Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pitannya.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
93.18 Кб
Скачать

«Теорія держави і права» перелік питань

 1. Поняття та основні ознаки держави.

 2. Типологія держави у світлі сучасних теоретико-історичних підходів.

 3. Форми і методи реалізації функцій сучасної держави.

 4. Форма державного правління: поняття та види.

 5. Федеративна форма державного устрою.

 6. Державно-політичний режим як елемент форми держави: поняття та види.

 7. Механізм держави.

 8. Поняття та класифікація державних органів.

 9. Поняття та ознаки громадянського суспільства.

 10. Правова держава: поняття та ознаки.

 11. Логічна структура норми права, її елементи, способи вираження у тексті нормативного-правового акта.

 12. Поняття та система джерел права у формально-юридичному змісті.

 13. Загальна характеристика нормативно-правових актів та їх відмінність від інших джерел права.

 14. Закони як джерело права, їх система.

 15. Загальна характеристика критеріїв, що визначають межі дії законів.

 16. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, їх види та за­гальна характеристика.

 17. Систематизація законодавства, її значення та види.

 18. Поняття, структура та види правовідносин.

 19. Суб’єкти правовідносин, їх види та загальна правова характеристика.

 20. Обмеження праводієздатності суб’єкта правовідносин та визнання його недієздатним.

 21. Поняття та способи (форми) реалізації права.

 22. Тлумачення юридичних норм як роз'яснювальна діяльність органів та осіб, його види.

 23. Поняття правопорушення. Причини правопорушень та обставини, що сприяють їх вчиненню.

 24. Склад правопорушення.

 25. Види та зміст юридичної (ретроспективної) відповідальності.

 26. Правові інститути та підгалузі права, комплексні галузі права.

 27. Правомірна поведінка, її види (форми) та мотиви.

 28. Поняття механізму правового регулювання (юридичний механізм дії права).

 29. Поняття, види, зміст та значення юрисдикційного процесу.

 30. Поняття й юридичні гарантії законності та правопорядку.

Список рекомендованої літератури: Основна:

 1. Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина І. Актуальні проблеми теорії держави: Навчальний посібник /С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша та ін… – К., 2008.

 2. Алексеев С. С. Государство и право. – М, 1994.

 3. Алексеев С. С. Общая теория права. – М., 1981. – Т. 1; М., 1982. –Т. 2.

 4. Алексеев С. С. Теория права. – М., 1993.

 5. Комаров С. А. Общая теория государства и права. – М., 1995.

 6. Марчук В. М., Николаева Л. В. Основы права: Тексты лекций. – К., 1993.

 7. Марчук В. М., Ніколаєва Л. В. Основні поняття та категорії права. Конспект лекцій з курсу «Основи права» – К, 1993.

 8. Общая теория государства и права. – М., 1995.

 9. Проблемы теории государства и права: Учебник / Под ред. С. С. Алексеева. – М.,1987.

 10. Рабінович П. М. Загальна теорія права та держави: Тексти лекцій. – Львів, 1993.

 11. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 2001.

 12. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Посібник для студентів спеціальності «Правознавство». – Бородянка, 1993.

 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.,2001.

 14. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.,2001.

 15. СпиридоновЛ. И. Теория государства и права. – СПб., 1995.

 16. Сурилов А .В. Теория государства и права. – К.; Одесса, 1989.

 17. Теория государства и права. – Л., 1987.

 18. Теория государства и права. Теория государства / Под ред. А. Н. Венгерова. – М., 2007.

 19. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред.В.В. Лазарев . – М., 2000.

 20. Теория государства и права: Учебник / Под ред. проф. М. Н. Марченко. – М., 2000.

 21. Теория государства и права: Учебник / Под ред. С. С. Алексеева. – М., 1985.

 22. Теорія держави та права: Навч. посібник / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін. – К., 2002.

 23. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. – Л., 1976.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]