Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gos_ekz_bakalavr_SKhF_DNEVNOE(1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
210.94 Кб
Скачать

Перелік питань з дисципліни

    1. Перелічити відомих хореографів-постановників що працюють в стилі contemporary.

Назвати відомих хореографів-постановників що працюють в стилі contemporary в Україні, в країнах СНД, в Європі, США. Навести приклади назв постановок.

    1. Розкрити сутність поняття «Сontemporary».

Переклад терміну «Сontemporary». Історія виникнення стилю «Сontemporary». Розкрити сутність поняття «Сontemporary». Вплив класичного танцю та танцю модерн на розвиток стилю Сontemporary.

    1. Перелічити професійні колективи, що працюють в стилі contemporary.

Назвати відомі професійні колективи, що працюють в стилі contemporary в світі, та їх засновників (хореографів-постановників).

    1. Дати характеристику позицій рук і ніг в contemporary dance.

Перелічити основні позиції рук і ніг в contemporary dance. Дати стислу характеристику позиціям рук і ніг в contemporary dance. Пояснити відмінність позицій рук та ніг в contemporary dance від класичного танцю. Первинне вивчення позицій рук (з якого положення, в який період вивчаються позиції рук). Положення пальців кистей рук в підготовчому положенні, в інших позиціях та при зміні позицій (перехід з позиції в позицію). Музичний розмір супроводу для вивчення позицій рук.

    1. Дати характеристику техніці Девіда Замбрано.

Дати назву техніці Д. Замбрано. Розкрити сутність техніки Д. Замбрано. Визначити метод, який використовується в цій техніці. Вплив техніки Д. Замбрано на розвиток стилю contemporary dance.

    1. Побудова екзерсису біля станка уроку з contemporary.

Визначення мети і завдань вправи. Поступовість викладання матеріалу, відповідність програмним вимогам. Логічність поєднання окремих елементів в одній комбінації. Підбір музичного оформлення, його відповідність завданню та характеру вправи. Технічне опанування комбінації.

    1. Перелічити виразні засоби в contemporary dance.

Перелічити виразні засоби в contemporary dance. Дати стислу характеристику виразним засобам в contemporary dance.

    1. Охарактеризувати принципи контактної імпровізації.

Імпровізація і хореографія як одна з особливостей танцю. Види імпровізації: вільна, тематична, контактна. Індивідуальні імпровізації у загальному танці. Основний принцип контактної імпровізації. Дослідження роботи тіла при збереженні фізичного контакту з партнером. Імпровізація і хореографія як одна з особливостей танцю.

    1. В чому відмінність contemporary і джаз-модерн танцю.

Дати аналіз стилю contemporary і джаз-модерн танцю. Назвати основні відмінності contemporary і джаз-модерн танцю.

Список рекомендованої літератури

1.Базарова Н., Мэй В. Азбука классического танца. – М.-Л.: «Искусство», 1983.

2.Балет: Пер. с англ. – М.:ООО «Издательство Астрель», 2003.

3.Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе. Пер. с англ. С.Ю. Бардиной. – М.:ООО «Издательство Астрель», 2003.

4.Балет: Энциклопедия. – М.: «Советская энциклопедия», 1981.

5.Ваганова А. Я. Основы классического танца. – Л.: «Искусство», 1980.

6.Гиршон А. Импровизация и хореография. Контактная импровизация. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.girshon.ru/index.php/moi-stati/articles/improvizacija-i-xoreografija.html

7.Костровицкая В. 100 уроков классического танца. 2-е издание. – СПб: «Искусство», 1981.

8.Музыка и хореография современного балета // Музыка. Сб.статей. – №4. – 1982.

9.Никитин В. Ю. Методика преподавания модерн танца. // Я вхожу в мир искусств. – 2001.

10.Никитин В .Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. – М.: ВЦХТ, 1998.

11.Панферов В. И. Пластика современного танца. Учебное пособие. – Челябинск, 1996.

12.Сидоров В. Современный танец. – М.: Первина, 1992.

13.Смит Л. Танцы. Начальный курс. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2001.

14.Уральская В. И. Балет // Лит.-критич., истор.-теор. журнал – №1 – 2008.

15.Фельденкрайз М. Искуство движения. Уроки мастера. – Москва: ЭКСМО, 2003.

16.Фельденкрайз М. Осознавание через движение: 12 практических уроков. – М.-СПб, 2000.

17. Чекетти Г. Полный учебник классического танца. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2007.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]