Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pitannya.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
93.18 Кб
Скачать

«Кримінальне право» пЕрелік ПитанЬ

 1. Поняття, види та характеристика вбивств.

 2. Тілесні ушкодження: поняття, види та характеристика.

 3. Характеристика та види злочинів проти волі, честі та гідності.

 4. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: види та загальна характеристика.

 5. Поняття, характеристика та види злочинів проти власності.

 6. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності.

 7. Кримінально-правовий аналіз злочинів проти громадської безпеки.

 8. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти

 9. безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних злочинів).

 10. Поняття, кримінально-правова характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності.

 11. Кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері службової діяльності.

 12. Поняття і ознаки злочину. Класифікація злочинів.

 13. Поняття і значення складу злочину, його елементи.

 14. Поняття і види стадій вчинення злочину, критерії і значення їх виділення.

 15. Поняття, ознаки та форми співучасті.

 16. Види та відповідальність співучасників.

 17. Одиничний злочин: види та особливості кваліфікації одиничних злочинів.

 18. Форми організованої злочинної діяльності

 19. Види множинності злочинів, критерії і значення їх виділення.

 20. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.

 21. Поняття, підстави, правові наслідки та види звільнення від кримінальної відповідальності.

 22. Система і види покарань за Кримінальним кодексом України.

 23. Поняття звільнення від покарання та його види.

 24. Обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання.

 25. Загальна характеристика заходів кримінально-правового впливу, що можуть бути застосовані до неповнолітніх за КК України.

 26. Судимість як специфічний правовий стан особи

 27. Суб’єктивна сторона злочину. Форми і види вини.

 28. Поняття і види суб’єктів злочину.

 29. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину.

 30. Об’єкт злочину, його структурні елементи та види.

 31. Загальні принципи чинності кримінального закону в часі та просторі.

 32. Поняття принципів кримінального права України. Загальні та спеціальні принципи кримінального права.

 33. Завдання кримінального права України. Його роль в сучасних умовах.

 34. Кримінальна відповідальність та її підстави

Список рекомендованої літератури:

 1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

 2. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / За заг. ред. В.Т. Маляренка; Упорядник П.П. Пилипчик. – К.: Юрінком Інтер 2007. – 408 с.

 3. Практика судів України з кримінальних справ (2001-2005)/ За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В.Сташиса; Укладачі: В.В.Сташис, В.І.Тютюгін. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 464 с.

 4. Яценко С.С. Кримінальне право: Практикум. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 592 с.

 5. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, С.Б.Гавриш та ін. За ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я.Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 624 с.

 6. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / За ред. М.І. Мельника, В.А.Клименка. –К.:Юридична думка, 2004. – 656 с.

 7. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. Посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

 8. Борисов В.І., Куц В.Н. Злочини проти життя та здоров'я: питання кваліфікації. – Харків: Консум, 1995. – 104 с.

 9. Александров Ю. Злочини проти статевої свободи// Юридичний вісник України. – 2002. – №14 (354). – 6-12 квітня. – С.9.

 10. Андрушко П.П., Стрижевська А.А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика: Навч. Посібник. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 342 с.

 11. Кундеус В.Г. Поняття викрадення в кримінальному праві // Право України. – 2002. – №8. – С.106-108.

 12. Тихий В.П. Злочини проти громадської безпеки. –К., 2007.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]