Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона-праці-та-безпека-5.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
864.26 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Методичні рекомендації щодо написання розділу дипломної роботи

для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” усіх форм навчання

Житомир,

2012 Зміст

ЗМІСТ 2

ВСТУП 3

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ 4

3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ 6

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23

ВСТУП

Методичні рекомендації розроблені відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою”, затверженого цим наказом Типового положення “Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” (НПАОП 0.00-4.12-05), типовими навчальними програмами нормативних дисциплін “Охорона праці в галузі” та “Цивільний захист” для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр”, які, у свою чергу, розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 № 969/922/216 “Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352. Зазначеним наказом (п. 4.6) запроваджено також вимогу включати до дипломних проектів спеціалістів і магістрів окремий розділ (далі – розділ) “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” (далі – ОПБНС).

Рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр” та призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи згідно з чинним законодавством України. Вони містять основні вимоги до змісту та оформлення обов’язкового розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, а також розкривають особливості організації та виконання ОПБНС дипломних робіт.

1. Мета та завдання розділу

Написання розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях спрямоване на систематизацію теоретичних знань і застосування їх при розробці заходів для конкретних умов за темою дипломної роботи.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. У цьому контексті розглядається і відповідний розділ дипломної роботи магістра або спеціаліста.

2. Загальні положення

Розробка розділу повинна засвідчити досягнення поставленої мети: вміння майбутнього спеціаліста (магістра) вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіння основними професійними компетенціями з охорони праці та цивільного захисту.