Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_____ _ ______ ___ 500________.doc
Скачиваний:
74
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
522.75 Кб
Скачать

1. 0 %.

2. 20 %

3. не оподатковується.

4. ставка варіює в залежності від умов поставки товару.

Тест 144. Собівартість реалізованої іноземної валюти відображається на рахунку:

1. 945;

2. 947;

3. 942;

4. 949.

Тест 145. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання собівартості реалізованої іноземної валюти після її продажу?

1. Д - 334 К - 312

2. Д - 942 К – 334

3. Д - 942 К - 333

4. Д - 311 К - 334.

Тест 146. Які з перелічених нижче витрат не входять до митної вартості товарів, що імпортовані на территорію України?

1.Контрактна вартість, зазначена у рахунку-фактурі

2. Фактичні витрати на транспортування, навантаження, розвантаження і страхування товарів до пункту перетину митного кордону України, що не включені до рахунку-фактури

3. Комісійні і брокерські витрати до пункту перетину митного кордону України

4. Мито і збори за митне оформлення вантажу.

Тест 147. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час імпорту товарів?

1. Д – 28 К – 685

2. Д – 377 К – 311

3. Д – 28 К – 641

4. Д – 92 К – 377

Тест 148. Поняття монетарних статей в визначає:

Митний Кодекс України

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Господарський кодекс України.

Тест 149. Які з перелічених нижче складових входять до складу первісної вартості товарів, що придбані по імпорту?

1. Відсотки за користування позикою, одержаною для розрахунку за такі товари

2. Сума сплаченого мита та митних зборів

3. ПДВ сплачене при імпорті

4. Витрати на утримання складу, де зберігаються такі товари після оприбуткування.

Тест 150. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання собівартості реалізованої іноземної валюти після її продажу?

1. Д - 334 К - 312

2. Д 942 К – 334

3. Д - 942 К - 333

4. Д - 311 К - 334

Тест151. - Які з перелічених нижче складових входять до первісної вартості товарів, що придбані по імпорту?

 1. Відсотки за користування позикою, одержаною для розрахунків за такі товари.

 2. Суму сплаченого мита та митних зборів.

 3. ПДВ, сплачене при імпорті.

 4. Витрати на утримання складу, де зберігаються імпорті товари після їх оприбуткування

Тест 152. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час експорту товарів?

Д – 28 К – 377

Д – 377 К – 311

Д – 92 К – 641

Д – 93 К – 377

Тест 153. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час імпорту товарів?

 1. Д – 28 К – 311

 2. Д – 377 К – 311

 3. Д – 28 К – 377

 4. Д – 92 К – 377

Тест 154. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"

К - 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками"?

 1. Відвантажена готова продукція за бартерним контрактом.

 2. Надійшли запаси від постачальника за бартерним контрактом.

 3. Погашена заборгованість постачальнику за отримані основні засоби.

 4. Проведений взаємозалік заборгованостей за бартерним контрактом.

Тест 155. Що є датою виникнення податкового зобов'язання з ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України?

 1. Дата відвантаження товарів нерезидентом.

 2. Дата оформлення ввізної вантажної митної декларації.

 3. Дата оплати товарів покупцем чи дата надходження товарів на склад. залежно від того, яка подія відбулася раніше.

 4. Дата отримання товарів на склад підприємства.

Тест 156. Сформулюйте економічний зміст наступної бухгалтерської проводки:

Д - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

К - 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті".

1. Отримана виручка в іноземній валюті.

2. Направлена валюта на продаж.

3. Відкрито акредитив в іноземній валюті.

4. Сплачено валютою рахунок постачальника..

Тест 157. На якому рахунку ведеться облік розрахунків з митними органами за обов'язковими митними платежами, що сплачуються під час експортно-імпортних операцій?

 1. На рахунку 373.

 2. На рахунку 642.

 3. На рахунку 377.

 4. На рахунку 632.

Тест 158 . Собівартість реалізованої іноземної валюти відображається на рахунку:

 1. 945;

 2. 947;

 3. 942;

 4. 949.

Тест 159. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

К - 714 "Доход від операційної курсової різниці"?

 1. Відображена курсова різниця від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті, спрямованих на продаж.

 2. Відображена курсова різниця від перерахунку монетарних статей фінансової діяльності.

 3. Відображена курсова різниця від перерахунку грошових коштів на поточному рахунку в іноземній валюті.

 4. Відображена курсова різниця, яка виникла на кредитному рахунку в іноземній валюті.

