Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
розділ 3...docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
78.41 Кб
Скачать

61

Розділ 3. Діагностика стану та розвитку ват «вінницька кондитерська фабрика»

3.1 Побудова графоаналітичної моделі «квадрат потенціалу» оцінки потенціалу ват "Вiнницька кондитерська фабрика"

Графоаналітичний метод дає можливість системно встановити кількісні та якісні зв’язки між окремими елементами потенціалу, рівень його розвитку та конкурентоспроможності і на підставі цього обґрунтувати та своєчасно реалізувати управлінські рішення щодо підвищення ефективності функціонування підприємства. Метод має кілька теоретичних аспектів, які необхідно враховувати за обґрунтування управлінських рішень.

У найзагальнішому вигляді графічна модель потенціалу, призначена для проведення діагностики можливостей підприємства, має форму сфери. Така форма репрезентує всі напрямки діяльності підприємства і тим самим розкриває діалектику його потенціалу. Але на практиці важко користуватися сферичною формою для оцінки потенціалу підприємства. Тому пропонуємо використати на практиці форму квадрату.

Розрахуємо для ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика" «квадрат потенціалу» за допомогою даних про виробництво, маркетинг, організаційну структуру і фінанси, які наведені у таблицях та зробимо порівняльний аналіз фабрики з ВАТ "Чернігівська кондитерська фабрика Стріла" та ВАТ "Роменська кондитерська фабрика".

Умовні позначення:

А- ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика"

Б- ВАТ "Чернігівська кондитерська фабрика Стріла"

В- ВАТ "Роменська кондитерська фабрика"

Таблиця 3.1.1

Виробництво, розподіл і збут продукції

№ п/п

Показники

Коефіцієнт чутливості Кч

Підприємство

А

Б

В

1

Потужність підприємства, тис. грн.

1,2

19700

16470

19210

місце

1

3

2

2

Якість продукції, % Ре

1,25

65,8

63

61,7

місце

3

2

1

3

Фондовіддача, грн.

1,1

0,51

0,70

0,49

місце

2

1

3

4

Витрати на 1 грн. товарної продукції

1,1

0,81

0,94

0,89

місце

1

3

2

5

Екологія виробництва (штрафи, грн.)

1,05

890

1789

2560

місце

1

2

3

6

Чистий прибуток, тис. грн.

1,15

8945

7076

8273

місце

1

3

2

7

Рентабельність виробництва, %

1,15

3,3

4,0

2,7

місце

2

1

3

Таблиця 3. 1.2

Організаційна структура і менеджмент

№ п/п

Показники

Коефіцієнт чутливості Кч

Підприємство

А

Б

В

1

Ділові якості менеджерів, балів

1,2

265

232

198

місце

1

2

3

2

Ефективність організаційної структури

1,15

22

16

14

місце

1

2

3

3

Вік персоналу, % до 45 років

1,15

71,2

57,4

45,9

місце

3

2

1

4

Рівень освіти, % з вищою освітою

1,05

11,2

6,8

4,3

місце

1

2

3

5

Продуктивність роботи, тис. грн.

1,2

48,53

38,72

36,98

місце

1

2

3

6

Середньомісячна оплата праці, грн.

1,25

1850

1670

1925

місце

2

3

1

Таблиця 3.1.3

Маркетинг

№ п/п

Показники

Коефіцієнт чутливості

Підприємство

Кч

А

Б

В

1

Обсяги постачань на внутрішній ринок, тис. грн.

1,2

5860

7890

6080

місце

3

1

2

2

Місце в експорті, тис. грн.

1,15

5680

1305

840

місце

1

2

3

3

Фінансування рекламної діяльності, % до загальних витрат підприємства

1,15

0,11

0,008

0,002

місце

3

2

1

4

Фірмовий стиль (розвинуті напрямки), од.

1,15

6

3

2

місце

1

2

3

5

Ціна за одиницю продукції, грн.

