Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_DR.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
262.14 Кб
Скачать

8. Приблизні плани дипломних робіт Тема: Управління розвитком персоналу

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти проблеми розвитку персоналу

  1. Суть і основні напрями розвитку персоналу на підприємстві

  2. Організація професійного розвитку

  3. Цілі і завдання управління розвитком персоналу

  4. Зарубіжний досвід управління розвитком персоналу

Розділ 2. Сучасний стан управління розвитком персоналу на підприємстві

2.1. Стан ринку робочої сили Житомирської області

2.2. Організаційно-економічна оцінка діяльності підприємства

2.3. Кількісний і якісний склад персоналу

2.4. Система розвитку персоналу на підприємстві

Розділ 3. Удосконалення системи розвитку персоналу

3.1. Організація системи розвитку персоналу на перспективу

3.2. Удосконалення системи управління розвитком персоналу

3.3. Економічна оцінка ефективності розвитку персоналу

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Тема: Удосконалення системи управління витратами на виробництві

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти створення та використання системи управління витратами

1.1. Суть, особливості витрат та їх класифікація

1.2. Функції та механізми управління витратами

1.3. Елементи та принципи формування системи управління витратами

1.4. Зарубіжний досвід управління витратами.

Розділ 2. Існуюча система управління витратами на підприємстві

2.1. Характеристика галузі функціонування підприємства

2.2. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства

2.3. Існуючий рівень витрат на виробництві

2.4. Система формування і управління витратами

Розділ 3. Удосконалення системи управління витратами

3.1. Планування витрат на перспективу на основі комп’ютерних технологій

3.2. Основні напрями оптимізації витрат на виробництво

3.3. Економічна оцінка запропонованих заходів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Тема: Удосконалення системи екологічного менеджменту на підприємстві

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи екологічного менеджменту

  1. Суть, принципи та завдання екологічного менеджменту

  2. Зміст системи екологічного менеджменту підприємства

  3. Особливості управління природоохоронною діяльністю на рівні підприємства: світовий досвід

  4. Нормативно-правова база екологічного управління в Україні

Розділ 2. Стан системи екологічного менеджменту на підприємстві

2.1. Характеристика екологічних проблем Житомирської області

2.2. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства

2.3. Аналіз екологічних аспектів виробничого процесу

2.4. Існуючий стан системи екологічного менеджменту на підприємстві

Розділ 3. Удосконалення системи екологічного менеджменту на підприємстві

3.1. Напрями оптимізації природоохоронної діяльності підприємства

3.2. Заходи з удосконалення системи екологічного менеджменту

3.3. Економічний та соціальний ефект від запропонованих заходів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Тема: Удосконалення системи збуту продукції

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи збутової діяльності

  1. Збут, як елемент комплексу маркетингу

  2. Принципи побудови ефективних каналів розподілу

  3. Особливості збутової діяльності на підприємствах

  4. Нормативно-правова база, яка регулює збуту продукції підприємства

Розділ 2. Оцінка системи збуту підприємства

2.1. Стан та специфіка розвитку галузі функціонування підприємства

2.2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.3. Існуючі канали збуту та рівень їх інтенсивності

2.4. Оцінка системи збутової діяльності підприємства

Розділ 3. Удосконалення системи збуту продукції

3.1. Перспективи функціонування підприємства на ринку

3.2. Заходи удосконалення системи збуту продукції підприємства

3.3. Розрахунок економічного ефекту від запропонованих заходів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту

Іванов Іван Іванович

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]