Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бх сеча.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
290.3 Кб
Скачать

Модуль 5. Тема № 9: „Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі”

Варіант 1

1. Роль нирок в регуляції об'єму, електролітного складу та рН рідин організму. Біохімічні механізми сечоутворювальної функції нирок (фільтрація, реабсорбція, секреція і екскреція).

2. Участь нирок у виділенні неорганічних і органічних речовин. Біохімічні показники їх у нормі, причини можливих відхилень.

3. Глюкозурія, галактозурія і пентозурія, причини їх появи. Клініко - діагностичне значення їх виявлення.

Модуль 5. Тема № 9: „Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі”

Варіант 2

1.Фізико-хімічні властивості сечі: кількість, колір, запах, прозорість, реакція (рН), залежність її від складу їжі. Роль нирок та легень у підтриманні кислотно-основного стану організму. Амонійогенез.

2. Гормональні механізми регуляції водно-сольового обміну та функцій нирок; антидіуретичний гормон; альдостерон.

3. Характеристика умов утворення в нирках каменів, їх хімічний склад та заходи профілактики.

Модуль 5. Тема № 9: „Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі”

Варіант 3

1.Роль нирок в регуляції об'єму, електролітного складу та рН рідин організму. Біохімічні механізми сечоутворювальної функції нирок (фільтрація, реабсорбція, секреція і екскреція).

2. Участь нирок у виділенні неорганічних і органічних речовин. Біохімічні показники їх у нормі, причини можливих відхилень.

3.Клінічне значення виявлення і визначення в сечі: індикану, фенілпіровиноградної, гомогентизинової кислот.

Модуль 5. Тема № 9: „Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі”

Варіант 4

1.Фізико-хімічні властивості сечі: кількість, колір, запах, прозорість, реакція (рН), залежність її від складу їжі. Роль нирок та легень у підтриманні кислотно-основного стану організму. Амонійогенез.

2.Ренін-ангіо­­­тензинова система. Натрійуретичні фактори пе­­­редсердя та інших тканин. Біохімічні механізми виникнення ниркової гіпертензії.

Гіпотензивні лікарські засоби – інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту.

3. Способи диференціювання жовтяниць за наявністю жовчевих кислот і жовчних пігментів у сечі. Клінічне значення виявлення та визначення кетонових тіл.

Модуль 5. Тема № 9: „Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі”

Варіннт 5

1.Біохімічна характеристика ниркового кліренсу і ниркового порогу, їх діагностичне значення.

2. Гормональні механізми регуляції водно-сольового обміну та функцій нирок; антидіуретичний гормон; альдостерон.

3. Характеристика умов утворення в нирках каменів, їх хімічний склад та заходи профілактики.

Модуль 5. Тема № 9: „Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі”

Варіант 6

1.Роль нирок в регуляції об'єму, електролітного складу та рН рідин організму. Біохімічні механізми сечоутворювальної функції нирок (фільтрація, реабсорбція, секреція і екскреція).

2.Ренін-ангіо­­­тензинова система. Натрійуретичні фактори пе­­­редсердя та інших тканин. Біохімічні механізми виникнення ниркової гіпертензії.

Гіпотензивні лікарські засоби – інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту.

3. Глюкозурія, галактозурія і пентозурія, причини їх появи. Клініко - діагностичне значення їх виявлення.

ТЕСТИ

1. Назвати методи фізико-хімічного аналізу сечі і пробу виявлення окремих компонентів у ній:

Варіанти відповідей:

1. Колір B* А.Мікроскопічний

2. Запах C* B.Візуальний

3. Осад AB* C.Органолептичний

4. Прозорість B * D.Потенціометричний

5. рН D* E.Урометричний

6. Густина E*

2. У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Які лабораторні дослідження доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?

 1. Активність трансаміназ

 2. Активність ізоферментів ЛДГ

 3. Рівень уратів в крові

 4. С-реактивний білок

 5. Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові та сечі*

3. Нирки виконують усі функції крім однієї:

А. Виділяють кінцеві продукти обміну

В. Регулюють водно-сольовий обмін

С. Підтримують осмотичний тиск

D. Регулюють артеріальний тиск крові

Е. Розкладають сечовину до СО2 і Н2О*

4. Спадкові захворювання- мукополісахаридози проявляються порушеннями обміну в сполучній тканині, патологією кісток та суглобів. Який показник аналізу сечі свідчить про наявність такої патології?