1,1

40,5

38,5

46,5

місце

2

1

3

6

Витрати на інноваційну діяльність, грн.

1,25

3680

2950

1354

місце

1

2

3Таблиця 3.1.4

№ п/п

Показник

Коефіцієнт чутливості

Кч

Еталон

Підприємство

А

Б

В

Коефіцієнти ліквідності:

1

Коефіцієнт поточної оцінки

(коефіцієнт покриття)

1,05

2—3

2,53

3,36

2,67

місце

2

3

1

2

Коефіцієнт критичної оцінки

(коефіцієнт абсолютної ліквідності)

1,1

2—3

2,38

2,53

2,17

місце

2

1

3

3

Оборот матеріально-товарних запасів

1,05

1—5

4,48

4,36

4,33

місце

1

2

3

Фінанси

Продовження таблиці 3.1.4.

4

Термін погашення дебіторської заборгованості

1,05

До 6о

днів

35

38

45

місце

1

2

3

Коефіцієнти рентабельності:

5

Рентабельність продажу, %

1,15

> 10%

6,64

7,30

7,5

місце

2

2

1

6

Рентабельність активів, %

1,05

> 20 %

1,54

1,48

1,51

місце

1

3

2

7

Рентабельність власного капіталу, %

1,1

близько 100 %

4,1

4,75

5,6

місце

3

2

1

Показники ефективності:

8

Оборотність активів, обертів

1,1

3—7

3,01

4,05

5,65

місце

3

2

1

9

Чистий прибуток на одного працюючого, тис. грн.

1,05

5,5

3,4

3,9

4,1

місце

2

2

1

10

Виручка на одного працюючого, тис. грн.

1,05

100,0

14,65

27,52

18,02

місце

1

2

3

Коефіцієнти залежності:

11

Коефіцієнт заборгованості

1,1

до 0,7

0,04

0,03

0,62

місце

1

2

3

12

Коефіцієнт капіталізації

1,15

до 10

4,6

4,3

3,2

місце

1

2

3Квадрат потенціалу ВАТ iнницька кондитерська фабрика" на 2011 рік:

Вектор 1. Виробництво, розподіл і збут продукції ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика":

Рj1 = 1*1,2 + 3*1,25 + 2*1,1 + 1*1,1 + 1*1,05 + 1*1,15 + 2*1,15 = 12,75

В1 = 100 – (12,75 – 8,0) 100 / 8,0*(3 – 1) = 70,31

Вектор 2. Організаційна структура і менеджмент ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика":

Рj2 = 1*1,12 + 1*1,15 + 3*1,15 + 1*1,05 + 1*1,2 + 2*1,25 = 10,55

В2= 100 – (10,55 – 7,0) 100 / 7,0*(3 – 1) = 74,65

Вектор 3. Маркетинг ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика":

Рj3 =3*1,2 + 1*1,15 + 3*1,15 + 1*1,15 + 2*1,1 + 1*1,25 = 12,8

В3= 100 – (12,8 – 7,0) 100 / 7,0*(3 – 1) = 58,59

Вектор 4. Фінанси ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика":

Рj4= 2*1,05 + 2*1,1 + 1*1,05 + 1*1,05 + 2*1,15 + 1*1,05 + 3*1,1 + 3*1,1 +2*1,05 + 1*1,05 +1*1,1 + 1*1,15 = 21,75

В4 100 – (21,75 – 13) 100/ 13,0* (3– 1) = 66,31

Рис.3.2.1 Квадрат потенціалу підприємства ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика" у 2011 році

Квадрат потенціалу ВАТ "Чернігівська кондитерська фабрика Стріла" на 2011 рік:

Вектор 1. Виробництво, розподіл і збут продукції ВАТ "Чернігівська кондитерська фабрика Стріла":