Тест 160. На якому рахунку ведеться облік розрахунків з митними органами за сплачуються під час експортно-імпортних операцій?

На рахунку 362.

На рахунку 642.

На рахунку 685.

На рахунку 631.

Тест 161. Собівартість реалізованої іноземної валюти відображається на рахунку:

1. 945;

2. 947;

3. 942;

4. 949.

Тест 162. За якою ставкою оподатковуються податком на додану вартість експортні операції?

1. 20%.

2. Це є пільгові операції, які не оподатковуються.

3. 0%.

4. 30%.

Тест 163- Облік доходів від неопераційних курсових різниць ведеться по рахунку:

945;

974;

714;

744

Тест 164. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час експорту товарів?

1. Д – 28 К – 377

2. Д – 377 К – 311

3. Д – 92 К – 641

4. Д – 93 К – 685

Тест 165. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

К - 714 "Доход від операційної курсової різниці"?

1. Відображена курсова різниця від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті, спрямованих на продаж.

2. Відображена курсова різниця від перерахунку монетарних статей фінансової діяльності.

3. Відображена курсова різниця від перерахунку грошових коштів на поточному рахунку в іноземній валюті.

4. Відображена курсова різниця, яка виникла на кредитному рахунку в іноземній валюті.

Тест 166. За якими з перелічених нижче статей виникають неопераційні курсові різниці при зміні валютних курсів?

1. Кредиторська заборгованість іноземним постачальникам за придбані товари і отримані послуги

2. Дебіторська заборгованість іноземних покупців за відвантажені товари

3. Кредиторська заборгованість по довгостроковій позиці банку в іноземній валюті

4. Кредиторська заборгованість по авансах, що отримані в іноземній валюті.

Тест 167. Що є датою виникнення податкового зобов’язання з ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України?

1. Дата відвантаження товарів нерезидентом

2. Дата оформлення ввізної вантажної митної декларації

3. Дата оплати отримання товарів або дата надходження товарів на склад, залежно від того, що відбулося раніше

4. Дата отримання товарів на склад підприємства.

Тест 168. Розкрийте зміст бухгалтерської проводки: Д -201 «Сировина і матеріали»

К -632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»

1. Нараховане ввізне мито по запасах, що надійшли від іноземного постачальника

2. Повернені матеріали іноземному постачальнику

3. Надійшли і оприбутковані на склад сировина і матеріали від іноземного постачальника

4. Відображена курсова різниця від перерахунку кредиторської заборгованості іноземному постачальнику у звязку із збільшенням курсу іноземної валюти.

Тест 169. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання собівартості реалізованої іноземної валюти після її продажу?

1. Д - 334 К - 312

2. Д - 942 К - 334

3. Д - 942 К - 333

4. Д - 311 К - 334

Тест 170. Якою бухгалтерською проводкою відображається погашення заборгованості по обов’язковим митним платежам?

1. Д - 949 К - 651

2. Д - 685 К - 311

3. Д - 652 К - 311

4. Д - 92 К – 685

Тест 171. Сформулюйте економічний зміст наступної бухгалтерської проводки:

Д - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

К - 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті".

Отримана виручка в іноземній валюті.

Спрямована іноземна валюта на продаж.

Відкрито акредитив в іноземній валюті.

Сплачено валютою рахунок постачальника.

Тест 172. Якою бухгалтерською проводкою відображається отримання на поточний рахунок в національній валюті коштів від вільного продажу іноземної валюти?

Д - 311 К - 362

Д - 312 К - 362

Д - 311 К - 334

Д - 311 К – 711

Тест 173. Облік доходів від неопераційних курсових різниць ведеться по рахунку:

 1. 945;

 2. 974;

 3. 714;

 4. 744.

Тест 174. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 201 "Сировина і матеріали" К - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"?

Нараховане ввізне мито по запасах, що надійшли від іноземного постачальника.

Повернені матеріали іноземному постачальнику.

Згідно з вантажною митною декларацією надійшли і оприбутковані сировина і матеріали від іноземного постачальника.

Відображена курсова різниця від перерахунку кредиторської заборгованості іноземному постачальнику у зв'язку із збільшенням курсу іноземної валюти.

Тест 175. Яким документом оформлюється перерахування іноземної валюти з поточного рахунку в оплату рахунків постачальників за отримані матеріали?

1) Інкасовим дорученням.

2) Чеком.

3) Платіжним дорученням, інкасовим дорученням

4) Платіжною вимогою..

Тест 176. - Які з перелічених нижче складових входять до первісної вартості товарів, що придбані по імпорту?

