Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

бх тести білки плазми

.doc
Скачиваний:
51
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
123.39 Кб
Скачать

Модуль 5. Тема № 4. Дослідження білків плазми крові: білки гострої фази запалення, власні та індикаторні ферменти. Дослідження небілкових азотовмісних і безазотистих компонентів крові.

1. Основні групи білків плазми крові, їх склад та вміст в нормі і при патології. Фактори, що впливають на вміст білків у плазмі крові: гіпер- та гіпо-протеїнемії.

2. Альбуміни і глобуліни. Суть методу електрофорезу білків плазми крові. Електрофореграми при різних захворюваннях.

3. Роль глутатіону в захисті від пероксидного окиснення ліпідів, вітаміни антиоксиданти.

4. Глікопротеїни, їх будова, біологічна роль, зміна складу при захворюваннях.

5. Білки гострої фази запалення: С-реактивний білок, церулоплазмін, гаптоглобін, кріоглобулін, α - антитрипсин, α2 - макроглобулін, інтерферон, фібронектин. їх діагностичне значення.

6. Ферменти плазми крові: власні (секреторні), екскреторні та індикаторні (тканинні) ферменти. Калікреїн-кінінова та ренін-ангіотензинова системи, їх біологічна роль.

7. Діагностичне значення дослідження активності ферментів та ізоферментів плазми крові: креатинфосфокінази, ЛДГ, АсТ, АлТ, амілази, ліпази, холінестерази.

8. Поняття про загальний і залишковий азот крові. Небілкові азотовмісні компоненти крові. Діагностичне значення їх визначення.

9. Безазотисті органічні та неорганічні сполуки крові, їх метаболічне походження. Молекули середньої маси (середні молекули), їх метаболічне походження. Клініко-діагностичне значення їх визначення.

10. Азотемія, її види та причини виникнення, диференціювання їх в клініці.

11. Кількісні зміни залишкового азоту крові при парентеральному харчуванні, переливанні крові, застосуванні плазми, сироватки чи плазмозамінників.

12. Біохімічні аспекти використання деяких лікарських препаратів при азотемії.

Варіант 1

1. Основні групи білків плазми крові, їх склад та вміст в нормі і при патології. Фактори, що впливають на вміст білків у плазмі крові: гіпер- та гіпо-протеїнемії.

2. Ферменти плазми крові: власні (секреторні), екскреторні та індикаторні (тканинні) ферменти. Калікреїн-кінінова та ренін-ангіотензинова системи, їх біологічна роль.

3. Поняття про загальний і залишковий азот крові. Небілкові азотовмісні компоненти крові. Діагностичне значення їх визначення. Азотемія, її види та причини виникнення, диференціювання їх в клініці.

Варіант 2

1. Альбуміни і глобуліни. Суть методу електрофорезу білків плазми крові. Електрофореграми при різних захворюваннях

2. Білки гострої фази запалення: С-реактивний білок, церулоплазмін, гаптоглобін, кріоглобулін, α - антитрипсин, α2 - макроглобулін, інтерферон, фібронектин. їх діагностичне значення.

3. Кількісні зміни залишкового азоту крові при парентеральному харчуванні, переливанні крові, застосуванні плазми, сироватки чи плазмозамінників.

Варіант 3

1. Роль глутатіону в захисті від пероксидного окиснення ліпідів, вітаміни антиоксиданти.

2. Діагностичне значення дослідження активності ферментів та ізоферментів плазми крові: креатинфосфокінази, ЛДГ, АсТ, АлТ, амілази, ліпази, холінестерази.

3. Біохімічні аспекти використання деяких лікарських препаратів при азотемії.

Варіант 4

1. Глікопротеїни, їх будова, біологічна роль, зміна складу при захворюваннях.

2. Безазотисті органічні та неорганічні сполуки крові, їх метаболічне походження. Молекули середньої маси (середні молекули), їх метаболічне походження. Клініко-діагностичне значення їх визначення.

3. Діагностичне значення дослідження активності ферментів та ізоферментів плазми крові: креатинфосфокінази, ЛДГ, АсТ, АлТ, амілази, ліпази, холінестерази.

Варіант 5

1. Альбуміни і глобуліни. Суть методу електрофорезу білків плазми крові. Електрофореграми при різних захворюваннях.

