Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_____ _ ______ ___ 500________.doc
Скачиваний:
74
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
522.75 Кб
Скачать

3. Д - 311 к - 334

4. Д - 311 К – 711

Тест 386. Яким чином відображається в бухгалтерському обліку отримання авансу від покупця-нерезидента в іноземній валюті за готову продукцію, що підлягає експорту?

1. Д - 311 К - 362

2. Д - 312 К - 681

3. Д - 312 К - 377

4. Д - 312 К - 371

Тест 387. Що є базою оподаткування ПДВ для робіт та послуг, що виконуються нерезидентами на митній теріторії України?

1. Договірна вартість робіт, які потрібно виконати

2. Договірна вартість робіт, які фактично виконані і затверджені актом

3. Договірна вартість робіт, які фактично виконані і затверджені актом, або вартість сплачених послуг авансом

4. Здійснені роботи і послуги, незалежно від того затверджені вони актом.

Тест 388. Станом на 31.03.201_р. в обліку підприємства урахована заборгованість банку по довгостроковій позиці в іноземній валюті в сумі 50000 ЄВРО за курсом НБУ 10,85грн. за ЄВРО. Курс ЄВРО на 31.03. 201_р. змінився і склав 10,75грн. за ЄВРО. Як відображається в бухгалтерському обліку і в обліку для цілей оподаткування перерахунок статті в іноземній валюті?

1. Стаття не перераховується ні в бухгалтерському обліку, ні для цілей оподаткування.

2. В бухгалтерському обліку – не перераховується, для цілей оподаткування – валові витрати 5000 грн.

3. Д-974 К-502 – 5000 грн. – валові витрати

4. Д-502 К-744 - 5000 грн. – валові доходи

Тест 389. Якою бухгалтерською проводкою відображається нарахування митного збору під час ввезеня на територію України товару, придбаного у іноземного постачальника?

1. Д - 28 К – 685

2. Д - 651 К - 333

3. Д - 92 К - 651

4. Д – 942 К - 651

Тест 390. Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження придбаної безготівкової іноземної валюти на валютний рахунок підприємства?

1. Д - 312 К – 311

2. Д - 312 К - 333

3. Д - 312 К - 334

4. Д – 312 К - 733

Тест 391. На якому рахунку ведеться облік розрахунків з митними органами за обов'язковими митними платежами, що сплачуються під час експортно-імпортних операцій?

 1. На рахунку 373.

 2. На рахунку 642.

 3. На рахунку 377.

 4. На рахунку 632.

Тест 392. . Собівартість реалізованої іноземної валюти відображається на рахунку:

 1. 945;

 2. 947;

 3. 942;

 4. 949.

Тест 393. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

К - 714 "Доход від операційної курсової різниці"?

1) Відображена курсова різниця від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті, спрямованих на продаж.

2) Відображена курсова різниця від перерахунку монетарних статей фінансової діяльності.

3) Відображена курсова різниця від перерахунку грошових коштів на поточному рахунку в іноземній валюті.

4) Відображена курсова різниця, яка виникла на кредитному рахунку в іноземній валюті.

Тест 394. . За якою ставкою оподатковуються податком на додану вартість експортні операції?

 1. 20%.

 2. Це є пільгові операції, які не оподатковуються.

 3. 0%.

 4. 30%.

Тест 395. Облік доходів від неопераційних курсових різниць ведеться по рахунку:

 1. 945;

 2. 974;

 3. 714;

 4. 744.

Тест 396. Що представляє собою митна вартість імпортних товарів?

Контрактна вартість товарів з урахуванням ввізного мита.

Контрактна вартість товарів. яка обчислена в національній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом НБУ.

Контрактна вартість товарів разом з ввізним митом і митними зборами.

Контрактна вартість товарів разом з ввізним митом, митними зборами та акцизним збором.

Тест 397. Яким чином відображається в бухгалтерському обліку отримання авансу від покупця-нерезидента в іноземній валюті за готову продукцію, що підлягає експорту?

Д - 313 К - 362

Д - 312 К - 681

Д - 312 К - 377

Д - 312 К - 334

Тест 398. Що є датою виникнення податкового зобов'язання з ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України?

 1. Дата відвантаження товарів нерезидентом.

 2. Дата оформлення ввізної вантажної митної декларації.

 3. Дата оплати товарів покупцем чи дата надходження товарів на склад. залежно від того, яка подія відбулася раніше.

 4. Дата отримання товарів на склад підприємства.

