Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Приклад дипломний проект Засоби діагностики .doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
88.06 Кб
Скачать

7. Нормативне забезпечення виконання і захисту дипломних робіт

7.1 Перелік діючих нормативних документів

ДСТУ 2.105-95. ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів. Державний комітет по стандартизації, метрології і сертифікації. 1995 p.

ДСТ 19.201-78 ЕСПД. Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформленню.

0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики.

№ 4559-88 Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров.

7.2 Додаткова література

Кандзюба С.П., Громов В.Н. Delphi 6/7. База данных и приложения. Лекции и упражнения. - Спб: ООО ”Диасофтюп”,2002. - 576 с.

Стекольщик А.Я. Введение в Interbase - М:Горячая линия - Телеком,2002. - 517с.

Владимир Гофман, Анатолий Хомоненко. Delphi6. - Cпб.: БХВ-Петербург,2002. - 1152 с.:ил.

А.Д.Хомоненко, В.М.Цыганков, М.Г.Мальцев “Базы данных” - 4-е изд.Спб.: КОРОНА принт, 2004. -736 с.

Владимир Гофман, Анатолий Хоменко. Delphi 6. – Спб.: БХВ-Петербург, 2002 г. – 1152 с.: ил.

8. Перелік нормативних документів та методичних посібників для розробки засобів діагностики

1. Галузевий стандарт вищої освіти України. Підготовка молодших спеціалістів галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення".

1.1. Освітньо-професійна програма (нормативна і варіативна частини).

1.2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (нормативна і варіативна частини).

2. Нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (МОНУ).

2.1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161).

2.2. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (затверджено наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти України від 20.12.1994 № 351).

2.3. Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України (інструктивний лист від 29.12.1993 № 8.3-5/1259).

2.4. Наказ Міністерства освіти України від 31.07.1998 № 285 "Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою".

2.5. Порядок розроблення, затвердження та внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 847.

2.6. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 № 969/922/216 "Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України".

3. Акредитація від А до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник. – Автори: М.Ф.Гончаренко, С.А.Свіжевська. – Д.: Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2011.