Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
право.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
387.58 Кб
Скачать

39. Джерела, система та завдання сімейного права України.

Завданнями сімейного законодавства є:

1) визначення засад шлюбу, особистих немайнових та майнових прав і свобод подружжя, підстав виникнення, змісту особистих майнових і немайнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів;

2) зміцнення сім'ї, як соціального інституту і як союзу конкретних осіб;

3) утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім'ї;

4) побудова сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки;

5) забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку.

Система сімейного права складається з двох частин - загальної та особливої. Загальна визначає засади та джерела правового регулювання сімейних відносин, коло учасників, порядок реалізації прав і обов'язків суб'єктів. Особлива частина включає інститути шлюбу, батьківства, правового режиму майна подружжя, виплати та призначення аліментів, форм виховання дітей-сиріт та ін.

Основними джерелами норм сімейного права є міжнародно-правові акти та міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01. 2002 р., закони України:

- "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 22.03. 2001 року;

- "Про охорону дитинства'' від 26.04. 2001 року;

- "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 01.06. 2000 року;

- та інші закони і підзаконні нормативні акти.

40. Порядок і умови укладання шлюбу.

Шлюб (ст. 21 Сімейного кодексу) - сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Стаття 11. Порядок укладення шлюбу

1. Укладення шлюбу проводиться в особистій присутності осіб, що вступають у шлюб, після закінчення місяця з дня подачі ними заяви до органів реєстрації актів громадянського стану.

За наявності поважних причин орган реєстрації актів громадянського стану за місцем державної реєстрації укладення шлюбу може дозволити укладання шлюбу до закінчення місяця, а також може збільшити цей термін, але не більше ніж на місяць.

За наявності особливих обставин (вагітності, народження дитини, безпосередньої загрози життю однієї зі сторін та інших особливих обставин) шлюб може бути укладений в день подачі заяви.

2. Державна реєстрація укладання шлюбу проводиться в порядку, встановленому для державної реєстрації актів громадянського стану.

3. Відмова органу реєстрації актів громадянського стану в реєстрації шлюбу може бути оскаржена до суду особами, які бажають вступити в шлюб (одним з них).

Стаття 12. Умови укладення шлюбу

1. Для укладення шлюбу необхідні взаємне добровільне згоду чоловіки і жінки, що вступають у шлюб, і досягнення ними шлюбного віку.

2. Шлюб не може бути укладений за наявності обставин, зазначених у статті 14 цього Кодексу.

Щодо другої умови, то у ст. 22 Сімейного кодексу шлюбний вік встановлено: 18 років для чоловіків та 17 років для жінок. Однак за заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Так, у шлюбі не можуть перебувати:

— особи, які є родичами прямої лінії споріднення;

— рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра;

— двоюрідні брат та сестра, тітка, дядько та племінник, племінниця;

— усиновлювач та усиновлена ним дитина (однак у разі скасування усиновлення цей шлюб може бути зареєстрований);

— між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, між дітьми, які були усиновлені ним. Лише за рішенням суду може бути надане право на шлюб між вказаними особами.