої іноземної валюти.

8) Списана на фінансовий результат собівартість реалізованої іноземної валюти. Суму визначити.

9) Повернена покупцю сума валюти у зв’язку з недопоставкою продукції та розриванням договору, курс НБУ складав 8,15 грн. за дол. США. Суму визначити.

10) Визначить суму курсової різниці на рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» на дату повернення грошових коштів.

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

Залишок коштів на початок місяця на поточному рахунку в іноземній валюті складав 600 доларів США за курсом НБУ 8,15 грн. за 1 долар США.

1) Відвантажені товари іноземному покупцю на 12500 дол. США, курс НБУ на день відвантаження складав 8,1 грн. за 1 дол. США. Суму визначити.

2) Отримана на рахунок іноземна валюта від іноземного покупця 12500 дол. США, курс НБУ складав 8,25 грн. за дол. США. Суму визначити.

3) Відображено курсову різницю по рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». Суму визначити.

4) Відображено курсову різницю по залишку на рахунку 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті», курс НБУ складав 8,25 грн. за дол. США. Суму визначити.

5) 60% іноземної валюти відправлено для продажу, курс НБУ складав 8,25 грн. за 1 дол. США. Суму визначити.

6) Зараховано на поточний рахунок у національній валюті грошові кошти від реалізації іноземної валюти за вирахуванням комісійних витрат-520 грн. Курс НБУ на дату зарахування склав 8,4 грн. за 1 дол.

7) Відображено комісійні витрати під час реалізації іноземної валюти - 520 грн.

8) Списано на фінансовий результат доход від реалізації іноземної валюти. Суму визначити.

9) Списана собівартість реалізованої іноземної валюти з рахунку 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

10) Списана на фінансовий результат собівартість реалізованої іноземної валюти. Суму визначити.

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

1) Відвантажена готова продукція іноземному покупцю на 4500 дол. США, курс НБУ на день відвантаження складав 8,05 грн. за 1 дол. Суму визначити.

2) Отримана на рахунок іноземна валюта від іноземного покупця 4500 дол. США, курс НБУ складав 8,1 грн. за дол. США. Суму визначити.

3) Відображено курсову різницю по рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». Суму визначити.

4) 60% отриманої іноземної валюти відправлено для продажу, курс НБУ складав 8,1 грн. за 1 дол. США

5) Зараховано на поточний рахунок у національній валюті грошові кошти від реалізації іноземної валюти за вирахуванням комісійних витрат-200грн. Суму визначити.

6) Відображено комісійні витрати під час реалізації іноземної валюти - 200 грн.

7) Списано на фінансовий результат доход від реалізації іноземної валюти. Суму визначити.

8) Списана собівартість реалізованої іноземної валюти з рахунку 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

9) Списана на фінансовий результат собівартість реалізованої іноземної валюти. Суму визначити.

10) На кінець звітного періоду курс долара США складав 8,6 грн. за 1 долар США. Визначить суму курсової різниці на рахунку 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті» по залишку грошових коштів.

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

1) Отримана на рахунок іноземна валюта від іноземного покупця 13000 дол. США, курс НБУ складав 8,4 грн. за дол. США. Суму визначити.

2) 80% отриманої іноземної валюти відправлено для продажу, курс НБУ складав 8,4 грн. за 1 дол. США

3) Відвантажена готова продукція іноземному покупцю на 13000 дол. США, курс НБУ на день відвантаження складав 8,2 грн. за 1 дол. США. Суму визначити.

4) Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ під час відвантаження продукції іноземному покупцю. Суму визначити.

5) Зараховано на поточний рахунок у національній валюті грошові кошти від реалізації іноземної валюти за вирахуванням комісійних витрат- 650грн. Курс НБУ на дату зарахування складав 8,2 грн. за 1 дол. Суму визначити.

6) Відображено комісійні витрати під час реалізації іноземної валюти - 650 грн.

7) Списано на фінансовий результат доход від реалізації іноземної валюти. Суму визначити.

8) Списана собівартість реалізованої іноземної валюти.

9) Списана на фінансовий результат собівартість реалізованої іноземної валюти. Суму визначити.