А. Надмірна екскреція глікозаміногліканів *

В. Надмірна екскреція амінокислот

С. Надмірна екскреція ліпідів

D.Надмірна екскреція глюкози

Е.Надмірна екскреція альбумінів

5. У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Які лабораторні дослідження доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?

A.Активність трансаміназ

В.Активність ізоферментів ЛДГ

С.Рівень уратів в крові

D.С-реактивний білок

Е.Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові та сечі*

6. Яка з названих речовин м”язової тканини, що виділяються з сечею здорової людини, утворюється при розпаді амінокислот?

А. Білірубін

B. Індикан

C. Сечова кислота

D. Кетонові тіла

E. Креатинін *

7. Які кінцеві продукти обміну тригліцеридів виділяються з сечею здорової людини?

А. Кетонові тіла

B. Жирні кислоти

C. Гліцерин

D. Сечовина

E. Вода *

8. У хворого в сечі виявлено фенілпіруват та фенілацетат. Нестача якого ферменту є причиною такого явища?

А Фенілаланін-4-монооксигенази *

В Тирозин-3-монооксигенази

С Фумарилацетоацетатгідролази

D Цистатіон-β-синтази

Е ДОФА-декарбоксилази

 1. У хворого діагностовано еритропоетичну порфірію ( хвороба Гунтера ): сеча і зуби забарвлені в червоний колір завдяки накопиченню уропорфіриногену. Недостатність якого з вказаних ферментів спостерігалась?

А. Копропорфіриногеноксидази

В. Уропорфіриноген-111-синтетази *

С. Триптофанпіролази

D. Гем-синтази

Е. Уропорфіриноген-синтази

10. У хворого в сечі виявлено високий вміст цитруліну. Недостатність якого ферменту спостерігається в організмі?

А Аргінази

В Аргініносукцинатліази

С Аргініносукцинатсинтетази*

D Карбамоїлсинтетази

Е Орнітинамінотрансферази.

11. У хворого 25 років спостерігається цитрулінемія , в сечі підвищений вміст нейтральних і кислих амінокислот, цитруліну. Дефіцит якого ферменту має місце?

А Глутаматдегідрогенази

В Аргінази

С Орнітинкарбамоїлфосфаттрансферази

D Аргініносукцинатсинтетази *

Е Триптофан-5-монооксигенази.

12. У хворого виявлено ознаки патологічного процесу в нирках. Найбільш інформативними біохімічними показниками для оцінки їх функціонального стану є визначення:

А Вмісту креатину в сироватці крові і сечі

В Вмісту креатиніну в сироватці крові і сечі *

С Вмісту креатиніну в еритроцитах і плазмі крові

D Вмісту креатину в еритроцитах і плазмі крові

Е Вмісту креатиніну і креатину в плазмі крові

13. У хворого з порушенням розумового розвитку приймання молока викликає блювоту та пронос. В нього в крові виявлений глюкозо-1-фосфат, при низькій концентрації глюкози та значно більшій за норму концентрації редукуючих цукрів. У сечі знайдена галактоза. Вказані симптоми пов’язані з дефіцитом:

А УДФ-глюкозапірофосфорилази

В Лактази

С УДФ-глюкозо-4-епімерази

D Галактозо-1-фосфатуридилілтрансферази *

Е Галактокінази.

14. У складі сечі хворого виявлено фенілпіровиноградну, феніллактатну та фенілацетатну кислоти, Нестача якого ферменту є причиною такого явища?

А ДОФА-декарбоксилази

В Тирозин-3-монооксигенази

С Фумарилацетоацетатгідролази

D Цистатіон-β-синтази

Е Фенілаланінгідроксилази *

15. У хворого в сечі виявлено високий вміст аргініносукцинату. Недостатність якого ферменту спостерігається в організмі?

