Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_____ _ ______ ___ 500________.doc
Скачиваний:
74
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
522.75 Кб
Скачать

3) Платіжним дорученням, інкасовим дорученням

4) Платіжною вимогою..

Тест 93. . Якою бухгалтерською проводкою відображається списання витрат на реалізацію іноземної валюти після її продажу?

 1. Д – 334 К – 312

 2. Д – 942 К – 333

 3. Д – 942 К – 334

 4. Д – 311 К – 711

Тест 94. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час експорту товарів?

 1. Д – 28 К – 377

 2. Д – 377 К – 311

 3. Д – 92 К – 641

 4. Д – 93 К – 377

Тест 95. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час імпорту товарів?

 1. Д – 28 К – 311

 2. Д – 377 К – 311

 3. Д – 28 К – 377

 4. Д – 92 К – 377

Тест 96. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"

К - 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками"?

 1. Відвантажена готова продукція за бартерним контрактом.

 2. Надійшли запаси від постачальника за бартерним контрактом.

 3. Погашена заборгованість постачальнику за отримані основні засоби.

 4. Проведений взаємозалік заборгованостей за бартерним контрактом.

Тест 97. Що є датою виникнення податкового зобов'язання з ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України?

 1. Дата відвантаження товарів нерезидентом.

 2. Дата оформлення ввізної вантажної митної декларації.

 3. Дата оплати товарів покупцем чи дата надходження товарів на склад. залежно від того, яка подія відбулася раніше.

 4. Дата отримання товарів на склад підприємства.

Тест 98. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

К - 714 "Доход від операційної курсової різниці"?

 1. Відображена курсова різниця від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті, спрямованих на продаж.

 2. Відображена курсова різниця від перерахунку монетарних статей фінансової діяльності.

 3. Відображена курсова різниця від перерахунку грошових коштів на поточному рахунку в іноземній валюті.

 4. Відображена курсова різниця, яка виникла на кредитному рахунку в іноземній валюті.

Тест 99. На дату балансу здійснюється перерахунок:

 1. Всіх статей балансу;

 2. Монетарних статей балансу;

 3. Немонетарних статей балансу;

 4. Правильної відповіді не запропоновано.

Тест 100. Які з перелічених нижче складових входять до первісної вартості товарів, що придбані по імпорту?

 1. Відсотки за користування позикою, одержаною для розрахунків за такі товари.

 2. Суму сплаченого мита та митних зборів.

 3. ПДВ, сплачене при імпорті.

 4. Витрати на утримання складу, де зберігаються імпорті товари після їх оприбуткування

Тест 101. Облік втрат від операційних курсових різниць ведеться по рахунку:

1. 945;

2. 947;

3. 714;

4. 744.

Тест 102. Підприємство на дату балансу на поточному рахунку в іноземній валюті мало 5000 євро. Вартість придбання іноземної валюти складала 53400 грн. На дату балансу курс НБУ складав 10,78 грн./євро. Визначити бухгалтерську проводку при відображенні курсової різниці та суму, що буде вказана на рахунках:

1. Дт 945 Кт 312 - 500 грн.;

2. Дт 312 Кт 714 - 500 грн.;

3. Дт 312 Кт 744 - 500 грн.;

4. Дт 974 Кт 312 - 500 грн.

Тест 103. Яким чином відображається в бухгалтерському обліку отримання авансу від покупця-нерезидента в іноземній валюті за готову продукцію, що підлягає експорту?

 1. Д - 313 К - 362 ;

 1. Д - 312 К - 681 ;

 1. Д - 312 К - 632;

 2. Д - 312 К - 334

Тест 104. Витрати на реалізацію іноземної валюти відображаються на рахунку:

1. 945;

2. 947;

3. 942;

4. 949.

Тест 105. Якою бухгалтерською проводкою відображається перерахування коштів на придбання іноземної валюти?

1. Д – 334 К – 311

2. Д – 312 К – 333

3. Д – 334 К – 312

4. Д – 333 К – 311

Тест 106. Що відноситься до неопераційної курсової різниці

1. Курсова різниця від перерахунку коштів на поточному рахунку взв’язку зі зміною валютного курсу

2. Курсова різниця від перерахунку дебіторської заборгованості покупців за відвантажену продукцію

3. Курсова різниця від перерахунку монетарних статей інвестиційної і фінансової діяльності

4. Курсова різниця від перерахунку дебіторської заборгованості по підзвітним сумам

Тест 107. Якою бухгалтерською проводкою відображається отримання передплати від покупця-нерезидента?

1. Д – 681 К – 312

2. Д – 312 К – 681

3. Д – 314 К – 3681

4. Д – 311 К – 681

Тест 108. На якому рахунку відображається різниця між комерційним курсом і курсом НБУ під час придбання іноземної валюти:

1. 949;

2. 974;

3. 942;

4. 945.

Тест 109. Який економічний зміст наступної бухгалтерської проводки:

Д-93 «Витрати на збут» К-685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

1. Сплачені митні платежі під час імпорту товарів

2. Нараховані митні платежі під час імпорту товарів

3. Сплачені митні платежі під час експорту товарів

4. Нараховані митні платежі під час експорту товарів

Тест 110. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час імпорту товарів?

