Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_____ _ ______ ___ 500________.doc
Скачиваний:
74
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
522.75 Кб
Скачать

3. Зарахована придбана іноземна валюта.

4. Зарахована іноземна валюта на блок-рахунок.

Тест 23. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 942 "Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти"

К - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"?

1. Іноземна валюта направлена на реалізацію.

2. Відображено доход від реалізації іноземної валюти.

3. Нарахована комісійна винагорода банку за послуги по реалізації іноземної валюти.

4. Списується збиток від реалізації іноземної валюти.

Тест 24. Якою бухгалтерською проводкою відображається отримання на поточний рахунок в національній валюті коштів від продажу іноземної валюти?

1. Д - 311 К – 711

2. Д - 312 К - 377

3. Д - 311 К - 334

4. Д - 311 К - 362

Тест 25. Які з перелічених статей балансу є монетраними?

1. Статутний капітал .

2. Основні засоби куплені в іноземній валюті

3. Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті.

4. Податкові зобовязання.

Тест 26. Які з перелічених нижче витрат входять до митної вартості товарів, що імпортовані на территорію України?

1.Контрактна вартість, зазначена у рахунку-фактурі

2. Фактичні витрати на транспортування, навантаження, розвантаження і страхування товарів до пункту перетину митного кордону України, що не включені до рахунку-фактури

3. Комісійні і брокерські витрати до пункту перетину митного кордону України

4. Мито і збори за митне оформлення вантажу.

Тест 27. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час імпорту товарів?

1. Д – 28 К – 685

2. Д – 377 К – 311

3. Д – 28 К – 641

4. Д – 92 К – 377

Тест 28. Яким чином відображається в бухгалтерському обліку надання авансу постачальнику-нерезиденту в іноземній валюті за матеріали, що підлягають імпорту?

  1. Д - 371 К - 312

  2. Д - 632 К - 311

  3. Д - 371 К - 311

  4. Д - 632 К - 334

Тест 29. Які з перелічених нижче складових входять до складу первісної вартості товарів, що придбані по імпорту?

1. Відсотки за користування позикою, одержаною для розрахунку за такі товари

2. Сума сплаченого мита та митних зборів

3. ПДВ сплачене при імпорті

4. Витрати на утримання складу, де зберігаються такі товари після оприбуткування.

Тест 30. Облік втрат від операційних курсових різниць ведеться по рахунку:

1. 945;

2. 947;

3. 714;

4. 744.

Тест 31. Якою бухгалтерською проводкою відображається зарахування на валютний рахунок придбаної іноземної валюти?

1.Д - 311 К - 711

2.Д - 312 К - 333

3.Д - 312 К - 334

4.Д - 333 К - 312

Тест 32. Облік втрат від операційних курсових різниць ведеться по рахунку:

1.945;

2.947;

3.714;

4.744.

Тест 33. Що є датою виникнення податкового зобов'язання з ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України?

1.Дата відвантаження товарів нерезидентом.

2.Дата оформлення ввізної вантажної митної декларації.

3.Дата оплати товарів покупцем чи дата надходження товарів на склад. залежно від того, яка подія відбулася раніше.

4.Дата отримання товарів на склад підприємства.

Тест 34. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 942 "Витрати на купівлю-продаж валюти"

К - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"?

1.Іноземна валюта направлена на реалізацію.

2.Відображено доход від реалізації іноземної валюти.

3.Списується витрати від реалізації іноземної валюти.

4.Нарахована комісійна винагорода банку за послуги по реалізації іноземної валюти.

Тест 35. Підприємство на дату балансу на поточному рахунку в іноземній валюті мало 500 євро. Балансова вартість валюти складала 5150 грн. На дату балансу курс НБУ складав 10,1 грн./євро. Визначити суму, що буде вказана на рахунках :

1.Дт 945 Кт 312 100 грн.;

2.Дт 312 Кт 714 100 грн.;

3.Дт 312 Кт 744 100 грн.;

4. Дт 974 Кт 312 100 грн.

Тест 36. Яка бухгалтерська проводка складається під час зарахування виручки від покупця-нерезидента на поточний рахунок?

1) Д - 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками"

К - 312 "Поточний рахунок в іноземній валюті"

2.)Д - 312 "Поточний рахунок в іноземній валюті"

К - 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками"

3) Д - 312 "Поточний рахунок в іноземній валюті"

К - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

4) Д - 312 "Поточний рахунок в іноземній валюті"

К - 681 "Розрахунки за авансами отриманими"

Тест 37. Яким документом оформлюється перерахування іноземної валюти з поточного рахунку в оплату рахунків постачальників за отримані матеріали?

1) Інкасовим дорученням.

2) Чеком.

3) Платіжним дорученням, Інкасовим дорученням.

4) Платіжною вимогою..

Тест 38. Що представляє собою митна вартість імпортних товарів?

1. Контрактна вартість товарів з урахуванням ввізного мита.

2. Контрактна вартість товарів. яка обчислена в національній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом НБУ.

3. Контрактна вартість товарів разом з ввізним митом і митними зборами.

4. Контрактна вартість товарів разом з ввізним митом, митними зборами та акцизним збором.

Тест 39. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання витрат на реалізацію іноземної валюти?