А Аргінази

В Аргініносукцинатліази *

С Аргініносукцинатсинтетази

D Карбамоїлсинтетази

Е Орнітинамінотрансферази.

16. У хворого 25 років спостерігається аргінінемія і аргінінурія. Кількість сечовини в крові та сечі знижена Дефіцит якого ферменту має місце?

А Глутаматдегідрогенази

В Аргінази *

С Орнітинкарбамоїлфосфаттрансферази

D Аргініносукцинатсинтетази

Е Триптофан-5-монооксигенази.

17. У хворого з порушенням розумового розвитку в крові виявлені в значних кількостях галактозо-1-фосфат, галактоза і спирт дульцит. У сечі також знайдена галактоза. Вказані симптоми пов’язані з дефіцитом:

А УДФ-глюкозапірофосфорилази

В Лактази

С УДФ-глюкозо-4-епімерази

D Галактозо-1-фосфатуридилілтрансферази*

Е Галактокінази

18. Існує декілька шляхів знешкодження аміаку. Який з них відбувається у нирках?

А Уреогенез

В Амонієгенез*

С Відновне амінування 2-оксоглутарату

D Утворення глутаміну та аспарагіну

Е Уриногенез

19. Сеча хворого у реакції з хлоридом заліза дає пурпурово-червоне забарвлення, а на повітрі швидко забарвлюється в чорний колір. При цьому хворий скаржиться на болі в суглобах. З патологією обміну якої речовини пов’язаний стан хворого?

А Гомогентезинової кислоти *

В Параамінобензойної кислоти

С δ-Амінолеевуленової кислоти

D Пангамової кислоти

Е Фумарилацетооцтової кислоти

20. У пацієнта віком 18 років під час лабораторного обстеження виявлено глюкозу в сечі за нормальної концентрації її в плазмі крові. Найімовірнішою причиною цього явища є порушення:

А. Секреції інсуліну

B. Клубочкової фільтрації

C. Секреції глюкокортикоїдів

D. Канальцевої секреції

E. Канальцевої реабсорбції *

21. Чоловік віком 65 років, який хворіє на подагру, скаржиться на біль у ділянці нирок. Під час УЗД – обстеження встановлено наявність у нирках каменів. Підвищення концентрації в сечі якої речовини є найбільш імовірною причиною утворення каменів у даному випадку?

A. Білірубіну

B. Сечової кислоти *

C. Сечовини

D. Цистину

E. Холестерину

22. У нирках інтенсивно відбувається обмін білків, що супроводжується утворенням аміаку. Основним джерелом його є:

А. Дезамінування амінокислот.

В. Трансамінування амінокислот.

С. Гниття білків.

D. Розщеплення сечовини.

Е. Розщеплення глутаміну.*

23. Органоспецифічним ферментом для нирок є:

А. Лактатдегідрогеназа.

В. Сукцинатдегідрогеназа.

С. Аспартатамінотрансфераза.

D. Креатинфосфокіназа.

Е. Трансамідиназа.*

24. В результаті фільтрації плазми крові в первинну сечу переходять усі речовини, за винятком:

А Моносахариди (глюкоза і фруктоза).

В. Сечовина і сечова кислота.

С. Поліпептиди і низькомолекулярні білки.

D. Креатин і креатинін.

Е. Середньо- і висомолекулярні білки.*

25. Про пошкодження ниркової тканини свідчить підвищення активності в крові ізоферменту аланінамінопептидази ( ААП ):

А. ААП1

В. ААП2

С. ААП3 *

D. ААП4

Е. ААП5

 1. Утворення і виділення реніну юкстагломерулярним апаратом стимулюється всіма факторами, крім:

А. Зниження артеріального тиску

В. Зменшення об”єму крові

С. Зменшення позаклітинної концентрації іонів натрія

D. Підвищення вмісту брадикініну

Е. Нецукровий діабет *

27. При захворюваннях нирок спостерігається зниження фільтрації в клу­бочках, що призводить до зменшення виділення з організму кінцевих продуктів обміну та розвитку азотемії. Які речовини найбільш затримуються в організмі?