2. Кількісні зміни залишкового азоту крові при парентеральному харчуванні, переливанні крові, застосуванні плазми, сироватки чи плазмозамінників.

3. Ферменти плазми крові: власні (секреторні), екскреторні та індикаторні (тканинні) ферменти. Калікреїн-кінінова та ренін-ангіотензинова системи, їх біологічна роль.

Варіант 6

1. Роль глутатіону в захисті від пероксидного окиснення ліпідів, вітаміни антиоксиданти.

2. Діагностичне значення дослідження активності ферментів та ізоферментів плазми крові: креатинфосфокінази, ЛДГ, АсТ, АлТ, амілази, ліпази, холінестерази.

3. Поняття про загальний і залишковий азот крові. Небілкові азотовмісні компоненти крові. Діагностичне значення їх визначення. Азотемія, її види та причини виникнення, диференціювання їх в клініці.

1. У хворого в плазмі крові підвищений рівень ліпопротеїнів низької густини та ліпопротеїнів дуже низької густини. Про наявність якої патології свідчать ці зміни?

А. Гастрит

В. Лейкоз

С. Артоз

D. Атеросклероз д

Е. Подагра

2. Хворий скаржиться на біль за грудиною з лівого боку, потовиділення та посилене серцебиття. Які з перелічених нижче ферментів слід визначити в крові для підтвердження діагнозу інфаркту міокарду?

A. Амілаза, лужна фосфатаза, АлАТ

B. Фетопротеїн, альдолаза, креатинкіназа

C. Кисла фосфатаза, ЛДГ – 5 , ЛДГ - 4

D. АлАТ, альдолаза, ЛДГ - 4

E. АсАТ, КК, ЛДГ – 1 е

3. У крові хворого при обстеженні виявлено підвищений вміст ферментів креатинкінази (МВ – ізоформа), АсАТ і ЛДГ 1,2. Яку патологію слід насамперед передбачити в цьому випадку?

A. Інфаркт міокарду а

B. Панкреатит

C. Ураження ЦНС

D. Цироз печінки

E. М’язова дистрофія

4. У хворого з хронічним захворюванням нирок при огляді виявлено набряки. Біохімічний аналіз крові вказує на гіпопротеїнемію. Із зменшенням вмісту якої фракції білків плазми крові найбільш вірогідно пов’язаний такий стан?

A. Трансферину

B. Церулоплазміну

C. Глобулінів

D. Фібриногену

E. Альбумінів е

5. До складу залишку сухого залишку плазми крові обов’язково входять білки. Яка група білків забезпечує процеси коагуляційного гомеостазу?

A. β- глобуліни

B. Альбуміни

C. Фібриноген с

D. γ - глобуліни

E. α - глобуліни

6. В аналізі крові хворого, який 5 років тому переніс резекцію шлунка, спостерігається зменшення кількості еритроцитів, падіння рівня гемоглобіну; кольоровий показник – 1,3; мегалоцити, мегалобласти, тільця Голлі. Який вид анемії розвинувся у хворого?

А. Апластична

В. Гемолітична

С. Постгеморагічна

D. В12 – дефіцитна д

Е. Фолієводефіцитна

7.У вагітної віком 25 років (термін вагітності - 12 тижнів), спостерігається розсмоктування плода, м’язова дистрофія, що супроводжується креатинурією. Нестачею якого вітаміну можуть бути зумовлені зазначені зміни?

А. А

В. E в

С. С

D. D

Е. К

8. Які компоненти фракції залишкового азоту переважають у крові при продукційних азотеміях?

А. Кетонові тіла, білки

В. Ліпіди, вуглеводи

С. Амінокислоти, сечовина

D. Порфірини, білірубін

Е. Сечова кислота, холін

9. У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при цій патології?

А. Сечовини

В. Сечової кислоти

С. С-реактивного білка с

D. Креатиніну

Е. Трансферину

10. У хворого в крові та сечі виявлено високий вміст індикану – показника активації процесів гниття білків у кишечнику. Яка амінокислота є джерелом індикану?

А. Пролін

В. Тирозин

С. Триптофан с

D. Тирозин

Е. Фенілаланін

11. У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника крові дасть змогу підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?

