Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
коротко.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
161.28 Кб
Скачать

Основні терміни та поняття

Грошова система, елементи грошової системи, масштаб цін, біметалізм, монометалізм, монетарна політика, інструменти монетарної політики, грошово-кредитний мультиплікатор, стратегічні цілі монетарної політики, проміжні цілі монетарної політики, тактичні цілі, монетизація ВВП, монетизація бюджетного дефіциту.

  1. Методичні рекомендації до вивчення теми

1. Під час вивчення цієї теми необхідно засвоїти суть грошової системи її призначення та місце в економічній системі країни. Необхідно усві­домити, що грошова система складається історично і відповідає досягну­тому соціально-економічному рівню розвитку країни. Грошова система – це форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавними законами. Ці закони визначають основні принципи, правила, нормативи і інші вимоги, що регламентують відносини між суб'єктами грошового обороту. У всіх країнах, незалежно від їх устрою, формування грошових систем здійснюють центральні органи влади.

2. Далі слід зупини­тися на вивченні елементів грошової системи, визначенні основних типів грошових систем та їх еволюції. В результаті еволюції товарного господарства і властивих йому економічних відносин грошові системи постійно змінювалися, набуваючи різні форми, які можна класифікувати по декількох критеріях: залежно від форми, в якій функціонують гроші, від ступеня втручання держави в економічні відносини та за характером регулювання національної валютної системи.

3. Вивчаючи цю тему, необхідно проана­лізувати процес формування та розвитку грошової системи в Україні. Становлення України як незалежної, суверенної держави зумовило необхідність створення власної грошової системи, яка забезпечувала б можливість українським владним структурам самостійно управляти грошовим оборотом і грошовим ринком на користь розвитку національної економіки.

4. Студенту необхідно усвідомити, що головним результатом функціонування грошової системи є розробка і реалізація певної грошово-кредитної політики. Монетарна політика – це комплекс взаємозв'язаних, скоординованих на досягнення певної суспільної мети, заходів щодо регулювання грошового обороту, які здійснює держава через центральний банк. Слід також звернути особливу увагу на розгляд суб’єктів, об’єктів, цілей та інструментів монетарної політики.

5. Важливе місце в темі посідає розгляд проблем монетизації бюджетного дефіциту та ВВП в Україні. Основними індикаторами правильності монетарної політики і ефективності функціонування грошової системи в цілому є стабільність вартості грошей на товарних і валютних ринках і забезпечення економічних суб'єктів достатньою масою платіжних засобів. Проблема монетизації бюджетного дефіциту полягає в пошуку грошових коштів, достатніх для покриття (фінансування) перевищення бюджетних витрат над бюджетними доходами. Якщо необхідні кошти не будуть знайдені, уряд не зможе розрахуватися за своїми зобов'язаннями і виникне прострочена заборгованість його перед економічними суб'єктами (по заробітній платні, пенсіям тощо).

  1. Тема 6: “інфляція і грошові реформи”

Мета: зрозуміти сутність, форми прояву та способи виміру інфляції; ознайомитися з науковими дискусіями щодо причин інфляції; пізнати механізм впливу інфляції на реальну економіку, її економічні та соціальні наслідки; засвоїти завдання та механізм державного регулювання інфляції; ознайомитися з основними особливостями інфляційного процесу в Україні; зрозуміти сутність, завдання та види грошових реформ; визначити особливості проведення грошових реформ в Україні.

План

  1. Сутність та закономірності розвитку інфляції.

  2. Види і причини інфляції.

  3. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

  4. Державне регулювання інфляції.

  5. Сутність та види грошових реформ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.