Рj1 = 3*1,2 + 2*1,25 + 1*1,1 + 3*1,1 + 2*1,05 + 3*1,15 + 1*1,15 = 17,20

В1 = 100 – (17,20 – 8,0) 100 / 8,0*(3 – 1) = 42,50

Вектор 2. Організаційна структура і менеджмент ВАТ "Чернігівська кондитерська фабрика Стріла":

Рj2 = 2*1,2 + 2*1,15 +2*1,15 +2*1,05 +2*1,2 +3*1,25 = 15,95

В2= 100 – (15,95 – 7,0) 100 / 7,0*(3 – 1) = 36,10

Вектор 3. Маркетинг ВАТ "Чернігівська кондитерська фабрика Стріла":

Рj3 =1*1,2 + 2*1,15 + 2*1,15 + 2*1,15 + 1*1,1 + 2*1,25 = 11,70

В3= 100 – (11,70 – 7,0) 100 / 7,0*(3 – 1) = 66,44

Вектор 4. Фінанси ВАТ "Чернігівська кондитерська фабрика Стріла":

Рj4= 3*1,05 + 1*1,1 + 2*1,05 + 2*1,05 + 2*1,15 + 3*1,05 + 2*1,1 + 2*1,1 + 2*1,05 + 2*1,05 + 2*1,1 + 2*1,15 = 27,20

В4 100 – (27,20 – 13) 100/ 13,0* (3– 1) = 45,33

Рис.3.2.2 Квадрат потенціалу підприємства ВАТ "Чернігівська кондитерська фабрика Стріла" у 2011 році

Квадрат потенціалу ВАТ "Роменська кондитерська фабрика" на 2011 рік:

Вектор 1. Виробництво, розподіл і збут продукції ВАТ "Роменська кондитерська фабрика":

Рj1 = 2*1,2 + 1*1,25 + 3*1,1 + 2*1,1 + 3*1,05 + 2*1,15 + 3*1,15 =18,05

В1 = 100 – (18,05 – 8,0) 100 / 8,0*(3 – 1) = 37,19

Вектор 2. Організаційна структура і менеджмент ВАТ "Роменська кондитерська фабрика":

Рj2 = 3*1,2 + 3*1,15 + 1*1,15 +3*1,05 + 3*1,2 + 1*1,25 = 16,20

В2= 100 – (16,20 – 7,0) 100 / 7,0*(3 – 1) = 34,31

Вектор 3. Маркетинг ВАТ "Роменська кондитерська фабрика":

Рj3 =2*1,2 + 3*1,15 + 1*1,15 + 3*1,15 + 3*1,1 + 3*1,25 = 17,50

В3= 100 – (17,50 – 7,0) 100 / 7,0*(3 – 1) = 25,03

Вектор 4. Фінанси ВАТ "Роменська кондитерська фабрика":

Рj4= 1*1,05 + 3*1,1 + 3*1,05 + 3*1,05 + 1*1,15 + 2*1,05 + 1*1,1 + 1*1,1 +1*1,05 + 3*1,05 + 3*1,1 + 3*1,15 = 27,05

В4 100 – (27,05 – 12)*100/ 13,0* (3– 1) = 45,91

Рис.3.2.3 Квадрат потенціалу підприємства ВАТ "Роменська кондитерська фабрика" у 2011 році

Висновки: проаналізувавши “квадрати потенціалу” підприємства ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика" з ВАТ "Чернігівська кондитерська фабрика Стріла" та ВАТ "Роменська кондитерська фабрика" , варто відмітити, що дане підприємство перебуває у стані розвитку і має можливості для покращення такої складової, як маркетинг, що характеризує успішність функціонування підприємства та свідчить про наявність передумов подальшого розвитку потенціалу підприємства. Підприємству необхідно звернути увагу на збалансованість всіх складових його потенціалу. Вектор фінанси у ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика" є найбільшим і це свідчить про успішність функціонування підприємства. ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика" має середній потенціал, тому що довжина векторів перебуває в межах 30-70 умовних одиниць.