 1. Д – 28 К – 311

 2. Д – 377 К – 311

 3. Д – 28 К – 685

 4. Д – 92 К – 377

Тест 111- Якою бухгалтерською проводкою відображається доход від продажу іноземної валюти?

 1. Д - 312 К - 333

 2. Д - 334 К - 312

 3. Д - 942 К - 334

 4. Д - 311 К - 711

Тест 112. - Яким чином відображається в бухгалтерському обліку надання авансу постачальнику-нерезиденту в іноземній валюті за матеріали, що підлягають імпорту?

Д - 371 К - 312

Д - 632 К - 311

Д - 371 К - 311

Д - 632 К - 334

Тест 113. Розкрийте зміст бухгалтерської проводки: Д - 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

К - 711 "Доход від реалізації іноземної валюти".

1. Зарахована виручка на валютний рахунок за реалізовану готову продукцію.

2. Направлена на продаж валютна виручка.

3. Списується собівартість реалізованої валюти.

4. Зарахована на поточний рахунок в національній валюті виручка від реалізації валюти

Тест 114. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час імпорту товарів?

 1. Д – 28 К – 311

 2. Д – 377 К – 311

 3. Д – 28 К – 377

 4. Д – 92 К – 377

Тест 115. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 201 "Сировина і матеріали" К - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"?

 1. Нараховане ввізне мито по запасах, що надійшли від іноземного постачальника.

 2. Повернені матеріали іноземному постачальнику.

 3. Згідно з вантажною митною декларацією надійшли і оприбутковані сировина і матеріали від іноземного постачальника.

 4. Відображена курсова різниця від перерахунку кредиторської заборгованості іноземному постачальнику у зв'язку із збільшенням курсу іноземної валюти.

Тест 116. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"

К - 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками"?

 1. Відвантажена готова продукція за бартерним контрактом.

 2. Надійшли запаси від постачальника за бартерним контрактом.

 3. Погашена заборгованість постачальнику за отримані основні засоби.

 4. Проведений взаємозалік заборгованостей за бартерним контрактом.

Тест 117. Облік втрат від операційних курсових різниць ведеться по рахунку:

1) 945;

 1. 947;

 2. 714;

 3. 744.

Тест 118. На дату балансу здійснюється перерахунок:

 1. Всіх статей балансу;

 2. Монетарних статей балансу;

 3. Немонетарних статей балансу;

 4. Правильної відповіді не запропоновано.

Тест 119. Які з перелічених нижче складових входять до первісної вартості товарів, що придбані по імпорту?

 1. Відсотки за користування позикою, одержаною для розрахунків за такі товари.

 2. Суму сплаченого мита та митних зборів.

 3. ПДВ, сплачене при імпорті.

 4. Витрати на утримання складу, де зберігаються імпорті товари після їх оприбуткування

Тест 120. Облік втрат від операційних курсових різниць ведеться по рахунку:

 1. 945;

 2. 947;

 3. 714;

744.

Тест 121. Що представляє собою митна вартість імпортних товарів?

1. Контрактна вартість товарів з урахуванням ввізного мита.

2. Контрактна вартість товарів. яка обчислена в національній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом НБУ.

3. Контрактна вартість товарів разом з ввізним митом і митними зборами.

4. Контрактна вартість товарів разом з ввізним митом, митними зборами та акцизним збором.

Тест 122. Яким чином відображається в бухгалтерському обліку отримання авансу від покупця-нерезидента в іноземній валюті за готову продукцію, що підлягає експорту?

1. Д - 313 К - 362

2. Д - 312 К - 681

3. Д - 312 К - 377

4. Д - 312 К - 334

Тест 123. Що є датою виникнення податкового зобов'язання з ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України?

1. Дата відвантаження товарів нерезидентом.

2. Дата оформлення ввізної вантажної митної декларації.

3. Дата оплати товарів покупцем чи дата надходження товарів на склад. залежно від того, яка подія відбулася раніше.

4. Дата отримання товарів на склад підприємства.

Тест 124. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

К - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"?

1. Іноземна валюта направлена на реалізацію.

2. Відображено доход від реалізації іноземної валюти.

3. Списується собівартість реалізованої іноземної валюти.

4. Нарахована комісійна винагорода банку за послуги по реалізації іноземної валюти.

Тест 125. - Якою бухгалтерською проводкою відображається доход від продажу іноземної валюти?

1. Д - 311 К - 334

2. Д - 334 К - 312

3. Д - 942 К - 334

4. Д - 311 К - 711

Тест 126. Який документ є підставою для відображення податкового кредиту при імпорті материалів?

1. Податкова накладна

2. Вантажна митна декларація

3. Виписка банку, що підтверджує сплату ПДВ

4. Податковий кредит при імпорті не виникає

Тест 127. Станом на 31.12.201_р. в бухгалтерському обліку урахована кредиторська заборгованість покупцям-нерезидентам за авансами отриманими в іноземній валюті 18000дол. США за курсом 8,5 грн. за дол. Курс НБУ на дату утворення заборгованості складав 8,4 грн. за дол. Як відображається в бухгалтерському обліку і в обліку для цілей оподаткування перерахунок статті?