А. Сечова кислота та індикан.

В. Амінокислоти.

С. Аміак та поліаміни.

D. Глюкоза та глюкозаміни.

Е. Креатинін та сечовина.*

28. При ураженні нирок, що супроводжується ішемією паренхіми, у хворо­го спостерігається значне підвищення артеріального тиску. Який із перерахова­них чинників є причиною підвищення тиску?

А. Надлишок антидіуретичного гормону.

В. Збільшення серцевого викиду.

С. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи.

D. Гіперкатехолемія.

Е. Надлишок ангіотензину ІI.*

29. Для діагностики захворювання мутну сечу, що проявляє лужну реакцію, підкислили і підігріли. При цьому осад зник. Чим зумовлена каламуть сечі?

А. Слиз із сечовидільних шляхів.

В. Мікрофлора, що розкладає сечовину з утворенням NН3.

С. Гній з уретри.

D. Білок ниркового походження.

Е. Фосфати Са і Мg та урати. *

30. Частина харчових білків не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті і розкладається ферментами мікроорганізмів товстої кишки. Цей процес має назву гниття білків. Визначення якої речовини в сечі є тестом на інтенсивність процесів гниття?

A. Білка

B. Сечовини

C. Креатину та креатиніну

D. Уратів

E. Тваринного індикану *

31. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах, висково – нижньощелепних суглобах. Суглоби збільшені, виглядають як потовщені вузли. В сироватці крові та сечі пацієнта виявлено збільшений вміст уратів. Обмін яких речовин порушений?

А. Амінокислот

В. Пуринів*

С. Глюкози

D. Піримідинів

Е. Гліцерину

32. Хворий після прийому жирної їжі відчуває нудоту млявість, з часом з'явилися ознаки стеатореї. Аналіз крові: холестерин 9,2 ммоль/л, реакція сечі на жовчні кислоти позитивна. Причиною такого стану може бути нестача:

A. Жирних кислот

B.Тригліцеридів

C. Жовчних кислот*

D.Фосфоліпідів

E.Хіломікронів

33. Підтримання сталості рН в організмі за допомогою нирок здійснюється в процесі реабсорбції іонів натрія та секреції іонів водню. В основі їх дії лежать декілька хімічних процесів, за винятком одного:

А. Реабсорбція Na під час перетворення двозаміщених фосфатів на одно заміщені

В. Вибіркове всмоктування іонів Na в клітинах канальців взамін на іони Н , що йдуть у просвіт канальців

С. Дисоціація Н2СО3 на НСО3 та Н , останній виводиться з організму

D. Затримці іонів Na сприяють реакції утворення аміаку та використання його для нейтралізації кислих метаболітів

Е. Виведення сечовини із сечею *

34. В ургентну клініку привезли хворого з підозрою на гострий панкреатит. Які лабораторні дослідження треба призначити щоб підтвердити цей діагноз?

A. Рівень ацетонових тіл

B. Активність амілази в сечі *

C. Рівень холестерину крові

D. Загальний аналіз крові

E. Активність ЛДГ

35. Визначення якого з перерахованих ферментів може бути діагностичним критерієм при гострому панкреатиті?

A. Діастаза *

B ЛДГ

C. Креатинкіназа

D. Альдолаза

E. Аланінамінопептидаза

36. Хвора 58 років. Стан важкий, свідомість затьмарена , шкіра суха , очі запалі, ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Результати аналізів: глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5 % глюкози. Причиною такого стану є:

A. Уремічна кома

B.Гіпоглікемічна кома

C.Анафілактичний шок

D. Гіперглікемічна кома *

E.Гіповалемічна кома

37. Хворий 13 років. Скаржиться на загальну слабість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху. Що може бути причиною такого стану:

A. Базедова хвороба

B.Хвороба Аддісона

C.Тирозином

D.Гістидинемія

E. Хвороба кленового сиропу *

38. У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових оболонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Який найбільш імовірний діагноз.

A. Порфірія

B. Альбінізм

C. Цистинурія

D. Алкаптонурія *

E.Гемолітична анемія

39. Лікар не надав значення аналізу, що показав збільшення діастази сечі у 10 разів. Хворому загрожує небезпека автолізу підшлункової залози від активації ферменту:

А. Амілази.

