Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dokument_Microsoft_Office_Word_3.docx
Скачиваний:
70
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
71.52 Кб
Скачать

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботі

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Літературні та наукові джерела, монографії, підручники, навчальні посібники

Кашенко О.Л. Фінансово-економічні основи природокористування. – К.: Вища школа, 1999. – 221 с.

Цал-Цалко Ю.С., Холод Б.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.

Чотири і більше авторів

Державне регулювання економіки /За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р. Михасюка. – Львів: Українські технології, 1999. – 640 с.

Экономика предприятия: Пер. с нем. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 928 с.

Журнал

Палієнко М. Підприємство як об’єкт промислово-економічної політики держави // Економічний часопис. – 2000. – № 1. – С. 48–50.

Газета

Карнаух Т. На шляху до державної реєстрації // Закон і Бізнес. – 2000. – № 23.

Нормативні документи з періодичних видань

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Голос України. – 1999. – № 159.

Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості // Галицькі контракти. – 1996. – № 35.

5. Орієнтовані теми курсових робіт з дисципліни “планування і контроль на підприємстві”

Тема 1. Планування і контроль обсягів валової продукції підприємства

3.1. Економічний зміст валової продукції підприємства.

3.2. Обґрунтування обсягів валової продукції виробничими ресурсами, структурою господарювання та метою підприємницької діяльності.

3.3. Планування обсягів валової продукції підприємства.

3.4. Контроль розподілу обсягів господарської діяльності за звітними періодами, видами діяльності та структурними підрозділами підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю обсягів валової продукції підприємства.

Тема 2. Планування і контроль обсягів товарної продукції підприємства

3.1. Економічний зміст товарної продукції підприємства.

3.2. Обґрунтування товарної продукції обсягами валової продукції.

3.3. Планування обсягів товарної продукції підприємства.

3.4. Контроль розподілу обсягів товарної продукції за звітними періодами, видами діяльності та структурними підрозділами підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю обсягів товарної продукції підприємства.

Тема 3. Планування і контроль обсягів чистого доходу підприємства

3.1. Економічний зміст доходу та чистого доходу підприємства.

3.2. Обґрунтування чистого доходу обсягами товарної продукції.

3.3. Планування обсягів чистого доходу підприємства.

3.4. Контроль розподілу обсягів чистого доходу за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю обсягів чистого доходу підприємства.

Тема 4. Планування і контроль собівартості реалізованої продукції підприємства

3.1. Економічний зміст собівартості реалізованої продукції підприємства.

3.2. Методи оцінки реалізованої продукції (робіт, послуг).

3.3. Планування собівартості реалізованої продукції підприємства.

3.4. Контроль розподілу собівартості реалізованої продукції за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю собівартості реалізованої продукції підприємства.

Тема 5. Планування і контроль валового прибутку підприємства

3.1. Економічний зміст валового прибутку підприємства.

3.2. Обґрунтування валового прибутку чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції.

3.3. Планування валового прибутку підприємства.

3.4. Контроль розподілу валового прибутку за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю валового прибутку підприємства.

Тема 6. Планування і контроль прибутку від операційної діяльності підприємства

3.1. Економічний зміст прибутку від операційної діяльності підприємства.

3.2. Обґрунтування прибутку від операційної діяльності обсягами та структурою операційної діяльності підприємства.

3.3. Планування прибутку від операційної діяльності підприємства.

3.4. Контроль розподілу прибутку від операційної діяльності за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю прибутку від операційної діяльності підприємства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]