Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
teoretichna_mekhanika.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
410.11 Кб
Скачать

Екзаменаційний білет № 7

  1. Обертання тіла навколо нерухомої осі.Кутова швидкість, кутове прискорення.

  2. Осьові і відцентрові моменти інерції. Тензор інерції.

  3. Корабель пливе вздовж меридіанаіз півдня на північ. Його швидкість по відношенню до дна дорівнює 36 км/год. Визначити складові абсолютної швидкості і абсолютного прискорення корабля, враховуючи обертання Землі навколо своєї осі. Широта місця. Радіус Землі 6400 км.

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії математики та методики навчання математики

Протокол № 1 від „23серпня 2013 року

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Тарасенкова Н. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________ Лила Д. М.

( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.040201 Математика

Спеціальність___________________________________ Семестр 7

(назва)

Навчальна дисципліна теоретична механіка

Екзаменаційний білет № 8

  1. Розподіл швидкостей і прискорень точок тіла, яке обертається навколо нерухомої осі.

  2. Центр мас системи. Моменти інерції, теорема Гюйгенса-Штейнера.

  3. Точкаковзає по похилій площиніпризми з відносною швидкістю, модуль якої дорівнює, де― стала,― ордината точки, що відраховується по вертикалі вниз від найвищої точки призми. У початковий момент точка знаходилася в. Призма переміщується по горизонтальній підлозі зі сталою швидкістювправо. Визначити абсолютну траєкторію точкиі її абсолютну швидкість у момент торкання підлоги, якщо.

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії математики та методики навчання математики

Протокол № 1 від „23серпня 2013 року

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Тарасенкова Н. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________ Лила Д. М.

( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.040201 Математика

Спеціальність___________________________________ Семестр 7

(назва)

Навчальна дисципліна теоретична механіка