Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРАКТИЧН___ ЗАВДАННЯ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
87.55 Кб
Скачать

10) Визначено та списано фінансовий результат від реалізації іноземної валюти.

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

1) Відвантажені товари іноземному покупцю на 6000 дол. США, курс НБУ на день відвантаження складав 8,25 грн. за 1 дол. США. Суму визначити.

2) Отримана на рахунок іноземна валюта від іноземного покупця 6000 дол. США, курс НБУ складав 8,2 грн. за дол. США. Суму визначити.

3) Відображено курсову різницю по рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». Суму визначити.

4) 40% отриманої іноземної валюти відправлено для вільного продажу, курс НБУ складав 8,2 грн. за 1 дол. США.

5) Зараховано на поточний рахунок у національній валюті грошові кошти від реалізації іноземної валюти за вирахуванням комісійних витрат-300грн. Суму визначити.

6) Відображено комісійні витрати під час реалізації іноземної валюти - 300 грн.

7) Списано на фінансовий результат доход від реалізації іноземної валюти. Суму визначити.

8) Списана собівартість реалізованої іноземної валюти. Суму визначити.

9) Списана на фінансовий результат собівартість реалізованої іноземної валюти. Суму визначити.

10) Дебіторська заборгованість інших іноземних покупців на початок звітного періоду складала 20000 дол. США по курсу НБУ 8,25 грн. за 1 дол. США, на кінець звітного періоду курс долара США складав 8,2 грн. за 1 дол. США. Визначить суму курсової різниці на рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями».

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

Залишок коштів на початок місяця на поточному рахунку в іноземній валюті складав 300 дол. США за курсом НБУ 8,3 грн. за 1 дол.

1) Відвантажена готова продукція іноземному покупцю на 4000 дол. США, курс НБУ на день відвантаження складав 8,3 грн. за 1 дол. США. Суму визначити.

2) Отримана на рахунок іноземна валюта від іноземного покупця 4000 дол. США, курс НБУ складав 8,2 грн. за дол. США. Суму визначити.

3) Відображено курсову різницю по рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». Суму визначити.

4) Нарахована курсова різниця на поточному рахунку на дату отримання грошових коштва від покупців. Суму визначити.

5) 50% отриманої іноземної валюти відправлено для продажу, курс НБУ складав 8,2 грн. за 1 дол. США

6) Зараховано на поточний рахунок у національній валюті грошові кошти від реалізації іноземної валюти за вирахуванням комісійних витрат- 200грн. Суму визначити.

7) Відображено комісійні витрати під час реалізації іноземної валюти - 200 грн.

8) Списано на фінансовий результат доход від реалізації іноземної валюти. Суму визначити.

9) Списана собівартість реалізованої іноземної валюти з рахунку 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

10) Списана на фінансовий результат собівартість реалізованої іноземної валюти. Суму визначити.

Складіть бухгалтерські проводки і відобразіть господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку. Всі операції виконайте у вигляді таблиці.

1) Отримана на рахунок іноземна валюта від іноземного покупця 3000 дол. США, курс НБУ складав 8,1 грн. за дол. США. Суму визначити.

2) 70% отриманої іноземної валюти відправлено для продажу, курс НБУ складав 8,1 грн. за 1 дол. США.

3) Відвантажена готова продукція іноземному покупцю на 3000 доларів США, курс НБУ на день відвантаження складав 8,2 грн. за 1 дол. США. Суму визначити.

4) Нараховано мито у розмірі 0,4 % та 0,1% митних зборів від митної вартості відвантаженої продукції. Суму визначити.

5) Зараховано на поточний рахунок у національній валюті грошові кошти від реалізації іноземної валюти за вирахуванням суми комісійних витрат 150грн. Суму визначити.

6) Відображено комісійні витрати під час реалізації іноземної валюти - 150 грн.

7) Списано на фінансовий результат дохід від реалізації іноземної валюти. Суму визначити.

8) Списана собівартість реалізованої іноземної валюти. Суму визначити.