Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
teoretichna_mekhanika.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
410.11 Кб
Скачать

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.040201 Математика

Спеціальність___________________________________ Семестр 7

(назва)

Навчальна дисципліна теоретична механіка

Екзаменаційний білет № 1

  1. Об’єкт, предмет і задачі теоретичної механіки.

  2. Робота і потужність сили. Теорема про зміну кінетичної енергії системи.

  3. Точка , кинута під кутомдо горизонту, рухається згідно з рівняннями Тут ― сталі. Визначити рівняння траєкторії точки, найбільшу висоту її підйому над рівнем початкового положення, відстань по горизонталі, при якій точка досягне найвищого положення, а також дальність польоту точки по горизонталі.

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії математики та методики навчання математики

Протокол № 1 від „23серпня 2013 року

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Тарасенкова Н. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________ Лила Д. М.

( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.040201 Математика

Спеціальність___________________________________ Семестр 7

(назва)

Навчальна дисципліна теоретична механіка

Екзаменаційний білет № 2

  1. Основні поняття і задачі кінематики.

  2. Кінетична енергія матеріальної точки і системи. Кінетична енергія твердого тіла.

  3. Снаряд, вилетівши із ствола гармати, яка стоїть біля підніжжя пагорба, поверхня якого утворює сталий кут з горизонтом, рухається згідно з рівняннямиТут― сталі. Визначити кутміж горизонтом і напрямом вильоту снаряда, при якому дальність польоту вздовж поверхні пагорба найбільша.

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії математики та методики навчання математики

Протокол № 1 від „23серпня 2013 року

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Тарасенкова Н. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________ Лила Д. М.

( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.040201 Математика

Спеціальність___________________________________ Семестр 7

(назва)

Навчальна дисципліна теоретична механіка