Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бх тести спол тк.doc
Скачиваний:
51
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
202.24 Кб
Скачать

Модуль 5 Тема 10

Біохімія сполучної тканини

Варіант 1

 1. Загальна характеристика морфології та біохімічного складу сполучної тканини.

 2. Біосинтез колагену та утворення фібрилярних структур

 3. Патобіохімія сполучної тканини. Біохімічні механізми виникнення колагенозів, їх клініко-біохімічна діагностика

Варіант 2

 1. Біохімічна будова міжклітинної речовини пухкої волокнистої сполучної тканини: волокна (колагенові, ретикулярні, еластичні); основна аморфна речовина

 2. Механізми участі молекул глікозаміногліканів (гіалуронової кислоти, хондроїтин-, дерматан-, кератансульфатів) у побудові основної речовини пухкої волокнистої сполучної тканини.

 3. Патобіохімія сполучної тканини. Біохімічні механізми виникнення мукополісахаридозів, їх клініко-біохімічна діагностика.

Варіант 3

 1. Складні вуглеводи основного аморфного матриксу сполучної тканини – глікозаміноглікани (мукополісахариди).

 2. Білки волокон сполучної тканини: колагени та еластин

 3. Біохімічні механізми виникнення колагенозів, їх клініко-біохімічна діагностика

Варіант 4

 1. Розподіл різних глікозаміногліканів в органах і тканинах людини.

 2. Біосинтез колагену та утворення фібрилярних структур.

 3. Біохімічні механізми виникнення мукополісахаридозів, їх клініко-біохімічна діагностика.

Варіант 5

 1. Біохімічна будова міжклітинної речовини пухкої волокнистої сполучної тканини: волокна (колагенові, ретикулярні, еластичні); основна аморфна речовина.

 2. Механізми участі молекул глікозаміногліканів (гіалуронової кислоти, хондроїтин-, дерматан-, кератансульфатів) у побудові основної речовини пухкої волокнистої сполучної тканини.

 3. Біохімічні механізми виникнення колагенозів, їх клініко-біохімічна діагностика

Варіант 6

 1. Складні вуглеводи основного аморфного матриксу сполучної тканини – глікозаміноглікани (мукополісахариди).

 2. Біохімічні механізми виникнення мукополісахаридозів, їх клініко-біохімічна діагностика

 3. Розподіл різних глікозаміногліканів в органах і тканинах людини.

Модуль 5 Тема 10

Біохімія сполучної тканини Варіант 1

1.В якій із тканин сполучної тканини відсутній глікозаміноглікан кератан-сульфат

 1. Кістка

 2. Рогівка ока

 3. Хрящ

 4. Спінальні диски

 5. Шкіра

2.Який біохімічний процес не характерний для сполучної тканини людей похилого віку:

 1. Зменшення колагену

 2. Зменшення води

 3. Збільшення колагену

 4. Зменшення глікозаміногліканів

 5. Зменшення гіалуронової кислоти

3. Яких амінокислот за молярністю мало в еластині - білковому компоненті еластинових волокон?

 1. Кислих

 2. Полярних

 3. Середньополярних

 4. Неполярних

 5. Основних

4.У вагітної віком 28 років досліджували ферменти в клітинах амніотичної рідини. При цьому виявилась недостатня активність глюкуронідази. Який патологічний процес спостерігається ?

 1. Мукополісахаридоз

 2. Глікогенози

 3. Аглікогенози

 4. Колагенози

 5. Ліпідози

5.Спадкові захворювання- мукополісахаридози проявляються порушеннями обміну в сполучній тканині, патологією кісток та суглобів. Який показник аналізу сечі свідчить про наявність такої патології?

 1. Надмірна екскреція глікозаміногліканів

 2. Надмірна екскреція амінокислот

 3. Надмірна екскреція ліпідів

 4. Надмірна екскреція глюкози

 5. Надмірна екскреція альбумінів

6. У хворого на цингу виявлено порушення гідроксилювання проліну і лізину в складі колагену. Гальмування якого біохімічного процесу призводить до цього порушення?

 1. Окислювального фосфорилювання

 2. Мікросомального окислення

 3. Перекисного окислення ліпідів

 4. Пероксидазного окислення

 5. Тканинного дихання

7. У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Які лабораторні дослідження доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?

 1. Активність трансаміназ

 2. Активність ізоферментів ЛДГ

 3. Рівень уратів в крові

 4. С-реактивний білок

 5. Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові та сечі

8.Назвати гормони, які пригнічують синтез протеогліканів та колагену в сполучній тканині: