Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
на захист / псих-пед.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
219.14 Кб
Скачать

5.05.14 - 9.05.14

Це останній тиждень моєї педагогічної практики, тому я намагалась зробити все те, що не встигла впродовж минулих тижнів.

Хоча мені і не хотілося, я попрощалася зі студентами і побажала їм успіхів у подадьшому житті і навчанні.

Впродовж цього тижня я зробила наступне:

- розпочала підготову звітів з педагогіко – психологічної практики;

- провела лабораторне заняття з дисципліни «Інформатика та програмування» у першої підгрупи І-Б групи і у другої підгрупи І-А групи;

- відвідала практичне заняття студента-практиканта з дисципліни « Електрика і магнетизм» у фізиків другого курсу;

- провела практичне заняття з дисципліни «Фізика атома» у 3-А групі;

- завершила підготовку звітів по психолого-педагогічній практиці.

Cпостереження й аналіз заняття у вищому навчальному закладі

 1. Практичне заняття з дисципліни «Електрика і магнетизм», фізики ІІ-Б група, 23.04.14.

 2. Соколова Олександра Сергіївна

 3. Енергія зарядженого конденсатора

 4. Організаційна структура заняття: заняття розпочалося своєчасно, викладач вітається із студентами, які вітають її, встаючи, потім активізовувалась увага студентів, вони діставали зошити з конспектами лекцій, з практичними роботами, дошка була вимита, ганчірка чиста і волога.

 5. Санітарно-гігієнічні умови для проведення заняття: перед початком заняття аудиторія була провітрена, світловий режими залишався в межах норми, був дотриманий тепловий режим в кімнаті; парти і стільці відповідали віковим особливостям студентів, студенти були психологічно готові до проведення даного заняття.

 6. Заняття мало чітку структуру, викладач зрозуміло сформулювала свої вимоги до студентів, структура заняття відповідала вимогам навчального закладу.

 7. Викладач реалізувала на занятті такі принципи навчання, як: науковість, лаконічність, зрозумілість, доступність, систематичність послідовність, наочність.

 8. Викладач використала на практичному занятті такі методи навчання, як: пояснення, бесіда, систематизація, проблемне навчання за допомогою задачі, контроль знань.

 9. Викладач реалізувала самостійну пізнавальну діяльність студентів шляхом проведення самостіної роботи та усного опитування по теоретичному матеріалу.

 10. Особливості оцінки навчальної діяльності студентів: викладач проводила оцінювання студентів шляхом розв’язування біля дошки фізичних задач, це все відбувалось об’єктивно відповідно до рівня знань кожного студента.

 11. Поведінка викладача на занятті: викладач уміла керувати студентським колективом, організувала студентів на навчальну роботу, зовнішність викладача відповідала вимогам навчального закладу, викладач протягом всього заняття перебувала на ногах, активно використовувала жести і міміку, культура педагогічного мовлення, тон спілкування викладача були на високому рівні.

 12. Результати заняття: викладач досягла мети заняття, якість знань студентів була перевірена контрольною підсумковою роботою, були отримані непогані оцінки.

Запис змісту і ходу практичного заняття

Попередні дані:

предмет, курс,

група, викладач,

дата проведення

Структура,

хід, зміст заняття.

Діяльність викладача і студента на занятті. Методичне забезпечення

Хід часу

1

2

3

Електрика і магнетизм

2-й курс, група “Б”,

практ. заняття;

23.04.2014

1. Організація студентів на навчальну діяльність: заняття розпочалося своєчасно, викладач вітається із студентами, які вітають викладача, встаючи зі своїх місць.

2. Оголошується тема заняття:

„ Енергія зарядженого конденсатора”. Пояснюється порядок виконання завдання: підготувати зошити, підручники, ручки, олівці, лінійки. Студенти готуються до роботи.

3. Актуалізація опорних знань:

шляхом опитування викладач дає змогу студентам згадати основні визначення та формули з даної теми. Студенти дають відповіді на поставлені запитання. Акцентують увагу на головному.

4. Перевірка теоретичного матеріалу: усне опитування та подання самостійної роботи.

5. Розв’язок практичних завдань студентами біля дошки. Викладач рекомендує більш уважно читати умови задач, щоб без утруднень намалювати малюнок до задачі. Продовж всього заняття викладач активно використовує жести і міміку, культуру педагогічного мовлення, тон спілкування.

6. Підсумкова контрольна робота закріплення знань: два варіанти по одній задачі.

7. Завершення заняття, запис домашнього завдання, пояснення основних моментів щодо його виконання, прощання зі студентами.

11.20

11.25

11.30

11.45

12.00

12.25

12.37

Висновки і пропозиції

Позитивні аспекти

заняття

Недоліки в ході і змісті

заняття

Пропозиції

щодо удосконалення

заняття

4

5

6

Розумна чітка організація учнів на працю, проглядається добра психологічна організація.

Означена тема, технологія виконання завдання. Це мобілізує учнів на працю.

Актуалізація доцільна.

Добре володіння матеріалом

Висока культура поведінки

Дотримання дисципліни

Доки була зосереджена увага на одному з учнів, що був біля дошки, інший підглядав в зошит, не було зроблено зауваження

Доцільніше використовувати час уроку

Варто активніше зацікавлювати учнів до роботи біля дошки

Соседние файлы в папке на захист