1. Д – 681 К – 714 -2700 – валові доходи

2. Заборгованість не перераховується як в бухгалтерському обліку, так і для цілей оподаткування.

3. В бухгалтерському обліку не перераховується, а для цілей оподаткування – валові доходи

4. Д – 945 К – 681 -1800 – валові витрати

Тест 128. За рахунок яких складових формується собівартість на імпортні товари?

1. Митна вартість і ПДВ

2. Митна вартість, мито і митні збори

3. Митна вартість, мито, митні збори, акцизний збір і ПДВ

4. Митна вартість, мито, митні збори і акцизний збір

Тест 129. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час експорту товарів?

1. Д – 28 К – 377

2. Д – 377 К – 311

3. Д – 92 К – 641

4. Д – 93 К – 685

Тест 130. Яким чином відображається в бухгалтерському обліку і в обліку для цілей оподаткування надання авансу постачальнику-нерезиденту за товари, що підлягають імпорту?

1. Д – 371 К – 312 – валові витрати

2. Д – 371 К – 312 - в обліку для цілей оподаткування не відображається

3. Д – 632 К – 312 – валові витрати

4. Д -632 К – 311 – валові витрати

Тест 131. Облік доходів від неопераційних курсових різниць ведеться по рахунку:

 1. 945;

 2. 974;

 3. 714;

 4. 744.

Тест132. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 201 "Сировина і матеріали" К - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"?

 1. Нараховане ввізне мито по запасах, що надійшли від іноземного постачальника.

 2. Повернені матеріали іноземному постачальнику.

 3. Згідно з вантажною митною декларацією надійшли і оприбутковані сировина і матеріали від іноземного постачальника.

 4. Відображена курсова різниця від перерахунку кредиторської заборгованості іноземному постачальнику у зв'язку із збільшенням курсу іноземної валюти.

Тест 133. Яким документом оформлюється перерахування іноземної валюти з поточного рахунку в оплату рахунків постачальників за отримані матеріали?

1) Інкасовим дорученням.

2) Чеком.

3) Платіжним дорученням, інкасовим дорученням

4) Платіжною вимогою..

Тест 134. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання собівартості реалізованої іноземної валюти після її продажу?

 1. Д – 334 К – 312

 2. Д – 942 К – 333

 3. Д – 942 К – 334

 4. Д – 311 К – 711

Тест 135. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час експорту товарів?

Д – 28 К – 377

Д – 377 К – 311

Д – 92 К – 641

Д – 93 К – 377

Тест 136. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час імпорту товарів?

Д – 28 К – 311

Д – 377 К – 311

Д – 28 К – 377

Д – 92 К – 377

Тест 137. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"

К - 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками"?

 1. Відвантажена готова продукція за бартерним контрактом.

 2. Надійшли запаси від постачальника за бартерним контрактом.

 3. Погашена заборгованість постачальнику за отримані основні засоби.

 4. Проведений взаємозалік заборгованостей за бартерним контрактом.

Тест 138. Які з перелічених нижче складових входять до первісної вартості товарів, що придбані по імпорту?

Відсотки за користування позикою, одержаною для розрахунків за такі товари.

Суму сплаченого мита та митних зборів.

ПДВ, сплачене при імпорті.

Витрати на утримання складу, де зберігаються імпорті товари після їх оприбуткування

Тест 139. Що є датою виникнення податкового зобов'язання з ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України?

Дата відвантаження товарів нерезидентом.

Дата оформлення ввізної вантажної митної декларації.

Дата оплати товарів покупцем чи дата надходження товарів на склад. залежно від того, яка подія відбулася раніше.

Дата отримання товарів на склад підприємства.

Тест 140. Підприємство на дату балансу на поточному рахунку в іноземній валюті мало 3000 євро. Вартість придбання іноземної валюти складала 30000 грн. На дату балансу курс НБУ складав 10,2 грн./євро. Визначити бухгалтерське проведення при відображенні курсової різниці та суму, що буде вказана на рахунках:

 1. Дт 945 Кт 312 -600 грн.;

 2. Дт 312 Кт 714 -600 грн.;

 3. Дт 312 Кт 744 -600 грн.;

4) Дт 974 Кт 312 -600 грн.

Тест 141. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 201 "Сировина і матеріали"

К - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"?

1. Нараховане ввізне мито по запасах, що надійшли від іноземного постачальника.

2. Повернені матеріали іноземному постачальнику.

3. Згідно з вантажною митною декларацією надійшли і оприбутковані матеріали від іноземного постачальника.

4. Відображена курсова різниця від перерахунку кредиторської заборгованості іноземному постачальнику у зв'язку із збільшенням курсу іноземної валюти.

Тест 142. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"

К - 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками"?

1. Відвантажена готова продукція за бартерним контрактом.

2. Надійшли запаси від постачальника за бартерним контрактом.

3. Погашена заборгованість постачальнику за отримані основні засоби.

4. Проведений взаємозалік заборгованостей за бартерним контрактом.

Тест 143. За якою ставкою ПДВ оподатковуються експортні операції