Тест 399. З якої вартості розраховується сума податку на додану вартість під час імпорту товарів на митну територію України?

 1. З митної вартості.

 2. З контрактної (договірної) вартості.

 3. З митної вартості з урахуванням витрат на навантаження, розвантаження, транспортування та страхування до пункту перетину митного кордону України, а також мита і акцизного збору.

 4. З митної вартості, мита і митних зборів без урахування акцизного збору та витрат на навантаження, розвантаження, транспортування та страхування до пункту перетину митного кордону України.

Тест 400. Яким документом оформлюється перерахування іноземної валюти з поточного рахунку в оплату рахунків постачальників за отримані матеріали?

1) Інкасовим дорученням.

2) Чеком.

3) Платіжним дорученням, інкасовим дорученням

4) Платіжною вимогою.

Тест 401. Розкрийте зміст бухгалтерської проводки: Д - 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

К - 362 "Розрахунки з іноземними покупцями".

1. Відвантажено іноземному покупцю готову продукцію.

2. Отримані кошти від іноземного покупця.

3. Повернений аванс іноземному покупцю у зв'язку з розривом договору.

4. Відображено курсову різницю від перерахунку коштів в іноземній валюті, що надійшли від покупців.

Тест 402. Розкрийте зміст бухгалтерської проводки: Д - 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

К - 711 "Доход від реалізації іноземної валюти".

1. Зарахована виручка на валютний рахунок за реалізовану готову продукцію.

2. Зарахована на поточний рахунок в національній валюті виручка від реалізації валюти.

3. Списується собівартість реалізованої валюти.

4. Направлена на продаж валютна виручка.

Тест 403. З якої вартості розраховується сума податку на додану вартість під час імпорту товарів на митну територію України?

1. З митної вартості.

2. З контрактної (договірної) вартості.

3. З митної вартості з урахуванням витрат на навантаження, розвантаження, транспортування та страхування до пункту перетину митного кордону України, а також мита і акцизного збору.

4. З митної вартості, мита і митних зборів без урахування акцизного збору та витрат на навантаження, розвантаження, транспортування та страхування до пункту перетину митного кордону України.

Тест 404. . Підприємство на дату балансу на поточному рахунку в іноземній валюті мало 5000 євро. Вартість придбання іноземної валюти складала 48250 грн. На дату балансу курс НБУ складав 9,78 грн./євро. Визначити бухгалтерську проводку при відображенні курсової різниці та суму, що буде вказана на рахунках:

1. Дт 945 Кт 312 650 грн.;

2. Дт 312 Кт 714 650 грн.;

3. Дт 312 Кт 744 650 грн.;

4. Дт 974 Кт 312 650 грн.

Тест 405. Яка бухгалтерська проводка складається при зарахуванні заборгованості покупця по завершенні бартерного контракту на суму 6000 доларів США за курсом 8,2 грн./дол.?

1. Д - 362 К - 701 - 6000 дол. США /49200 грн.

2. Д - 632 К - 362 - 6000 дол. США / 49200 грн.

3. Д - 362 К - 632 - 6000 дол. США / 49200 грн.

4. Д - 201 К - 362 - 6000 дол. США / 49200 грн.

Тест 406. Яким чином відображається надання авансу постачальнику-нерезиденту за товари, що підлягають імпорту?

1. Д – 371 К – 311

2. Д – 371 К – 312

3. Д – 314 К – 312

4. Д – 632 К – 311

Тест 407. Дохід від реалізації товарів на експорт в бухгалтерському обліку визначається:

1. На дату надходження експортної виручки

2. На дату відвантаження товарів покупцю-нерезиденту

3. На дату укладення зовнішньоекономічного контракту

4. На дату відвантаження товарів на експорт або на дату надходження експортної виручки залежно від того, що відбулося раніше.

Тест 408. Де відображаються курсові різниці від перерахунку монетарних статей фінансової діяльності?

1. У складі доходів (витрат) від неопераційної діяльності

2. У складі іншого додаткового капіталу

3. У складі доходів (витрат) від операційної діяльності

4. У складі інших доходів (витрат) від надзвичайної діяльності

Тест 409. Поняття монетарних статей в визначає:

   1. Митний Кодекс України

   2. 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

   3. П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

   4. Господарський кодекс України.

Тест 410. Якою бухгалтерською проводкою відображається отримання іноземної валюти з поточного рахунку для виплати працівнику коштів на відрядження за кордон?

1. Д – 301 К – 311

2. Д – 301 К – 312

3. Д – 302 К – 312