В. Пепсину.

С.Трипсину.*

D. Ліпази.

Е. Нуклеази.

40. З сечею немовляти провели реакцію з FeCI3 і отримали позитивну реакцію (темний колір). Яке захворювання можна припустити?

А. Фенілкетонурію.

В. Тирозиноз.

С. Галактоземію

D. Алкаптонурію.

Е. Аміноацидурію.

41. У хворого діагностовано хворобу Коновалова-Вільсона, за якої спо­стерігається виділення іонізованої міді із сечею, відкладання її в органах і тканинах. Порушення синтезу якого білка плазми крові є найбільш вірогідною причиною цього захворювання?

А. Трансферину.

В. Гаптоглобіну.

С. Церулоплазміну.*

D. Пропердину.

Е. Кріоглобіну.

42.Який хімічний компонент сечі свідчить про спадкове захворювання алкаптонурію?

A. Фенілаланін

B.Фенілпіровиноградна кислота

C.Піровиноградна кислота

D. Тирозин

E. Гомогентизинова кислота *

43. Хворий скаржиться на поліурію (5 л сечі на добу) і спрагу. Біохімічні показники: вміст глюкози в крові 5,1ммоль/л, питома густина сечі 1,010? Глюкоза та кетонові тіла відсутні. Яка можлива причина такого стану?

A. Мікседема

B. Стероїдний діабет

C. Цукровий діабет

D.Тиреотоксикоз

E. Нецукровий діабет *

44. У хворих з ушкодженими нирками навіть при нормальній збалансованій дієті часто розвивається ниркова остеодистрофія. Причиною останньої є порушення синтезу:

А 7-Дегідрохолестеролу

В Холекальциферолу

С Ергокальциферолу

D 25-Гідроксихолекальциферолу

Е 1,25-Гідроксихолекальциферолу.*

45. У хворого концентрація глюкози в крові перевищує нирковий поріг, спостерігається поліурія, ацидоз та кетонурія. Про яку хворобу можна говорити?

А Гіперкортицизм

В Голодування

С Цукровий діабет *

D Хвороба Аддісона

Е Гіпертиреоз.

46. Фруктозурія є наслідком:

А Нестачі фосфофруктокінази

В Нестачі печінкової фруктокінази *

С Підвищення рівню печінкової альдолази

D Підвищення рівню печінкової фруктозо-1,6-бісфосфатази

Е Нестачі печінкової гексокінази.

47. У хворого на алкаптонурію хлопчика 15 років сеча набуває чорного кольору після відстоювання. В останньому хлопчик відчуває себе здоровим. Ця хвороба є спадковим порушенням

А Обміну аланіну

В Синтезу сечовини

С Синтезу сечової кислоти

D Обміну тирозину *

Е Обміну цистеїну.

48. Хвора 47 років скаржиться на постійне відчуття спраги, швидку втомлюваність, запаморочення в голові. Добовий діурез 3 - 4 л. Рівень глюкози в крові 4,8 ммоль/ л, в сечі глюкоза не виявлена. В цьому випадку доцільно провірити вміст в крові:

А Вазопресину *

В Естрогенів

С Альдостерону

D Кортизолу

Е Тироксину.

49. У 4-х місячної дитини "синдром голубих пелюшок", який супроводжується періодичноим підвищенням температури тіла, підвищеной збудливістю, сповільненням росту. Азот крові підвищений, в сечі - надлишок тваринного індикану. Всмоктування якої амінокислоти порушено?

А Тирозину

В Фенілаланіну

С Лізину

D Гістидину

Е Триптофану.*

50. У новонародженого з 5 дня життя появився високого тону крик, плаваючі рухи очей. Сеча набула характерний запах "кленового сиропу". В крові і сечі збільшена концентрація α-кетокислот, тваринного індикану. Спадкове порушення якого процесу призводить до цього стану?

