Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема МЕ миграция.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
219.65 Кб
Скачать

20

Тема 8. Міжнародна трудова міграція сл.1

ЛИТЕРАТУРА:

Основна /4, С.475-523/

  1. Чернега О.Б. Международная экономика [Текст] : учеб. пособие для студ. напр. подготовки 6.030503 «Международная экономика» днев. и заоч. форм обучения / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. междунар. экономики; О.Б. Чернега, И.А. Іваненко, А.С. Маловичко. – Донецк : ДонНУЭТ, 2011. – 238 с.

  2. Международная экономика : учебное пособие / Ю.Г. Козак, С.Н. Лебедева. - Минск : Изд-во Гревцева, 2011. - 368 с.

  3. Чернега О. Б. Міжнародна економіка [Текст] : метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. напряму підготовки «Міжнародна економіка» всіх форм навчання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки ; О. Б. Чернега, І. А. Іваненко. – Донецьк : [Доннует], 2008. – 175 с.

  4. Міжнародна економічна діяльність України: навчальний посібник за редакцією О.Б.Чернеги / Чернега О.Б., Маловичко А.С., матвєєва В.Ю., шеремет Т.Г., Горіна Г.О., Семенов А.А., Іваненко І.А., Озаріна О.В., Білозубенко В.С., Абрашка О.В. – Львів: «Магнолія 2006», 2012.- 544 с.

Додаткова / 8.1 – 8.3/

8.1. Загальна декларація прав людини від 1948 року (антологія)

8.2 Міжнародна конвенція ООН про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їх родин від 1990 р. (антологія)

8.3. Конвенція МОП №97 про трудящих-мігрантів (антологія)

ЗАВДАННЯ на семінар: див. методичні вказівки

План СЛ.2

8.1 Поняття та види міжнародної міграції населення

8.2 Міжнародна трудова міграція як основний вид міжнародної міграції населення

8.3 Регулювання міжнародної міграції

8.3.1 Національний рівень регулювання міжнародної міграції населення

8.3.2 Міжнародні організації як головний суб’єкт регулювання міжнародної міграції населення

8.3.3 Міжнародні договори як основний інструмент регулювання міжнародної міграції населення

8.1 Поняття та види міжнародної міграції населення

На протязі останніх десятиріч міжнародна міграція населення стала невід'ємною складовою розвитку світової економіки. Зростання обсягів міжнародної міграції відбувається не тільки внаслідок процесу глобалізації, а є й одною з основних рушійних сил цього процесу.

Термін «міграція» є латинського походження (лат. migratio, migro – переходжу, переселяюся), дослівно в перекладі означає переміщення, пересування, переселення. Міжнародна міграція населення – процес переміщення, просторового руху населення між країнами, районами, населеними пунктами різних типів незалежно від характеру й цілей. До мігрантів (від лат. migrantis – той, що переселяється) відповідно відносять усіх мігруючих осіб. СЛ.3

До основних видів міжнародної міграції населення за спрямованістю потоків відносять:

1) еміграцію – виїзд (вибуття із країни);

2) імміграцію – в'їзд (прибуття) у країну;

На основі цієї класифікації виділяють країни виїзду й в'їзду (еміграції й імміграції) за ознакою вибуття й прибуття мігрантів.

Як особливі види міграції також виділяють рееміграцію (повернення емігрантів на батьківщину) або репатріацію (повернення емігрантів на батьківщину з відновленням громадянства, а також повернення інтернованих цивільних осіб, депортованих, евакуйованих, полонених і т.д.).

Залежно від географічних напрямків розрізняють внутрішню міграцію (переміщення усередині країни), зовнішню (переміщення з однієї країни в іншу) і транзитну.

За ступенем законності міграція буває легальна й нелегальна. СЛ.4Нелегальна міграція є окремим специфічним різновидом міжнародної міграції, коли реалізацію економічних (трудових) інтересів супроводжує порушення режиму в'їзду в країну або знаходження в країні імміграції, а також, якщо відсутній ефективний контроль за цілями переміщення.

За формою організації міграція ділиться на організовану й індивідуальну міграцію.

Залежно від цілей існують такі основні види міжнародної міграції населення:

  • трудова;

  • навчальна;

  • об'єднання родин;

  • створення родини;

  • релігійна;

  • відпочинок, туризм, спорт тощо.

Масова міграція окремих категорій населення обумовлює необхідність використання спеціальних термінів, наприклад: витік м'язів (виїзд за кордон кращих спортсменів); витік талантів (міграція відомих артистів, співаків, акторів, кінорежисерів і інших творчих особистостей); витік наречених (виїзд в іншу країну, переважно жінок, з метою створення родини з іноземцями). СЛ.5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]