Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

------- -- ------ --

.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
33.79 Кб
Скачать
Питання до іспиту з курсу «Експериментальна психологія»
для студентів заочного відділення Інституту психології

1. Становлення експериментальної психології.

2. Дослідження. Типи досліджень.

3. Теорія та її структура.

4. Наукова проблема.

 1. Гіпотеза. Види гіпотез.

 2. Наукові та статистичні гіпотези.

 3. Класифікація методів психологічного дослідження за С.Л.Рубінштейном.

 4. Класифікація методів за Г.Д.Пірьовим та Б.Г.Ананьєвим

 5. Класифікація методів за В.М.Дружиніним

 6. Спостереження.

 7. Бесіда.

 8. Архівний метод.

 9. Експеримент.

 10. Експериментальне спілкування.

 11. Особистість експериментатора.

 12. Діяльність експериментатора.

 13. Особистість досліджуємого та ситуація психологічного експерименту.

 14. Організація експериментального дослідження.

 15. Проведення експериментального дослідження.

 16. Психологічний механізм плацебо – ефекту.

 17. Ідеальний експеримент та реальний експеримент.

 18. Експериментальна вибірка.

 19. Незалежна змінна.

 20. Залежна змінна.

 21. Зовнішня змінна.

 22. Основні експериментальні плани.

 23. Факторні плани.

 24. Доекспериментальні плани.

 25. Квазіекспериментальні плани.

 26. Плани ex – post – facto.

 27. Кореляційні зв’язки.

32.Кореляційні дослідження.

33. Кроскультурне дослідження.

34.Генеалогічне дослідження.

35.Сімейний метод.

36.Метод прийомних дітей.

37.Близнюковий метод.

38.Теорії психологічних вимірів.

39.Види психологічних вимірів.

40.Тестування та теорії вимірів.

Питання обговорено та затверджено на засіданні кафедри теорії та методики практичної психології протоколом № 1 від 3 вересня 2012 р.

Завідувач кафедри О.Я.Чебикін

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]