Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История_семинарские занятия.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
52.15 Кб
Скачать

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, сповіщення

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 11

Україна на шляху модерного державотворення

(2 год.)

Мета: з’ясувати соціально-економічне становище та національно-культурні процеси в незалежній Україні на рубежі ХХ–ХХІ ст.

Зміст семінарського заняття

  1. Опозиційний рух в радянській Україні, його історичне значення.

  2. Економічні проблеми незалежної України на шляху побудови ринкової економічної моделі.

  3. Утвердження принципів плюралізму в ідеологічно-культурній царині. Реалізація принципу свободи совісті. Національне відродження у 90-х роках.

  4. Основні напрямки зовнішньої політики України.

Скласти словник історичних персоналій та дати їм характеристику:

М.Горбачов, Б.Єльцин, Е.Шеварнадзе, О.Яковлев, М.Рижков, С.Шушкевич, О.Лукашенко, Л.Кравчук, Л.Кучма, І.Плющ, В.Фокін, О.Мороз, П.Симоменко, А.Кінах, П.Лазаренко, І.Драч, В.Чорновіл, Л.Лук’яненко, О.Гончар, Д.Павличко, В. Чорновіл, Помаранчева революція, В. Ющенко, Ю. Тимошенко, В. Янукович.