А Переамінування амінокислот

В Дезамінування амінокислот

С Декарбоксилювання амінокислот

D Окиснювальне декарбоксилювання α-кетокислот *

Е Окиснювальне дезамінування глутамату.

51. У дівчини 13 років гіпотензія, поліурія. Глюкоза в сечі не визначається. Попередній діагноз – нецукровий діабет, що зумовлений дефіцитом

А Кортизолу

В Альдостерону

С Адреналіну

D Вазопресину *

Е Окситоцину.

52. Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п”є багато води, виражена поліурія. Глюкоза крові становить 4,8 ммоль /л , в сечі глюкози і ацетону немає, сеча безбарвна, густина 1,002- 1,004. Яка причина поліурії?

А. Нестача АДГ *

В. Гіпотиреоз

С. Інсулінова недостатність

D.Тиреотоксикоз

Е. Альдостеронізм

53.Який компонент залишкового азоту є найбільш стабільним і чітко відображає тяжкість ниркової недостатності?

А. Індикан

В. Креатинін*

С. Сечовина

D. Сечова кислота

Е. Креатин

54.У хворого з гострим гломерулонефритом добовий діурез – 500 мл. У сечі вміст білка- 1,23 %. Білковий коефіцієнт крові знижений. Для якого стану характерні ці зміни сечі?

А. Ізостенурії

В. Протеїнурії*

C.Глюкозурії

D. Фенілкетонурії

Е. Креатинінурії

55. У хворого після перенесеного хронічного пієлонефриту поступово розвинулися анемія і стійка артеріальна гіпертензія. Який гормон ініціює розвиток артеріальної гіпертензії?

A. Еритропоетин

B. Ренін*

C. Серотонін

D. Норадреналін

E. Альдостерон

56. Яка межа коливань густини сечі свідчить про ізостенурію?

A. 1012-1015

B. 1010-1012*

C. 1016-1020

D. 1020-1025

E. 1008-1012

57. Яка добова екскреція із сечею креатиніну?

A. 1-2 г*

B. 2-3 г

C. 3-4 г

D. 0,5-1,0 г

E. більше 4 г

58. Яка добова екскреція із сечею сечовини?

А.50-100 ммоль/добу

В. 100-200 ммоль/добу

С. 222-300 ммоль/добу

D. 612-810 ммоль/добу

Е. 333-583 ммоль/добу*

59. Яка добова екскреція із сечею сечової кислоти?

А. 0,5-1,0 ммоль/добу

В. 1,2-7,1 ммоль/добу*

С. 10,1-11,5 ммоль/добу

D. 0,1-0,5 ммоль/добу

Е. 11,6-13,6 ммоль/добу

60. Яка добова екскреція із сечею натрію?

А.50-100 ммоль/добу

В. 130-260 ммоль/добу*

С. 100-130 ммоль/добу

D. 300-510 ммоль/добу

Е. 533-683 ммоль/добу

Модуль 5. Тема № 9: „Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі”

Варіант 1

1. Назвати методи фізико-хімічного аналізу сечі і пробу виявлення окремих компонентів у ній:

Варіанти відповідей:

1. Колір А.Мікроскопічний

2. Запах B.Візуальний

3. Осад C.Органолептичний

4. Прозорість D.Потенціометричний

5. рН E.Урометричний

6. Густина

2. У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Які лабораторні дослідження доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?

 1. Активність трансаміназ

 2. Активність ізоферментів ЛДГ

 3. Рівень уратів в крові

 4. С-реактивний білок

 5. Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові та сечі

3. Нирки виконують усі функції крім однієї:

А. Виділяють кінцеві продукти обміну

В. Регулюють водно-сольовий обмін

С. Підтримують осмотичний тиск

D. Регулюють артеріальний тиск крові

Е. Розкладають сечовину до СО2 і Н2О

4. Спадкові захворювання- мукополісахаридози проявляються порушеннями обміну в сполучній тканині, патологією кісток та суглобів. Який показник аналізу сечі свідчить про наявність такої патології?

А. Надмірна екскреція глікозаміногліканів

В. Надмірна екскреція амінокислот

С. Надмірна екскреція ліпідів

D.Надмірна екскреція глюкози

Е.Надмірна екскреція альбумінів

5. У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Які лабораторні дослідження доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?

