Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Yekol_semin_3kurs_2011.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
97.28 Кб
Скачать

Заняття №1

Тема: Предмет і завдання екології. Екологічні фактори: світло і температура.

І. Термінологічний диктант (перелік питань додається).

ІІ. Теоретичні питання

 1. Предмет і завдання екології, екологічні фактори і середовище.

 2. Загальні закономірності дії екологічних факторів на живі організми.

 3. Температура як екологічний фактор. Вплив температури на різні функції рослинних організмів.

 4. Вплив температури на тваринні організми. Специфіка теплообміну у тварин.

 5. Світло як екологічний фактор. Дія різних ділянок сонячного світла на живі організми.

 6. Екологічні групи рослин по відношенню до світла. Особливості їх морфології, анатомі та фізіології.

 7. Вплив світла на тваринні організми.

 8. Пожежі як екологічний фактор.

ІІІ. Самостійна робота.

Література

 1. Чернова Н.М., Былова О.В. Экология. М., Просвещение, 1988.

 2. Білявський Г.О., Падун М.М. Основи загальної екології. К.,»Либідь», 2004.

 3. Дерій С.І., Ілюха В.О. Основи екології. К., Фітосоціоцентр, 2000.

 4. Кучерявий В.П. Екологія. Львів, «Світ», 2000.

 5. Одум Ю. Основы экологии. М., «Мир». 1975, (1986).

 6. Крисаченко В.С., Хілько М.І. Екологія. Культура. Політика. К., «Знання України», 2002.

 7. Замостян В.П., Дідух Я.П. Лабораторний та польовий практикум з екології. К., Фітосоціоцентр, 2000.

Заняття №2

Тема: Вологість як екологічний фактор і водне середовище існування живих організмів. Біологічні ритми.

І. Термінологічний диктант (перелік питань додається).

ІІ. Теоретичні питання

 1. Екологічні групи рослин по відношенню до вологи.

 2. Способи регуляції водного обміну у тварин (морфологічні, фізіологічні, екологічні).

 3. Характеристика водного середовища існування та пристосування до нього живих організмів (щільність, кисневий режим, сольовий режим, температурний режим, світловий режим).

 4. Особливості наземно-повітряного середовища, комплекс факторів у цьому середовищі.

 5. Екологічне значення газового складу повітря.

ІІІ. Самостійна робота.

Література

 1. Чернова Н.М., Былова О.В. Экология. М., Просвещение, 1988.

 2. Білявський Г.О., Падун М.М. Основи загальної екології. К.,»Либідь», 2004.

 3. Дерій С.І., Ілюха В.О. Основи екології. К., «Фітосоціоцентр», 2000.

 4. Кучерявий В.П. Екологія. Львів, «Світ», 2000.

 5. Одум Ю. Основы экологии. М., «Мир». 1975, (1986).

 6. Крисаченко В.С., Хілько М.І. Екологія. Культура. Політика. К., «Знання України», 2002.

 7. Замостян В.П., Дідух Я.П. Лабораторний та польовий практикум з екології. К., Фітосоціоцентр, 2000.

Заняття №3

Тема:Грунт та живі організми як середовище життя. Біологічні ритми в живій природі.

І. Термінологічний диктант (перелік питань додається).

ІІ. Теоретичні питання

 1. Грунт як середовище і його екологічне значення (температурний, водний і повітряний режим).

 2. Грунт як середовище , яке створюється життєдіяльністю живих організмів. Екологічні групи живих організмів по ступеню зв’язку з грунтом.

 3. Специфіка умов існування внутрішніх паразитів (їжа, хімізм середовища, обмеженість простору, температура).

 4. Час як екологічний фактор в житі рослин і тварин. Циклічність у здійсненні фізіологічних функцій у живих організмів.

 5. Фотоперіодизм та його біологічне значення.

 6. Головні шляхи пристосування живих організмів до умов середовища.

ІІІ. Самостійна робота.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]