Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
коротко.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
161.28 Кб
Скачать

Тема 12: “міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з україною”

Мета: зрозуміти сутність міжнародних ринків грошей та капіталу; з'ясувати сутність міжнародного валютного фонду, а також його діяльність в Україні; визначити сутність і структуру світового банку; зрозуміти механізм функціонування європейського банку реконструкції та розвитку.

План

1. Міжнародні ринки грошей та капіталу.

2. Міжнародний валютний фонд та його діяльність в Україні.

3. Світовий банк.

4. Європейський банк реконструкції та розвитку.

Основні терміни та поняття

Міжнародний ринок грошей, міжнародний ринок капіталу, валюта, євровалюта, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Методичні рекомендації до вивчення теми

1. Під час вивчення даної теми важливо зрозуміти, що складовими світового грошового ринку є міжнародні ринки грошей і капіталів. Критерієм їх розмежування можуть бути терміни кредитів і їх цільова спрямованість. Кошти, які надаються на тривалий термін, належать до ринку капіталів, а короткострокові кошти — до ринку грошей.

В процесі поглиблення міжнародного розподілу праці і економічних зв'язків відбувається інтеграція національних ринків грошей і капіталів. Постійне прагнення грошового капіталу до самозростання виводить його за національні межі. В умовах повної конвертованої валют унаслідок переплетення різних національних грошових ринків створюються міжнародні ринки грошей і капіталів, який підвищує мобільність грошового капіталу.

Необхідно звернути увагу на те, що з інституційної точки зору міжнародний ринок капіталів і грошей — це сукупність кредитно-фінансових установ, через які здійснюється рух позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин. До таких установ належать: приватні фірми, банки, перш за все ТНК і ТНБ, фондові біржі, державні і муніципальні органи, міжнародні і регіональні валютно-кредитні і фінансові організації, регіональні банки розвитку і ін.

Міжнародний ринок грошей — це сектор фінансового ринку, на якому купують і продаються короткострокові боргові інструменти (термін погашення яких менший ніж один рік).

Інструментами міжнародного ринку грошей є: векселі державної скарбниці, оборотні сертифікати банківських депозитів, комерційні папери, банківські акцепти, угоди про зворотний викуп, федеральні резервні фонди, євродолари і ін.

Окреме місце в темі належить міжнародному ринку капіталів, на якому купують і продаються довгострокові (термін погашення яких більше одного року) боргові зобов'язання і акції. Інструменти ринку капіталів: акції, заставні, облігації, цінні папери урядових установ, споживацькі і банківські комерційні позики.

Традиційний інструмент на міжнародному ринку капіталів — іноземні облігації. Ці облігації продаються в зарубіжній країні і номіновані у валюті цієї країни. Іноземні облігації були важливим інструментом на міжнародному ринку капіталів протягом багатьох сторіч. Власне, значний відсоток залізниць США, що побудовані в XIX ст., фінансувався продажем закордонних облігацій в Британії.

Євровалюта — це терміновий депозит, який знаходиться в банку за межами країни-емітента валюти. Понад 90% євродоларових депозитів є терміновими внесками, причому більше половини з них — сертифікати депозитів з термінами тридцять днів або більше. Загальна сума непогашених євродоларів перевищує 2 трлн доларів, що робить ринок євродоларів одним з найважливіших фінансових ринків в світовій економіці.

Головним центром ринку євродоларів є Лондон. Євродолари також можуть вкладатися поза меж Європи, особливо в місцях, які надають цим депозитам статусу офшорних — Гонконг, Сінгапур, Багамські і Кайманові острови.

2. Міжнародний валютний фонд створено за рішенням Бреттон-Вудської конференції в 1944 р. У створенні МВФ активну участь брав і Радянський Союз. Він повинен був мати третю за розмірами квоту в статутному фонді. Розмір останнього планувався у сумі 8,8 млрд дол.. З них частка США – 2750 млн дол. , Великобританії – 1300 млн дол., СРСР – 1200 млн дол., Китаю – 550 млн дол., Франції – 450 млн дол. тощо.

Відповідно до Статуту МВФ його головними завданнями є: сприяння розвитку міжнародної торгівлі і розвитку міжнародних валютних відносин; підтримка стабільного курсу валют; підтримка рівноваги платіжних балансів країн, які входять до МВФ; допомога в організації багатосторонньої системи платежів за поточними операціями; надання коштів для покриття дефіциту платіжного балансу країн-учасниць; відміна валютних обмежень.

3. Потужним міжнародним фінансовим центром є організація що неофіційно називається Світовим банком. Він об’єднує Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), який створено за рішенням Бреттон – Вудської конференції в 1946 р., і ще три фінансові установи: Міжнародну фінансову корпорацію – МФК; Міжнародну асоціацію розвитку – МАР; Багатостороннє агентство гарантій інвестицій – БАГІ. Найбільш потужною ланкою тут виступає МБРР. Він об’єднує більш 180 країн, а його капітал складає близько 200 млрд дол.

4. Важливий міжнародний фінансовий центр, з яким співпрацює Україна, - це Європейський банк реконструкцій і розвитку (ЄБРР). Цей банк засновано в 1991 р. за ініціативою тодішнього президента Франції Ф. Міттерана. До складу акціонерів увійшли всі країни – члени тодішнього Спільного ринку і Європейської асоціації валютної торгівлі. Крім цього, засновниками банку стали також СРСР, НДР, Польща, Угорщина, Чехословаччина, Румунія й інші держави.

Сьогодні до ЄБРР входить 60 членів (58 країн, а також Європейський союз і Європейський інвестиційний банк). Штаб-квартира банку і сам банк розташовані в Лондоні. Усі його активи і фінансова звітність розраховуються в євро.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.