A.Активність трансаміназ

В.Активність ізоферментів ЛДГ

С.Рівень уратів в крові

D.С-реактивний білок

Е.Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові та сечі

6. Яка з названих речовин м”язової тканини, що виділяються з сечею здорової людини, утворюється при розпаді амінокислот?

А. Білірубін

B. Індикан

C. Сечова кислота

D. Кетонові тіла

E. Креатинін

7. Які кінцеві продукти обміну тригліцеридів виділяються з сечею здорової людини?

А. Кетонові тіла

B. Жирні кислоти

C. Гліцерин

D. Сечовина

E. Вода

8. У хворого в сечі виявлено фенілпіруват та фенілацетат. Нестача якого ферменту є причиною такого явища?

А Фенілаланін-4-монооксигенази

В Тирозин-3-монооксигенази

С Фумарилацетоацетатгідролази

D Цистатіон-β-синтази

Е ДОФА-декарбоксилази

9.У хворого діагностовано еритропоетичну порфірію ( хвороба Гунтера ): сеча і зуби забарвлені в червоний колір завдяки накопиченню уропорфіриногену. Недостатність якого з вказаних ферментів спостерігалась?

А. Копропорфіриногеноксидази

В. Уропорфіриноген-111-синтетази

С. Триптофанпіролази

D. Гем-синтази

Е. Уропорфіриноген-синтази

10. У хворого в сечі виявлено високий вміст цитруліну. Недостатність якого ферменту спостерігається в організмі?

А Аргінази

В Аргініносукцинатліази

С Аргініносукцинатсинтетази

D Карбамоїлсинтетази

Е Орнітинамінотрансферази.

11. Хвора 47 років скаржиться на постійне відчуття спраги, швидку втомлюваність, запаморочення в голові. Добовий діурез 3 - 4 л. Рівень глюкози в крові 4,8 ммоль/ л, в сечі глюкоза не виявлена. В цьому випадку доцільно провірити вміст в крові:

А Вазопресину

В Естрогенів

С Альдостерону

D Кортизолу

Е Тироксину.

12. У 4-х місячної дитини "синдром голубих пелюшок", який супроводжується періодичноим підвищенням температури тіла, підвищеной збудливістю, сповільненням росту. Азот крові підвищений, в сечі - надлишок тваринного індикану. Всмоктування якої амінокислоти порушено?

А Тирозину

В Фенілаланіну

С Лізину

D Гістидину

Е Триптофану.

13. У новонародженого з 5 дня життя появився високого тону крик, плаваючі рухи очей. Сеча набула характерний запах "кленового сиропу". В крові і сечі збільшена концентрація α-кетокислот, тваринного індикану. Спадкове порушення якого процесу призводить до цього стану?

А Переамінування амінокислот

В Дезамінування амінокислот

С Декарбоксилювання амінокислот

D Окиснювальне декарбоксилювання α-кетокислот

Е Окиснювальне дезамінування глутамату.

14. У дівчини 13 років гіпотензія, поліурія. Глюкоза в сечі не визначається. Попередній діагноз – нецукровий діабет, що зумовлений дефіцитом

А Кортизолу

В Альдостерону

С Адреналіну

D Вазопресину

Е Окситоцину.

15. Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п”є багато води, виражена поліурія. Глюкоза крові становить 4,8 ммоль /л , в сечі глюкози і ацетону немає, сеча безбарвна, густина 1,002- 1,004. Яка причина поліурії?

А. Нестача АДГ

В. Гіпотиреоз

С. Інсулінова недостатність

D.Тиреотоксикоз

Е. Альдостеронізм

16.Який компонент залишкового азоту є найбільш стабільним і чітко відображає тяжкість ниркової недостатності?

А. Індикан

В. Креатинін

С. Сечовина

D. Сечова кислота

Е. Креатин

17.У хворого з гострим гломерулонефритом добовий діурез – 500 мл. У сечі вміст білка- 1,23 %. Білковий коефіцієнт крові знижений. Для якого стану характерні ці зміни сечі?