1.Д – 334 К – 312

2.Д – 942 К – 333

3.Д – 942 К – 334

4.Д – 311 К – 711

Тест 40. На дату балансу здійснюється перерахунок:

1.Всіх статей балансу;

2.Монетарних статей балансу;

3.Немонетарних статей балансу;

4.Правильної відповіді не запропоновано.

Тест 41. Якою бухгалтерською проводкою відображається зарахування на валютний рахунок придбаної іноземної валюти?

1. Д - 311 К - 711

2. Д - 312 К - 333

3. Д - 312 К - 334

4. Д - 333 К - 312

Тест 42. Облік втрат від операційних курсових різниць ведеться по рахунку:

1. 945;

2. 947;

3. 714;

4. 744.

Тест 43. Обовязкові митні платежі сплачується при:

1. Зарахуванні іноземної валюти на поточний рахунок;

2. Продажу і придбанні іноземної валюти;

3. Продажу іноземної валюти;

4. Ввезенні на територію Українм придбаних товарів у іноземного постачальника.

Тест 44. Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження іноземної валюти на валютний рахунок підприємства від покупців?

1. Д - 312 К - 362

2. Д - 312 К - 70

3. Д - 312 К - 333

4. Д - 312 К - 334

Тест 45. Підприємство на дату балансу на поточному рахунку в іноземній валюті мало 500 євро. Балансова вартість валюти складала 5400 грн. На дату балансу курс НБУ складав 10,6 грн./євро. Визначити суму, що буде вказана на рахунках :

1. Дт 312 Кт 714 100 грн.;

2. Дт 945 Кт 312 100 грн.;

3. Дт 312 Кт 744 100 грн.;

4. Дт 974 Кт 312 100 грн.

Тест 46. Сформулюйте економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

К - 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

1. Зараховані кошти в іноземній валюті, отримані від покупців.

2. Направлені кошти в іноземній валюті на продаж.

3. Зарахована придбана іноземна валюта.

4. Відкрито аккредитив в іноземній валюті.

Тест 47. За якими з перелічених нижче статей виникають неопераційні курсові різниці при зміні валютних курсів?

1. Кредиторська заборгованість іноземним постачальникам за придбані товари і отримані послуги

2. Дебіторська заборгованість іноземних покупців за відвантажені товари

3. Кредиторська заборгованість по довгостроковій позиці банку в іноземній валюті

4. Кредиторська заборгованість по авансах, що отримані в іноземній валюті.

Тест 48. Що є датою виникнення податкового зобов’язання з ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України?

1. Дата відвантаження товарів нерезидентом

2. Дата оформлення ввізної вантажної митної декларації

3. Дата оплати отримання товарів або дата надходження товарів на склад, залежно від того, що відбулося раніше

4. Дата отримання товарів на склад підприємства.

Тест 49. Розкрийте зміст бухгалтерської проводки:

Д - 201 «Сировина і матеріали»

К - 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»

1. Нараховане ввізне мито по запасах, що надійшли від іноземного постачальника

2. Повернені матеріали іноземному постачальнику

3. Надійшли і оприбутковані на склад сировина і матеріали від іноземного постачальника

4. Відображена курсова різниця від перерахунку кредиторської заборгованості іноземному постачальнику у звязку із збільшенням курсу іноземної валюти.

Тест 50. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання витрат на реалізацію іноземної валюти?

1. Д - 334 К - 312

2. Д - 942 К – 334

3. Д - 942 К - 333

4. Д - 311 К - 334

Тест 51. Що представляє собою митна вартість імпортних товарів?

1.Контрактна вартість товарів з урахуванням ввізного мита.

2.Контрактна вартість товарів. яка обчислена в національній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом НБУ.

3.Контрактна вартість товарів разом з ввізним митом і митними зборами.

4.Контрактна вартість товарів разом з ввізним митом, митними зборами та акцизним збором.

Тест 52. Яким чином відображається в бухгалтерському обліку отримання авансу від покупця-нерезидента в іноземній валюті за готову продукцію, що підлягає експорту?

1.Д - 313 К - 362

2.Д - 312 К - 681

3.Д - 312 К - 377

4.Д - 312 К - 334

Тест 53. Що є датою виникнення податкового зобов'язання з ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України?

1.Дата відвантаження товарів нерезидентом.

2.Дата оформлення ввізної вантажної митної декларації.

3.Дата оплати товарів покупцем чи дата надходження товарів на склад. залежно від того, яка подія відбулася раніше.

4.Дата отримання товарів на склад підприємства.

Тест 54. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 942 "Витрати на купівлю-продаж валюти"

К - 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"?

1.Іноземна валюта направлена на реалізацію.

2.Відображено доход від реалізації іноземної валюти.

3. Відображено витрати на реалізацію іноземної валюти.

4.Нарахована комісійна винагорода банку за послуги по реалізації іноземної валюти.

Тест 55 - Якою бухгалтерською проводкою відображається доход від продажу іноземної валюти?

1.Д - 312 К - 333

2.Д - 334 К - 711

3.Д - 942 К - 334

4.Д - 311 К - 711

Тест 56. Поняття монетарних статей в визначає:

Митний Кодекс України

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Господарський кодекс України.

Тест 57. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки:

Д - 201 "Сировина і матеріали"

К - 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками"?

1.Нараховане ввізне мито по запасах, що надійшли від іноземного постачальника.

2.Повернені матеріали іноземному постачальнику.