 1. Відсотки за користування позикою, одержаною для розрахунків за такі товари.

 2. Суму сплаченого мита та митних зборів.

 3. ПДВ, сплачене при імпорті.

 4. Витрати на утримання складу, де зберігаються імпорті товари після їх оприбуткування

Тест 177. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час експорту товарів?

 1. Д – 28 К – 377

 2. Д – 377 К – 311

 3. Д – 92 К – 641

 4. Д – 93 К – 377

Тест 178. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час імпорту товарів?

 1. Д – 28 К – 311

 2. Д – 377 К – 311

 3. Д – 28 К – 685

 4. Д – 92 К – 377

Тест 179. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"

К - 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками"?

 1. Відвантажена готова продукція за бартерним контрактом.

 2. Надійшли запаси від постачальника за бартерним контрактом.

 3. Погашена заборгованість постачальнику за отримані основні засоби.

 4. Проведений взаємозалік заборгованостей за бартерним контрактом.

Тест 180.Підприємство на дату балансу на поточному рахунку в іноземній валюті мало 3000 євро. Вартість придбання іноземної валюти складала 30000 грн. На дату балансу курс НБУ складав 10,2 грн./євро. Визначити бухгалтерське проведення при відображенні курсової різниці та суму, що буде вказана на рахунках:

 1. Дт 945 Кт 312 600 грн.;

 2. Дт 312 Кт 714 600 грн.;

 3. Дт 312 Кт 744 600 грн.;

 4. Дт 974 Кт 312 600 грн.

Тест 181. На якому рахунку ведеться облік розрахунків з митними органами за обов'язковими митними платежами, які сплачуються під час експортно-імпортних операцій?

1. На рахунку 362.

2. На рахунку 642.

3. На рахунку 685.

4. На рахунку 631.

Тест 182. Собівартість реалізованої іноземної валюти відображається на рахунку:

1. 945;

2. 947;

3. 942;

4. 949.

Тест 183. З якої вартості розраховується сума податку на додану вартість під час імпорту товарів на митну територію України?

1. З митної вартості.

2. З контрактної (договірної) вартості.

3.З митної вартості з урахуванням витрат на навантаження, розвантаження, транспортування та страхування до пункту перетину митного кордону України, мита і акцизного збору.

4. З митної вартості, мита і митних зборів без урахування акцизного збору та витрат на навантаження, розвантаження, транспортування та страхування до пункту перетину митного кордону України.

Тест 184. Митний збір сплачується при:

1. зарахуванні іноземної валюти на поточний рахунок;

2. продажу і придбанні іноземної валюти;

3. продажу іноземної валюти:;

4. ввезенні на територію України придбаних у іноземного постачальника товарів.

Тест 185. Яку бухгалтерську проводку слід скласти під час нарахування мита і митних зборів при імпорті товарів?

1. Д - 93 К - 685

2. Д - 377 К - 311

3. Д - 281 К - 685

4. Д - 92 К - 685

Тест 186. Якою бухгалтерською проводкою відображається нарахування заробітної плати працівникам відділу ЗЕД підприємства?

1. Д - 93 К - 661

2. Д - 651 К - 333

3. Д - 949 К – 651

4. Д – 942 К - 651

Тест 187. Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження придбаної безготівкової іноземної валюти на валютний рахунок підприємства?

1. Д - 312 К – 311

2. Д – 312 К - 733

3. Д - 312 К – 334

4. Д – 312 К - 333

Тест 188. Коли здійснюється визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті?

1. Перерахунок не здійснюється.

2. На дату балансу

3. На дату проведення розрахунків і на дату балансу

4. На дату проведення розрахунків

Тест 189. Що відноситься до операційної курсової різниці?

1. Курсова різниця від перерахунку фінансових інвестицій за межами України

2. Курсова різниця у зв’язку зі зміною курсу за позикою банку в іноземній валюті

3. Курсова різниця від перерахунку монетарних статей фінансової діяльності

4. Курсова різниця від перерахунку дебіторської заборгованості покупців за відвантажену продукцію.

Тест 190. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання собівартості реалізованої валюти після її продажу?

1. Д-334 К-312

2. Д-942 К- 333

3. Д-942 К 334

4. Д- 311 К-711

Тест 191. З якої вартості розраховується сума податку на додану вартість під час імпорту товарів на митну територію України?

З митної вартості.

З контрактної (договірної) вартості.+ мито + акцизний збір

З митної вартості з урахуванням витрат на навантаження, розвантаження, транспортування та страхування до пункту перетину митного кордону України, а також мита і акцизного збору.