А. Галактози

В. Білірубіну

С. Сечової кислоти

D. Глюкози

Е. Сіалових кислот е

12. У процесі катаболізму гемоглобіну вивільняється залізо, яке в складі спеціального транспортного білка надходить у кістковий мозок і знову використовується для синтезу гемоглобіну. Цим транспортним білком є:

А. Трансферин (сидерофілін) а

В. Транскобаламін

С. Гаптоглобін

D. Церулоплазмін

Е. Альбумін

13. Для посилення потужності протизапальної системи крові хворому було призначено штучний антикоагулянт дикумарол. Структурним аналогом якого вітаміну він є?

А. К а

Б. Е

С. Д

Д. С

Е. А

14. У дитини із розумовою відсталістю встановлено зелене забарвлення сечі після додавання 5% розчину FeCI3. Про порушення обміну якої амінокислоти свідчить позитивний результат цієї діагностичної проби?

 1. Глутаміну

 2. Аргініну

 3. Тирозину

 4. Триптофану

 5. Фенілаланіну е

15. Хворий з обширним опіком скаржиться на загальну слабість, блювоту. Залишковий азот крові становить 55 ммоль/л. Який тип азотемії у хворого?

А. Ретенційна

В. Продукційна в

С. Ретенційна ниркова

D. Ретенційна позаниркова

Е. Продукційна відносна

16. При обстеженні пацієнта виявлено підвищений вміст ліпопротеїнів низької щільності в сироватці крові. Яке захворювання можна очікувати у цього хворого?

 1. Ураження нирок

 2. Запалення легень

 3. Атеросклероз с

 4. Гастрит

 5. Гострий панкреатит

17. У хворого виявлена болючість по ходу великих нервових стовбурів та підвищений вміст пірувату в крові. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни?

 1. PP

 2. B1 в

 3. Біотину

 4. Пантотенової кислоти

 5. B2

18. У результаті виснажливої м’язової роботи у робітника значно зменшилася буферна ємність крові. Надходженням якої кислої речовини до крові можна пояснити це явище?

 1. Лактату*

 2. 1,3-біфосфогліцерату

 3. а-Кетоглутарату

 4. 3-Фосфогліцерату

 5. Пірувату

19. Аналіз крові хворого містить показники залишкового азоту і сечовину. Частка сечовини в залишковому азоті значно менше норми. Для захворювання якого органу є характерною така зміна відношення показників?

А. Нирки

В. Серце

С. Кишка

D. Печінка д

Е. Шлунок

20. У хворого на гломерулонефрит спостерігається азотемія. На яку речовину припадає найбільше азоту?

А. Креатинін

В. Амінокислоти в

С. Сечова кислота

D. Сечовина

Е. Амонійні солі

21. Хворий 45 років скаржиться на сильну блювоту, загальну слабість. Показник залишкового азоту крові становить 45 ммоль/л. Функція нирок не порушена. Який найбільш імовірний тип азотемії спостерігається?

A. Відносна

B. Ниркова е

C. Ретенційна

D. Позаниркова

E. Продукційна

22. Згідно аналізу крові у хворого залишковий азот склав 48 ммоль/л, сечовина- 15,3 ммоль/л. Про захворювання якого органу свідчать результати цього аналізу?

А. Селезінки

В. Печінки

С. Шлунку

D. Нирок д

E. Кишки

23. До безазотистих органічних сполук належить:

А. Вітамін С а

В. АТФ

С. Глюкагон

D. Глутамін

Е. Тироксин

24. До складу залишкового азоту крові входить така безпорогова речовина:

A. Гліцерин

B. Креатин

C. Креатинін с

D. Глюкоза

E. Фенілаланін

25. Назвати компоненти, які відносяться до середніх молекул :

А. Протеоглікани, ДНК

В. Окситоцин, брадикінін в

С. Глутамін, серин

D. Кальцій, фосфор

E. Глюкоза, фруктоза

26. До безазотистих органічних сполук крові, метаболітів циклу Корі, належить:

A. Вітамін С

B. Гліцерин

C. Глюкагон

D. Лактат д

E. Тироксин

27. Пацієнт скаржиться на задишку після фізичного навантаження. Об’єктивно: анемія, наявність парапротеїну в зоні гамаглобулінів. Який показник у сечі необхідно визначити для підтвердження діагнозу мієломи?