А. Ізостенурії

В. Протеїнурії

C.Глюкозурії

D. Фенілкетонурії

Е. Креатинінурії

18. У хворого після перенесеного хронічного пієлонефриту поступово розвинулися анемія і стійка артеріальна гіпертензія. Який гормон ініціює розвиток артеріальної гіпертензії?

A. Еритропоетин

B. Ренін

C. Серотонін

D. Норадреналін

E. Альдостерон

19. Яка межа коливань густини сечі свідчить про ізостенурію?

A. 1012-1015

B. 1010-1012

C. 1016-1020

D. 1020-1025

E. 1008-1012

20. Яка добова екскреція із сечею креатиніну?

A. 1-2 г

B. 2-3 г

C. 3-4 г

D. 0,5-1,0 г

E. більше 4 г

Модуль 5. Тема № 9: „Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі”

Варіант 2

1. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах, висково – нижньощелепних суглобах. Суглоби збільшені, виглядають як потовщені вузли. В сироватці крові та сечі пацієнта виявлено збільшений вміст уратів. Обмін яких речовин порушений?

А. Амінокислот

В. Пуринів

С. Глюкози

D. Піримідинів

Е. Гліцерину

2. Хворий після прийому жирної їжі відчуває нудоту млявість, з часом з'явилися ознаки стеатореї. Аналіз крові: холестерин 9,2 ммоль/л, реакція сечі на жовчні кислоти позитивна. Причиною такого стану може бути нестача:

A. Жирних кислот

B.Тригліцеридів

C. Жовчних кислот

D.Фосфоліпідів

E.Хіломікронів

3. Підтримання сталості рН в організмі за допомогою нирок здійснюється в процесі реабсорбції іонів натрія та секреції іонів водню. В основі їх дії лежать декілька хімічних процесів, за винятком одного:

А. Реабсорбція Na під час перетворення двозаміщених фосфатів на одно заміщені

В. Вибіркове всмоктування іонів Na в клітинах канальців взамін на іони Н , що йдуть у просвіт канальців

С. Дисоціація Н2СО3 на НСО3 та Н , останній виводиться з організму

D. Затримці іонів Na сприяють реакції утворення аміаку та використання його для нейтралізації кислих метаболітів

Е. Виведення сечовини із сечею

4. В ургентну клініку привезли хворого з підозрою на гострий панкреатит. Які лабораторні дослідження треба призначити щоб підтвердити цей діагноз?

A. Рівень ацетонових тіл

B. Активність амілази в сечі

C. Рівень холестерину крові

D. Загальний аналіз крові

E. Активність ЛДГ

5. Визначення якого з перерахованих ферментів може бути діагностичним критерієм при гострому панкреатиті?

A. Діастаза

B ЛДГ

C. Креатинкіназа

D. Альдолаза

E. Аланінамінопептидаза

6. Хвора 58 років. Стан важкий, свідомість затьмарена , шкіра суха , очі запалі, ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Результати аналізів: глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5 % глюкози. Причиною такого стану є:

A. Уремічна кома

B.Гіпоглікемічна кома

C.Анафілактичний шок

D. Гіперглікемічна кома

E.Гіповалемічна кома

7. Хворий 13 років. Скаржиться на загальну слабість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху. Що може бути причиною такого стану:

A. Базедова хвороба

B.Хвороба Аддісона

C.Тирозином

D.Гістидинемія

E. Хвороба кленового сиропу

8. У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових оболонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Який найбільш імовірний діагноз.

A. Порфірія

B. Альбінізм

C. Цистинурія

D. Алкаптонурія

E.Гемолітична анемія

9. Лікар не надав значення аналізу, що показав збільшення діастази сечі у 10 разів. Хворому загрожує небезпека автолізу підшлункової залози від активації ферменту:

А. Амілази.

В. Пепсину.

С.Трипсину.

D. Ліпази.

Е. Нуклеази.

10. З сечею немовляти провели реакцію з FeCI3 і отримали позитивну реакцію (темний колір). Яке захворювання можна припустити?

А. Фенілкетонурію.

В. Тирозиноз.