З митної вартості, мита і митних зборів без урахування акцизного збору та витрат на навантаження, розвантаження, транспортування та страхування до пункту перетину митного кордону України.

Тест 192. Яким документом оформлюється перерахування іноземної валюти з поточного рахунку в оплату рахунків постачальників за отримані матеріали?

1) Інкасовим дорученням.

2) Чеком.

3) Платіжним дорученням, інкасовим дорученням

4) Платіжною вимогою..

Тест 193- Якою бухгалтерською проводкою відображається доход від продажу іноземної валюти?

Д - 312 К - 333

Д - 334 К - 312

Д - 942 К - 334

Д - 311 К - 711

Тест 194.Підприємство на дату балансу на поточному рахунку в іноземній валюті мало 3000 євро. Вартість придбання іноземної валюти складала 30000 грн. На дату балансу курс НБУ складав 10,2 грн./євро. Визначити бухгалтерське проведення при відображенні курсової різниці та суму, що буде вказана на рахунках:

 1. Дт 945 Кт 312 600 грн.;

 2. Дт 312 Кт 714 600 грн.;

 3. Дт 312 Кт 744 600 грн.;

 4. Дт 974 Кт 312 1000 грн.

Тест 195. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час експорту товарів?

 1. Д – 28 К – 377

 2. Д – 377 К – 311

 3. Д – 92 К – 641

 4. Д – 93 К – 685

Тест 196. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час імпорту товарів?

 1. Д – 28 К – 311

 2. Д – 377 К – 311

 3. Д – 28 К – 685

 4. Д – 92 К – 377

Тест 197. На якому рахунку ведеться облік розрахунків з митними органами за обов’язковими митними платежами, що сплачуються під час імпортно-експортних операцій?

1. На рахунку 685

2. На рахунку 377

3. На рахунку 631

4. На рахунку 371

Тест 198. Які з перелічених нижче складових входять до первісної вартості товарів, що придбані по імпорту?

Відсотки за користування позикою, одержаною для розрахунків за такі товари.

Суму сплаченого мита та митних зборів.

ПДВ, сплачене при імпорті.

Витрати на утримання складу, де зберігаються імпорті товари після їх оприбуткування

Тест 199. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 201 "Сировина і матеріали" К - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"?

 1. Нараховане ввізне мито по запасах, що надійшли від іноземного постачальника.

 2. Повернені матеріали іноземному постачальнику.

 3. Згідно з вантажною митною декларацією надійшли і оприбутковані сировина і матеріали від іноземного постачальника.

 4. Відображена курсова різниця від перерахунку кредиторської заборгованості іноземному постачальнику у зв'язку із збільшенням курсу іноземної валюти.

Тест 200. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"

К - 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками"?

Відвантажена готова продукція за бартерним контрактом.

Надійшли запаси від постачальника за бартерним контрактом.

Погашена заборгованість постачальнику за отримані основні засоби.

Проведений взаємозалік заборгованостей за бартерним контрактом.

Тест 201. Яку бухгалтерську проводку слід скласти під час нарахування мита і митних зборів при експорті товарів?

1. Д - 377 К - 311

2. Д - 92 К - 377

3. Д - 28 К - 685

4. Д - 93 К - 685

Тест 202. Якою бухгалтерською проводкою відображається отримання на поточний рахунок в національній валюті коштів від продажу іноземної валюти?

1. Д - 311 К – 711

2. Д - 312 К - 362

3. Д - 311 К - 334

4. Д - 311 К - 362.

Тест 203. Облік втрат від операційних курсових різниць ведеться по рахунку:

1. 945;

2. 947;

3. 714;

4. 744.

Тест 204. На дату балансу здійснюється перерахунок:

1. Всіх статей балансу;

2. Монетарних статей балансу;

3. Немонетарних статей балансу;

4. Правильної відповіді не запропоновано.

Тест 205. Які з перелічених нижче складових входять до первісної вартості товарів, що придбані по імпорту?

1. Відсотки за користування позикою, одержаною для розрахунків за такі товари.

2. Суму сплаченого мита та митних зборів.

3. ПДВ, сплачене при імпорті.

4. Витрати на утримання складу, де зберігаються імпорті товари після їх оприбуткування

Тест 206. Яким чином відображається в бухгалтерському обліку отримання авансу від покупця-нерезидента в іноземній валюті за готову продукцію, що підлягає експорту?

1. Д - 313 К - 362

2. Д - 312 К - 681

3. Д - 312 К - 377