 1. Гемоглобін

 2. Білірубін

 3. Антитрипсин

 4. Білок Бенс-Джонса д

 5. Церулоплазмін

28. У жінки віком 63 років є ознаки ревматоїдного артриту. Підвищення рівня якого з перерахованих нижче показників крові буде найбільш значущим для підтвердження діагнозу?

 1. Загального холестерину

 2. R-глікозидази

 3. Сумарних глікозаміногліканів с

 4. Кислої фосфатази

 5. Ліпопротеїнів

29. У хворого діагностовано мегалобластну анемію. Недостатня кількість якої речовини може призводити до розвитку цієї хвороби?

 1. Холекальциферолу

 2. Магнію

 3. Ціанкобаламіну с

 4. Міді

 5. Гліцину

30. Хворий віком 45 років скаржиться на загальну слабість, швидку стомлюваність, продовжує курс лікування ізоніазидом. При аналізі крові встановлено зниження активності амінотрансфераз та декарбоксилаз амінокислот. Хворому треба призначити:

А. Рибофлавін

В. Кокарбоксилазу

С. Аскорбінову кислоту

D. Піридоксальфосфат

Е. Нікотинамід D

31. Хворому 28 років після тесту на цукрове навантаження провели біохімічний аналіз крові, в якій виявили підвищення вмісту кетонових тіл, залишкового азоту, сечовини. Який механізм виникнення азотемій у хворого на цукровий діабет?

А. Активація біосинтезу білка

В. Використання амінокислот для синтезу нуклеотидів

С. Посилений розпад гемпротеїнів

D. Посилене використання амінокислот для глюконеогенезу д

Е. Активація синтезу нуклеїнових кислот

32. У дитини встановлено гостру ниркову недостатність. Якими біохімічними показниками крові це можна підтвердити?

A. Підвищенням рівня залишкового азоту

B. Збільшенням концентрації імуноглобуліну А

C. Зниженням рівня лужної фосфатази а

D. Збільшенням вмісту α-амілази

E. Зменшенням рівня фосфату

33. Хворому з печінковою недостатністю проведено дослідження електрофоретичного спектра білків сироватки крові. Які фізико-хімічні властивості білкових молекул лежать в основі цього методу?

A. Здатність набрякати

B. Гідрофільність

C. Наявність заряду

D. Оптична активність

E. Нездатність до діалізу с

34. У хворого виявлено серпоподібноклітинну анемію. Заміна якої амінокислоти в поліпептидному ланцюзі Нb на валін призводить до цього захворювання?

A. Лейцину

B. Аспарагінової кислоти

C. Глутамінової кислоти c

D. Аргініну

E. Треоніну

35. У клініку поступив хворий з підозрою на подагру. Який біохімічний аналіз слід призначити для уточнення діагнозу?

A. Визначення рівня амінокислот у крові

B. Визначення вмісту сечовини в крові та сечі

C. Визначення рівня креатину в крові

D. Визначення активності урикази в крові

Е. Визначення вмісту сечової кислоти в крові та сечі е

36. У хворого 27 років встановлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі крові виявлено різке зниження, а в сечі – підвищення вмісту міді. Встановлено діагноз: хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?

A. Церулоплазміну

B. Карбоангідрази

C. Ксантиноксидази

D. Лейцинамінопептидази

E. Алкогольдегідрогенази д

37. При обстеженні хворого в гематологічному відділенні була виявлена спадкова аномалія синтезу β ланцюгів у молекулі гемоглобіну. До зниження утворення якої форми Нb призводить це порушення ?

А. Н

В. D

С. S

D. M

E. A е

38. У легенях карбонатна кислота під дією ферменту розкладається на воду і вуглекислий газ, який виділяється з повітрям. Який фермент каталізує цю реакцію?

A. Карбоангідраза

B. Каталаза

C. Пероксидаза

D. Цитохром

E. Цитохромоксидаза а

39. У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1, ЛДГ2, аспартатамінотрансферази, креатинфосфокінази. У якому органі найбільш імовірний розвиток патологічного процесу?

