Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bigun_G_Marmazova_O_Sarzhan_S_Kulturologiya_2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
673.79 Кб
Скачать

Теми повідомлень:

 1. Релігія як духовний чинник українського суспільства

 2. Реформування освіти в Україні: досягнення і проблеми.

 3. Відродження української науки.

Література:

 1. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб./ за ред. М. Заковича,- К.: Знання, 2004.-567 с.

 2. Грищенко Т.Б. Культурологія. Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2007 р.-392 с.

 3. Культурологія: теорія та історія культури/за ред. І. Тюрменко.- Київ: Центр навч. літ., 2004.-512 с.

 4. Матвєєва Л.Л. Культурологія.- К: Либідь, 2005 р.-512 с.

 5. О.Л. Шевнюк Культурологія.- К.: Знання – прес, 2007.- 353.

 6. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб./ За ред.. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.

 7. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття): Навчальний посібник. – Х.: Одіссей, 2002. – 304 с.

 8. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.: ил.

 9. Культурология в вопросах и ответах: Учебное пособие. – 2-изд., пере раб. И дополн. – Ростов н/Д: Фенікс, 2001. – 416 с.

 10. Є.А. Подольска. Культурологія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003.

 11. Н.С. Гуревич. Культурология. – М., 2001.

 12. Быстрова А.А. Основы культурологии. – М.: ЮКЭА, 2002 – 712 с.

 13. Торелов А.А. Культурология. – М.: Юрастт.-М, 2001 – 400с.

 14. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурология. – х.: Одисей, 2002 – 304 с.

 15. Кравченко А.И. Культурология. – М.: Академпроект, 2001.-496 с.

 16. Сапронов П.А. Культурология. – спб.: Лениздат, 2001.-560 с.

 17. Культурология.-М.: Высш. шк., 2001 – 511 с.

 18. Бокань В.А. Культурологія.-К., 2005

Проблемно-пізнавальні питання:

 1. Які загальні риси розвитку світової культури?

 2. Які позитивні тенденції відродження культури в незалежній Україні?

 3. В якому документі визначені концептуальні засади реформи освіти?

 4. В чому полягає суть нової моделі освіти в Україні?

 5. Які негативні тенденції спостерігаються у науковій сфері?

 6. Які особливості розвитку сучасного літературного процесу в Україні?

 7. Яку роль у піднесенні культури України відіграє музика?

 8. Які позитивні зміни відбуваються в українському театрі?

 9. Яких успіхів досягло українське коло в умовах національно-культурного будівництва?

Реферати:

 1. Традиції і інновації у культурі незалежної України.

 2. Релігія як духовний чинник українського суспільства.

 3. Відродження ментальності українського народу.

96

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.