A. Нирках

B. Підшлунковій залозі

C. Печінці.

D. Серці

E. Скелетних м'язах д

40. У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації оксипроліну, сіалових кислот, С-реактивного білка. Загострення якої патології спостерігається?

A. Ентероколіту

B. Ревматизму в

C. Гепатиту

D. Бронхіту

E. Панкреатиту

41. У процесі катаболізму гемоглобіну вивільнюється залізо, яке в складі спеціального транспортного білка надходить у кістковий мозок і знову використовується для синтезу гемоглобіну. Цим транспортним білком є:

A. Трансферин (сидерофілін) а

B. Транскобаламін

C. Гаптоглобін

D. Церулоплазмін

E. Альбумін

42. У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дасть змогу підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?

A. Сіалових кислот

B. Білірубіну

C. Сечової кислоти

D. Глюкози а

E. Галактози

43. У 6-місячної дитини спостерігалися часті та сильні підшкірні кровотечі. Призначення синтетичного аналога вітаміну К (вікасолу) дало позитивний ефект. У γ-карбоксилюванні глутамінової кислоти якого з перерахованих нижче білків згортальної системи крові бере участь цей вітамін?

A. Фібриногену

B. Протромбіну в

C. Фактора Хагемана

D. Антигемофільного глобуліна А

E. Фактора Розенталя

44. Хворому встановили попередній діагноз: інфаркт міокарда. Характерною ознакою цього захворювання є суттєве підвищення в крові активності:

A. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

B. Каталази

C. Креатинфосфокінази с

D. Амілази

E. Аргінази

45. У хворого швидко розвиваються набряки. Зниження вмісту яких білків сироватки крові призводить до їх появи?

A. α1-Глобулінів

B. Альбумінів в

C. α2-Гло6улінів

D. β-Глобулінів

E. Фібриногену

46. У хворого - серпоподібноклітинна анемія. Заміна якої амінокислоти в поліпептидному ланцюзі Нb на валін призводить до цього захворювання?

A. Глутамінової а

B. Аспарагінової

C. Лейцину

D. Аргініну

E. Треоніну

47. У крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм креатинфосфокінази та ЛДГ1. Назвіть можливу патологію.

A. Гепатит

B. Інфаркт міокарда в

C. Ревматизм

D. Панкреатит

E. Холецистит

48. На основі клінічних даних хворому встановлено попередній діагноз: гострий панкреатит. Назвіть біохімічний тест, який підтверджує цей діагноз.

A. Рівень креатиніну в крові

B. Активність кислої фосфатази крові

C. Активність лужної фосфатази крові

D. Активність амінотрансфераз крові

E. Активність амілази крові е

49. Для запобігання післяопераційної кровотечі 6-річній дитині рекомендовано приймати вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну К. Які посттрансляційні зміни факторів згортання крові активуються під впливом вікасолу?

A. Карбоксилювання глутамінової кислоти а

B. Фосфорилювання радикалів серину

C. Частковий протеоліз

D. Полімеризація

E. Глікозилювання

50. У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при цій патології?

A. Сечовини

B. Сечової кислоти

C. С-реактивного білка с

D. Креатиніну

E. Трансферину

51. У чоловіка 70 років спостерігається підвищений рівень згортання крові, зумовлений, насамперед, зниженням у плазмі крові рівня:

A. Вітаміну D

B. Альбуміну

C. Імуноглобуліну А

D. Кальцію

E. Антитромбіну е

52. З яким білком зв’язується гемоглобін для транспорту в ретикулоендотеліальну систему печінки?

A. Гаптоглобіном а

B. Альбуміном

C. Феритином

D. Трансферином

E. Церулоплазміном

53. Які компоненти фракції залишкового азоту переважають у крові при продукційних азотеміях?

A. Кетонові тіла, білки

B. Ліпіди, вуглеводи

C. Амінокислоти, сечовина с

D. Порфірини, білірубін

E. Сечова кислота, холін

54. У крові хворого виявлено підвищення концентрації оксипроліну, сіалових кислот, С-реактивного білка. Загострення якої патології спостерігають?

А. Ентероколіту

В. Ревматизму в

С. Гепатиту

D. Бронхіту

Е. Панкреатиту